Raadsvergadering

maandag 13 mei 2019 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
Burgemeester J.N. Rozendaal
Toelichting:

De vergadering is geschorst tot woensdagavond 19.30 uur.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:01:15 - 00:08:03 - Jan Nathan Rozendaal
  00:08:05 - 00:09:09 - Gertwin Visscher
  00:09:09 - 00:09:50 - Jan Nathan Rozendaal
  00:09:50 - 00:10:36 - Interruptie 2
  00:10:36 - 00:10:37 - Jan Nathan Rozendaal
  00:10:37 - 00:10:43 - Interruptie 1
  00:10:43 - 00:10:44 - Jan Nathan Rozendaal
  00:10:44 - 00:11:18 - Interruptie 2
  00:11:18 - 00:11:19 - Jan Nathan Rozendaal
  00:11:19 - 00:11:22 - Interruptie 1
  00:11:22 - 00:12:26 - Jan Nathan Rozendaal
  00:12:26 - 00:16:48 - Dries Bos
 • 1.1

  De heer Bos spreekt een paar woorden richting de raad aan de hand van een meegenomen voorwerp.  Besluit
  De heer Bos wordt toegelaten en beedigd tot raadslid.

  00:16:48 - 00:17:21 - Jan Nathan Rozendaal
 • 1.2

  Mw. Oosthoek neemt afscheid als raadslid. De fractievoorzitter, de heer P. van Andel en de burgemeester spreken haar toe. Tot slot houdt zij haar afscheidsspeech.


  00:17:21 - 00:21:07 - Peter van Andel
  00:21:07 - 00:21:10 - Jan Nathan Rozendaal
  00:21:10 - 00:21:14 - José Oosthoek
  00:21:14 - 00:21:24 - Jan Nathan Rozendaal
  00:21:24 - 00:25:34 - José Oosthoek
  00:25:34 - 00:25:36 - Jan Nathan Rozendaal
  00:25:36 - 00:28:35 - José Oosthoek
  00:28:35 - 00:31:34 - Jan Nathan Rozendaal
  00:31:34 - 00:32:08 - José Oosthoek
  00:32:08 - 00:32:13 - Jan Nathan Rozendaal
 • 2

  De heer Van Velthuijsen (VVD) stelt voor de onderwerpen temporiseren en deprogrammeren te splitsen. Beide beslispunten worden beide afzonderlijk in stemming gebracht.
  Hiermee is de agenda vastgesteld.


  Besluit
  De agenda wordt vastgesteld met dien verstande dat de twee beslispunten over her/deprogrammeren afzonderlijk in stemming zullen worden gebracht.

  00:41:40 - 00:42:45 - Interruptie 2
  00:42:45 - 00:43:24 - Jan Nathan Rozendaal
  00:43:24 - 00:43:33 - Interruptie 2
  00:43:33 - 00:43:35 - Jan Nathan Rozendaal
  00:43:35 - 00:43:43 - Interruptie 2
  00:43:43 - 00:46:41 - Jan Nathan Rozendaal
  00:46:41 - 00:54:39 - Spreekgestoelte
  00:54:39 - 00:54:40 - Jan Nathan Rozendaal
  00:54:40 - 00:54:50 - Interruptie 2
  00:54:50 - 00:54:53 - Jan Nathan Rozendaal
  00:54:53 - 00:55:08 - Interruptie 2
  00:55:08 - 00:56:06 - Jan Nathan Rozendaal
  00:56:06 - 00:57:13 - Interruptie 2
  00:57:13 - 00:57:30 - Jan Nathan Rozendaal
  00:57:30 - 00:57:45 - Interruptie 2
  00:57:45 - 00:57:51 - Jan Nathan Rozendaal
  00:57:51 - 00:58:07 - Interruptie 2
  00:58:07 - 00:58:21 - Jan Nathan Rozendaal
  00:58:21 - 00:59:02 - Interruptie 1
  00:59:02 - 00:59:12 - Jan Nathan Rozendaal
  00:59:12 - 00:59:55 - Interruptie 1
  00:59:55 - 01:00:06 - Jan Nathan Rozendaal
  01:00:06 - 01:04:37 - Spreekgestoelte
  01:04:37 - 01:04:38 - Jan Nathan Rozendaal
  01:04:38 - 01:04:47 - Interruptie 2
  01:04:47 - 01:04:48 - Jan Nathan Rozendaal
  01:04:48 - 01:04:56 - Spreekgestoelte
  01:04:56 - 01:05:31 - Jan Nathan Rozendaal
  01:05:31 - 01:08:46 - Spreekgestoelte
 • 3

  Bij het spreekrecht kan een ieder inspreken over onderwerpen die niet op de agenda van de raad staan. Het spreekrecht is maximaal 5 minuten per persoon, met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers gezamenlijk.

