Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 23 januari 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2021.01.19

  Het gemeenteraadslid Piet van Ek van de Socialistische Partij heeft vragen aan het college van B&W gesteld naar aanleiding van een artikel in de TCTubantia van 4 januari jl. Dat artikel ging over een tekort aan labruimtes voor biomedische startups. Daarbij gaat het met name om vragen of het college hiervan op de hoogte is en wat het college eraan doet of gaat doen.

  De conclusie van de beantwoording van deze vragen is dat het college van B&W op de hoogte is van het tekort aan labruimtes. Vanuit de eigen rol en via andere organisaties heeft het college daar aandacht voor, werkt er hard aan en is er voortgang in de aanpak van dit vraagstuk.


 • 2021.01.20

  Het college geeft antwoorden op de door mevrouw Meijer de CU gestelde raadsvragen over het aantal opgelegde invorderingen van bijstandsuitkeringen en boetes en de hoogte van deze terugvorderingen bij de gemeente Enschede. In de gemeente Enschede ontvangen ongeveer 6.300 huishoudens een uitkering. In 2019 zijn bij 69 huishoudens een terugvordering van de uitkering of boete van meer dan 5000 euro opgelegd. In 2020 ging dat om 47 huishoudens. Een terugvordering ontstaat veelal door het niet of te laat geven van de juiste inlichtingen waardoor te veel of te lang een uitkering wordt gegeven.

  Aanleiding voor het stellen van vragen aan het College was: de landelijke toeslagenaffaire van de Belastingdienst.


 • 2021.01.20

  Het college van B&W informeert de gemeenteraad van Enschede per brief over de voortgang van de verzelfstandiging van de zaterdagmarkt. 'Verzelfstandiging' betekent dat de marktondernemers de zaterdagmarkt in de nabije toekomst zelf gaan organiseren. Nu doet de gemeente dat nog. Deze verzelfstandiging vloeit voort uit de vaststelling door de gemeenteraad van de visie op de ambulante handel. Daarin staat dat we in Enschede meer verantwoordelijkheid bij de ondernemers zelf willen neerleggen voor het organiseren van hun markten. Sindsdien zijn de markten in Enschede-Zuid, de dinsdagmarkt op het Van Heekplein en de markt in Glanerbrug verzelfstandigd. Dit loopt prima. De verzelfstandiging van de zaterdagmarkt is de logische volgende stap. Uit onderzoek onder de marktondernemers blijkt hiervoor draagvlak te zijn. Wel vragen de ondernemers de gemeente om niet eerder dan na afloop van de corona-situatie over te gaan tot verzelfstandiging. Het college van B&W heeft dit overgenomen en koerst op verzelfstandiging per 1 januari 2021.