Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 9 januari 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2021.01.05

  Als gevolg van de invoering van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren kunnen gemeenschappelijke regelingen niet meer aansluiten bij de CAO-gemeenten. Als oplossing hiervoor willen de 25 veiligheidsregio's een werkgeversvereniging oprichten die namens besturen van de veiligheidsregio's de onderhandelingen voert met werknemersverenigingen over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van veiligheidsregio's. Deze werkgeversvereniging stelt dan een CAO vast. De Veiligheidsregio Twente (VRT) wil aansluiten bij deze werkgeversvereniging en stelt de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De gemeenteraad wordt voorgesteld geen gebruik te maken van deze mogelijkheid.


 • 2021.01.05

  Raadslid Margarita Jeliazkova van D66 heeft artikel 35 vragen gesteld over de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing in de gemeente Enschede. Het college beantwoordt de vragen in de bijlage.


 • 2021.01.05

  Op 2 december 2020 zijn vragen binnen gekomen van de heer Jan Willem Elferink van de fractie PVV over de winternoodnachtopvang conform artikel 35 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen bij deze


 • 2021.01.05

  Op 1 december 2020 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Jan Willem Elferink van de fractie PVV gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het Reglement van Orde over de inzet van het Wegenerpand als voorlopige opvang voor dak- en thuislozen. Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen conform bijlage.


 • 2021.01.05

  Bij besluit van 20 oktober 2020 heeft uw college besloten het concept raadsvoorstel tot hervestiging van het voorkeursrecht Boulevard 1945 ter inzage te leggen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.
  Aan de gemeenteraad wordt het besluit tot hervestiging van het voorkeursrecht voorgelegd.


 • 2021.01.05

  Met het Twents Fonds voor Vakmanschap (TFvV) faciliteren we een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) door loopbaanadvies en opleidingsvouchers te bieden. Het TFvV is er voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting, tot en met mbo-niveau 4.
  Het Twents Fonds voor Vakmanschap is begin 2019 gestart en is een groot succes. Met ruim 4100 aanvragen, ongeveer 3000 loopbaangesprekken en ca. 1200 verstrekte subsidievouchers heeft het fonds een enorme stimulans gegeven aan de opleidingscultuur voor MBO'ers in Twente.
  De keerzijde van dit succes is dat de beschikbare middelen sneller dan verwacht worden uitgegeven. De middelen zijn ook niet helemaal evenredig verdeeld over de verschillende sectoren. Het college stelt daarom voor aan de gemeenteraad om de subsidieverordening aan te passen. Met de nieuwe verordening kan het college beter sturen op de verhouding tussen vraag en aanbod en zorgt ze er voor dat het fonds voor zoveel mogelijk aanvragers bereikbaar is.


 • 2021.01.07

  Deloitte Accountants heeft in opdracht van de Raad de tussentijdse controle over het jaar 2020 afgerond. Deze controle richt zich met name op de interne beheersing van de gemeentelijke processen. De bevindingen en adviezen zijn in de Boardletter 2020 vastgelegd. In deze rapportage concludeert de accountant dat de interne beheersing in het kader van een betrouwbare jaarrekening en financiële rechtmatigheid binnen de gemeente Enschede van voldoende niveau is. Ook constateert de accountant dat er in 2020 weer nieuwe stappen zijn gezet om de beheersing van de relevante processen verder te versterken en ziet dat als een positieve ontwikkeling.