  Er zijn twee insprekers.
  Dhr. Vlijm spreekt in namens de omwonenden over de voorgenomen vestiging van arbeidsmigranten en mensen met onbegrepen gedrag op het recreatiepark het Witte Huis in Doornspijk. Het gaat met name om de groep van mensen met onbegrepen gedrag. Tot slot de vraag hoe het kan dat er al een principe akkoord is zonder dat de buurt op de hoogte is.
  De burgemeester geeft aan dat dit onderwerp nog terug komt op de agenda van de raad/commissie. Het principebesluit is van het college en wordt pas definitief na bespreking in de raad.

  De tweede inspreker is dhr. Plugge namens de bewoners van de Graaf Reinoldweg over de mogelijke komst van arbeidsmigranten in het Brigadegebouw in 't Harde.
  De burgemeester geeft aan dat dit onderwerp 27 mei in de raadscommissie RO aan de orde komt.


  01:08:46 - 01:08:47 - Jan Nathan Rozendaal
  01:08:47 - 01:08:49 - Spreekgestoelte
  01:08:49 - 01:09:11 - Jan Nathan Rozendaal
  01:09:11 - 01:09:47 - Interruptie 2
  01:09:47 - 01:09:57 - Jan Nathan Rozendaal
  01:09:57 - 01:10:37 - Interruptie 1
  01:10:37 - 01:10:46 - Jan Nathan Rozendaal
  01:10:46 - 01:10:49 - Spreekgestoelte
  01:10:49 - 01:10:59 - Jan Nathan Rozendaal
  01:10:59 - 01:11:35 - Interruptie 2
  01:11:35 - 01:11:40 - Jan Nathan Rozendaal
  01:11:40 - 01:15:49 - Spreekgestoelte
  01:15:49 - 01:17:15 - Jan Nathan Rozendaal
  01:17:15 - 01:18:42 - Arie van Dijk
 • 4

  Tijdens het vragenhalfuur kunnen raadsleden vragen stellen over actuele onderwerpen. Het aantal vragen is beperkt, op dat het inderdaad in een half uur kan. Het college zal de vragen uiteraard beantwoorden. Het is niet de bedoeling dat de vragen leiden tot een debat of tot moties. De vragen dienen voor 9.00 uur s ochtend's, bij voorkeur uitgeschreven, te zijn ingediend

  De heer Van Dijk (CU) vraagt naar de voortgang winkelcentrum 't Harde. De wethouder antwoord dat die er op dit moment niet is. In juli wordt de balans opgemaakt. Als er geen beweging in de markt is, is dat een moment om na te denken over een andere invulling van het gebied. Als het om winkelruimte gaat is de wethouder niet erg hoopvol.
  De heer Van Velthuijsen (VVD) stelt vragen n.a.v. het persbericht over arbeidsmigranten op recreatiepark Het Witte Huis in Doornspijk.
  De heer Karreman (CU) stelt vragen over het gebruik van dwangsommen bij de bestrijding van drugscriminaliteit. De burgemeester pakt dit op om te bezien of dit middel ook zinvol is in onze regio.  01:18:42 - 01:19:08 - Jan Nathan Rozendaal
  01:19:08 - 01:21:39 - Henk Wessel
  01:21:39 - 01:21:59 - Jan Nathan Rozendaal
  01:21:59 - 01:24:05 - Arie van Dijk
  01:24:05 - 01:24:17 - Jan Nathan Rozendaal
  01:24:17 - 01:24:19 - Rick van Velthuysen
  01:24:19 - 01:24:21 - Jan Nathan Rozendaal
  01:24:21 - 01:25:39 - Rick van Velthuysen
  01:25:39 - 01:25:48 - Jan Nathan Rozendaal
  01:25:48 - 01:27:38 - Henk Wessel
  01:27:38 - 01:28:01 - Jan Nathan Rozendaal
  01:28:01 - 01:30:56 - Rick van Velthuysen
  01:30:56 - 01:31:15 - Jan Nathan Rozendaal
  01:31:15 - 01:35:00 - Arjan Klein
  01:35:00 - 01:35:23 - Jan Nathan Rozendaal
  01:35:23 - 01:37:25 - Spreekgestoelte
  01:37:25 - 01:37:52 - Jan Nathan Rozendaal
  01:37:52 - 01:39:15 - Arjan Klein
  01:39:15 - 01:39:35 - Jan Nathan Rozendaal
  01:39:38 - 01:39:53 - Beert van Loo
  01:39:53 - 01:41:29 - Jan Karreman
  01:41:29 - 01:41:36 - Beert van Loo
  01:41:36 - 01:42:15 - Jan Nathan. Rozendaal
  01:42:15 - 01:42:30 - Beert van Loo
  01:42:37 - 01:43:04 - Jan Nathan Rozendaal
 • 5


  Besluit
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  01:44:04 - 01:44:47 - Jan Nathan Rozendaal
 • 6

  In verband met de privacywetgeving is post van particulieren waarvan niet expliciet toestemming is ontvangen tot openbaring, op vertrouwelijk gesteld en daarmee niet zichtbaar op de website.  Besluit
  De brief van Horecabeleid Nederland wordt in presidium besproken. Voor het overige wordt de ingekomen post afgetikt conform voorstel.

  mw. Schoots vraagt om opwaardering van de brief van Horeca Nederland over de verruiming van de horeca openingstijden.


  01:44:47 - 01:45:27 - Spreekgestoelte
  01:45:27 - 01:48:10 - Jan Nathan Rozendaal
 • 6.1
 • 6.2
 • 6.3
 • 7

  Bij hamerstukken wordt het onderwerp niet besproken. Wel kunnen fracties een stemverklaring afleggen waarin ze kort aangeven waarom ze voor of tegen stemmen.

 • 7.1


  Besluit
  De raad stemt unaniem in met het voorstel.
 • 7.2
 • 7.3
 • 7.4
 • 7.5
 • 7.6
 • 7.7
 • 7.8
 • 7.9
 • 8
 • 8.1

  De CU geeft aan dat het college de raad onvoldoende heeft geïnformeerd over/betrokken bij de brief van de provincie van 16 maart 2018 over woningbouw en bij het vaststellen van de toetsingscriteria voor de herprogrammering. De cijfers over arbeidsmigranten staan niet in de (regionale) woonvisie.
  AB kan instemmen met het voorstel van het college en dient mede namens de CU een motie in over doelgroepenbeleid.
  De SGP stemt in met het voorstel van het college.
  VVD ziet graag nieuw beleid voor woningbouw in plaats van het nu voorliggend voorstel. VVD wil de bedrijfswoningen niet deprogrammeren.
  CDA stemt in met voorstel dat voorligt.
  EB vindt dat Elburg meer woningen nodig heeft dan de toegekende 600 door de provincie. Er moet ingezet worden op meer woningbouwcontingent. Kiest voor uitvoeren van de plancapaciteit die er is en niet inzetten op de zachte plancapaciteit.
  PvdA is tegen het voorstel omdat eerst de woonvisie vastgesteld moet worden.

  De wethouder geeft ten aanzien van de motie aan om het doelgroepenbeleid op te nemen in de woonvisie en niet apart maar wel met een uitvoeringsprogramma. On hold zetten van projecten is niet wenselijk, dit zou eventueel wel voor de doelgroep arbeidsmigranten kunnen. Voor de doelgroepen uit het sociale domein is het lastiger, deze mensen hebben een plek nodig. Arbeidsmigranten probleem houdt in dat arbeidsmigranten in Elburg aanwezig werkzaam zijn en dus ook gehuisvest moeten worden.

  Tweede termijn
  CU stemt in met raadsbesluit en motie. De inhoud van de motie is uitgangspunt voor de CU voor verdere besluitvorming. Eerst beleid en daarna concrete invulling.
  AB stemt in met herprogrammering. En met de motie.
  VVD krijgt graag toezegging van college wanneer woonvisie er ligt.
  CDA is eens met de wens om doelgroepenbeleid. CDA heeft moeite om zaken on hold te zetten. Kan in de motie expliciet de locaties genoemd worden Witte Huis in Doornspijk, Brigadegebouw. AB en CU kunnen de motie op deze wijze aanpassen.
  EB wil on hold zetten tot woonvisie er is.  Besluit
  Temporiseren Horstkamp en Vossenakker: voor CU, AB, SGP, CDA, tegen VVD, PvdA, EB Aangenomen Deprogrammeren bedrijfswoningen voor CU, AB, SGP, CDA, PvdA tegen VVD, EB Aangenomen Motie: aangevuld met vier locaties genoemd door CDA. voor AB, CU, CDA, EB, VVD tegen PvdA en SGP. De heer Polinder onthoudt zich van stemming.

  01:48:10 - 01:52:03 - Han Dickhof
  01:52:03 - 01:52:11 - Jan Nathan Rozendaal
  01:52:11 - 01:52:31 - Interruptie 2
  01:52:31 - 01:52:32 - Jan Nathan Rozendaal
  01:52:32 - 01:53:21 - Han Dickhof
  01:53:21 - 01:53:46 - Jan Nathan Rozendaal
  01:53:46 - 02:00:47 - Agaath de Weerd – Deetman
  02:00:47 - 02:01:15 - Jan Nathan Rozendaal
  02:01:15 - 02:02:32 - Jan Polinder
  02:02:32 - 02:02:36 - Jan Nathan Rozendaal
  02:02:36 - 02:03:19 - Interruptie 2
  02:03:19 - 02:03:20 - Jan Nathan Rozendaal
  02:03:20 - 02:03:39 - Jan Polinder
  02:03:39 - 02:03:57 - Jan Nathan Rozendaal
  02:03:57 - 02:04:06 - Jan Polinder
  02:04:06 - 02:04:21 - Jan Nathan Rozendaal
  02:04:21 - 02:09:33 - Rick van Velthuysen
  02:09:33 - 02:09:41 - Jan Nathan Rozendaal
  02:09:41 - 02:09:43 - Rick van Velthuysen
  02:09:43 - 02:09:44 - Jan Nathan Rozendaal
  02:09:44 - 02:11:21 - Rick van Velthuysen
  02:11:21 - 02:11:25 - Jan Nathan Rozendaal
  02:11:25 - 02:11:55 - Interruptie 2
  02:11:55 - 02:11:56 - Jan Nathan Rozendaal
  02:11:56 - 02:12:42 - Cees Dijkhuizen
  02:12:42 - 02:12:44 - Jan Nathan Rozendaal
  02:12:44 - 02:13:16 - Interruptie 2
  02:13:16 - 02:13:18 - Jan Nathan Rozendaal
  02:13:18 - 02:13:48 - Cees Dijkhuizen
  02:13:48 - 02:13:57 - Jan Nathan Rozendaal
  02:13:57 - 02:16:31 - Peter van Andel
  02:16:31 - 02:16:38 - Jan Nathan Rozendaal
  02:16:38 - 02:16:39 - Peter van Andel
  02:16:39 - 02:16:41 - Jan Nathan Rozendaal
  02:16:41 - 02:17:12 - Interruptie 2
  02:17:12 - 02:17:14 - Jan Nathan Rozendaal
  02:17:14 - 02:17:55 - Peter van Andel
  02:17:55 - 02:17:58 - Jan Nathan Rozendaal
  02:17:58 - 02:18:10 - Interruptie 2
  02:18:10 - 02:18:11 - Jan Nathan Rozendaal
  02:18:11 - 02:18:15 - Peter van Andel
  02:18:15 - 02:18:20 - Jan Nathan Rozendaal
  02:18:20 - 02:18:45 - Interruptie 2
  02:18:45 - 02:18:46 - Jan Nathan Rozendaal
  02:18:46 - 02:18:58 - Peter van Andel
  02:18:58 - 02:19:18 - Jan Nathan Rozendaal
  02:19:18 - 02:20:08 - Wim Bijl
  02:20:08 - 02:20:13 - Jan Nathan Rozendaal
  02:20:13 - 02:20:23 - Wim Bijl
  02:20:23 - 02:20:56 - Jan Nathan Rozendaal
  02:20:56 - 02:22:22 - Arjan Klein
  02:22:22 - 02:22:24 - Jan Nathan Rozendaal
  02:22:24 - 02:22:44 - Interruptie 2
  02:22:44 - 02:22:46 - Jan Nathan Rozendaal
  02:22:46 - 02:23:06 - Arjan Klein
  02:23:06 - 02:23:07 - Jan Nathan Rozendaal
  02:23:07 - 02:23:59 - Interruptie 2
  02:23:59 - 02:24:01 - Jan Nathan Rozendaal
  02:24:01 - 02:29:38 - Arjan Klein
  02:29:38 - 02:29:40 - Jan Nathan Rozendaal
  02:29:40 - 02:30:15 - Interruptie 2
  02:30:15 - 02:30:17 - Jan Nathan Rozendaal
  02:30:17 - 02:30:19 - Arjan Klein
  02:30:19 - 02:30:20 - Jan Nathan Rozendaal
  02:30:20 - 02:30:54 - Arjan Klein
  02:30:54 - 02:30:57 - Jan Nathan Rozendaal
  02:30:57 - 02:31:27 - Interruptie 2
  02:31:27 - 02:31:28 - Jan Nathan Rozendaal
  02:31:28 - 02:32:05 - Arjan Klein
  02:32:05 - 02:32:06 - Jan Nathan Rozendaal
  02:32:06 - 02:32:21 - Interruptie 2
  02:32:21 - 02:32:23 - Jan Nathan Rozendaal
  02:32:23 - 02:32:29 - Arjan Klein
  02:32:29 - 02:32:31 - Jan Nathan Rozendaal
  02:32:31 - 02:33:00 - Interruptie 2
  02:33:00 - 02:33:02 - Jan Nathan Rozendaal
  02:33:02 - 02:33:04 - Arjan Klein
  02:33:04 - 02:33:05 - Jan Nathan Rozendaal
  02:33:05 - 02:34:26 - Interruptie 1
  02:34:26 - 02:34:28 - Jan Nathan Rozendaal
  02:34:28 - 02:35:31 - Arjan Klein
  02:35:31 - 02:35:33 - Jan Nathan Rozendaal
  02:35:33 - 02:36:44 - Interruptie 2
  02:36:44 - 02:36:46 - Jan Nathan Rozendaal
  02:36:46 - 02:36:50 - Arjan Klein
  02:36:50 - 02:36:51 - Jan Nathan Rozendaal
  02:36:51 - 02:37:27 - Interruptie 1
  02:37:27 - 02:37:28 - Jan Nathan Rozendaal
  02:37:28 - 02:37:46 - Interruptie 1
  02:37:46 - 02:37:48 - Jan Nathan Rozendaal
  02:37:48 - 02:38:30 - Arjan Klein
  02:38:30 - 02:38:32 - Jan Nathan Rozendaal
  02:38:32 - 02:39:13 - Interruptie 2
  02:39:13 - 02:39:15 - Jan Nathan Rozendaal
  02:39:15 - 02:39:34 - Arjan Klein
  02:39:34 - 02:39:36 - Jan Nathan Rozendaal
  02:39:36 - 02:40:25 - Interruptie 2
  02:40:25 - 02:40:28 - Jan Nathan Rozendaal
  02:40:28 - 02:41:16 - Arjan Klein
  02:41:16 - 02:41:18 - Jan Nathan Rozendaal
  02:41:18 - 02:41:34 - Interruptie 2
  02:41:34 - 02:41:35 - Jan Nathan Rozendaal
  02:41:35 - 02:41:43 - Arjan Klein
  02:41:43 - 02:41:48 - Jan Nathan Rozendaal
  02:41:48 - 02:42:00 - Interruptie 2
  02:42:00 - 02:42:02 - Jan Nathan Rozendaal
  02:42:02 - 02:42:07 - Arjan Klein
  02:42:07 - 02:42:34 - Jan Nathan Rozendaal
  02:42:34 - 02:43:47 - Arjan Klein
  02:43:47 - 02:43:55 - Jan Nathan Rozendaal
  02:43:55 - 02:43:57 - Arjan Klein
  02:43:57 - 02:43:59 - Jan Nathan Rozendaal
  02:43:59 - 02:44:31 - Arjan Klein
  02:44:31 - 02:44:42 - Jan Nathan Rozendaal
  02:44:42 - 02:45:12 - Arjan Klein
  02:45:12 - 02:45:14 - Jan Nathan Rozendaal
  02:45:14 - 02:45:52 - Interruptie 2
  02:45:52 - 02:45:54 - Jan Nathan Rozendaal
  02:45:54 - 02:47:24 - Arjan Klein
  02:47:24 - 02:47:26 - Jan Nathan Rozendaal
  02:47:26 - 02:48:49 - Interruptie 1
  02:48:49 - 02:48:51 - Jan Nathan Rozendaal
  02:48:51 - 02:49:57 - Arjan Klein
  02:49:57 - 02:50:10 - Jan Nathan Rozendaal
  02:50:10 - 02:51:10 - Han Dickhof
  02:51:10 - 02:51:17 - Jan Nathan Rozendaal
  02:51:17 - 02:53:15 - Agaath de Weerd – Deetman
  02:53:15 - 02:53:17 - Jan Nathan Rozendaal
  02:53:17 - 02:53:55 - Interruptie 2
  02:53:55 - 02:53:56 - Jan Nathan Rozendaal
  02:53:56 - 02:54:41 - Agaath de Weerd – Deetman
  02:54:41 - 02:54:42 - Jan Nathan Rozendaal
  02:54:42 - 02:55:13 - Interruptie 2
  02:55:13 - 02:55:15 - Jan Nathan Rozendaal
  02:55:15 - 02:55:51 - Agaath de Weerd – Deetman
  02:55:51 - 02:55:53 - Jan Nathan Rozendaal
  02:55:53 - 02:56:17 - Interruptie 2
  02:56:17 - 02:56:19 - Jan Nathan Rozendaal
  02:56:19 - 02:56:47 - Agaath de Weerd – Deetman
  02:56:47 - 02:56:49 - Jan Nathan Rozendaal
  02:56:49 - 02:56:51 - Interruptie 2
  02:56:51 - 02:57:00 - Jan Nathan Rozendaal
  02:57:00 - 02:57:30 - Interruptie 2
  02:57:30 - 02:57:33 - Jan Nathan Rozendaal
  02:57:33 - 02:57:56 - Agaath de Weerd – Deetman
  02:57:56 - 02:58:19 - Jan Nathan Rozendaal
  02:58:19 - 03:00:15 - Rick van Velthuysen
  03:00:15 - 03:00:22 - Jan Nathan Rozendaal
  03:00:22 - 03:01:39 - Cees Dijkhuizen
  03:01:41 - 03:01:44 - Jan Nathan Rozendaal
  03:01:44 - 03:02:04 - Interruptie 1
  03:02:04 - 03:02:08 - Jan Nathan Rozendaal
  03:02:08 - 03:02:15 - Cees Dijkhuizen
  03:02:15 - 03:02:22 - Jan Nathan Rozendaal
  03:02:22 - 03:02:58 - Peter van Andel
  03:02:58 - 03:03:23 - Jan Nathan Rozendaal
  03:03:23 - 03:04:38 - Arjan Klein
  03:04:38 - 03:05:24 - Jan Nathan Rozendaal
  03:05:24 - 03:05:54 - Arjan Klein
  03:05:54 - 03:08:31 - Jan Nathan Rozendaal
 • 8.2

  De vergadering gaat op 15 mei 2019 verder. De heer Dijkhuizen is afwezig.  Besluit
  De raad besluit met 18 stemmen voor om het voorstel aan te houden totdat op alle onderdelen die in de beraadslaging aan de orde zijn gekomen, helderheid is verschaft door het college.
 • 8.3  Besluit
  Het amendement van EB wordt aangenomen met de 12 stemmen voor van EB, AB, SGP, VVD en PvdA voor en de 6 stemmen van CU en CDA tegen. De geamendeerde verordening wordt aangenomen met 12 stemmen van EB, AB, SGP, VVD en PvdA voor en de 6 stemmen van CU en CDA tegen.
 • 9