Raadsvergadering

maandag 4 maart 2019 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
Burgemeester J.N. Rozendaal

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  --

  We staan stil bij het overlijden van de heer Andre Janssen, Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. We houden 1 minuut stilte.

  De gemeentesecretaris de heer Piet Wanrooij legt de ambsbelofte af. Na zijn beediging spreekt hij de raad kort toe.


  00:05:24 - 00:15:33 - Jan Nathan Rozendaal
  00:15:35 - 00:17:01 - Interruptie 1
  00:17:04 - 00:17:06 - Piet Wanrooij
  00:17:08 - 00:17:26 - Interruptie 1
  00:17:51 - 00:18:08 - Jan Nathan Rozendaal
  00:18:08 - 00:18:10 - Piet Wanrooij
  00:18:10 - 00:22:04 - Jan Nathan Rozendaal
  00:22:04 - 00:22:18 - Spreekgestoelte
 • 2

  Besluit
  De motie vreemd aan de orde van de dag van EB, gesteund door PvdA en VVD, wordt aan de agenda toegevoegd.

  00:22:18 - 00:22:59 - Jan Nathan Rozendaal
 • 3

  Bij het spreekrecht kan een ieder inspreken over onderwerpen die niet op de agenda van de raad staan. Het spreekrecht is maximaal 5 minuten per persoon, met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers gezamenlijk.

 • 4

  Tijdens het vragenhalfuur kunnen raadsleden vragen stellen over actuele onderwerpen. Het aantal vragen is beperkt, op dat het inderdaad in een half uur kan. Het college zal de vragen uiteraard beantwoorden. Het is niet de bedoeling dat de vragen leiden tot een debat of tot moties. De vragen dienen voor 9.00 uur s ochtend's, bij voorkeur uitgeschreven, te zijn ingediend


  Besluit
  De plv. voorzitter, de heer B. van Loo, neemt het voorzitterschap bij dit agendapunt over.

  De VVD stelt vragen over het oprollen van de hennepkwekerij in t Harde.


  00:23:09 - 00:23:19 - Beert van Loo
  00:23:19 - 00:26:22 - Marga Schoots - van Duren
  00:26:22 - 00:26:38 - Beert van Loo
  00:26:38 - 00:31:55 - Jan Nathan Rozendaal.
  00:31:55 - 00:32:03 - Beert van Loo
  00:32:03 - 00:33:50 - Marga Schoots - van Duren
  00:33:50 - 00:34:09 - Beert van Loo
  00:34:09 - 00:35:16 - Jan Nathan Rozendaal.
  00:35:16 - 00:35:22 - Beert van Loo
  00:35:26 - 00:38:10 - Jan Nathan Rozendaal
 • 4.1
 • 5
 • 6

  In verband met de privacywetgeving is post van particulieren waarvan niet expliciet toestemming is ontvangen tot openbaring, op vertrouwelijk gesteld en daarmee niet zichtbaar op de website.  Besluit
  De lijst van ingekomen post wordt vastgesteld conform voorstel.
 • 6.1
 • 6.2
 • 6.3
 • 7

  Bij hamerstukken wordt het onderwerp niet besproken. Wel kunnen fracties een stemverklaring afleggen waarin ze kort aangeven waarom ze voor of tegen stemmen.

 • 7.1

  Er zijn geen begrotingswijzigingen.

 • 7.2
 • 8
 • 8.1

  Insprekers zijn:
  mw. van Hout als voorzitter van de WVE: een aldi bij de Vrijheid plus extra 1500 meter conform DHSV is de doodsteek voor de Vesting. Compenserende maatregelen zijn dan nodig voor de Vesting. De WVE is niet uit op het verdwijnen van de ALDI uit de gemeente.

  mw. Lokhorst, regiodirecteur Prokino uit haar bezwaren tegen het weggeven van de locatie voor kinderopvang aan de ALDI.  Besluit
  CU, AB, CDA en SGP kiezen voor optie A: de huidige locatie. EB kiest voor optie B: locatie winkelcentrum De Vrijheid. VVD en PvdA kiezen voor optie C: niets doen. De meerderheid van de raad kiest daarmee richtinggevend voor een discounter aan de locatie Vrijheidsstraat te Elburg.

  00:38:10 - 00:38:12 - Maroeska Veldkamp – Magré
  00:38:12 - 00:38:13 - Jan Nathan Rozendaal
  00:38:13 - 00:41:15 - Maroeska Veldkamp – Magré
  00:41:15 - 00:41:19 - Jan Nathan Rozendaal
  00:41:19 - 00:41:43 - Interruptie 2
  00:41:43 - 00:41:45 - Jan Nathan Rozendaal
  00:41:45 - 00:42:05 - Maroeska Veldkamp – Magré
  00:42:05 - 00:42:06 - Jan Nathan Rozendaal
  00:42:06 - 00:42:48 - Interruptie 1
  00:42:48 - 00:42:50 - Jan Nathan Rozendaal
  00:42:50 - 00:43:04 - Maroeska Veldkamp – Magré
  00:43:04 - 00:43:07 - Jan Nathan Rozendaal
  00:43:07 - 00:43:24 - Interruptie 2
  00:43:24 - 00:43:26 - Jan Nathan Rozendaal
  00:43:26 - 00:43:50 - Maroeska Veldkamp – Magré
  00:43:50 - 00:43:53 - Jan Nathan Rozendaal
  00:43:53 - 00:44:00 - Interruptie 1
  00:44:00 - 00:44:03 - Jan Nathan Rozendaal
  00:44:03 - 00:44:07 - Maroeska Veldkamp – Magré
  00:44:07 - 00:44:22 - Jan Nathan Rozendaal
  00:44:22 - 00:47:52 - Maroeska Veldkamp – Magré
  00:47:52 - 00:47:54 - Jan Nathan Rozendaal
  00:47:54 - 00:48:56 - Interruptie 1
  00:48:56 - 00:48:58 - Jan Nathan Rozendaal
  00:48:58 - 00:49:45 - Agaath de Weerd – Deetman
  00:49:45 - 00:49:48 - Jan Nathan Rozendaal
  00:49:48 - 00:49:57 - Interruptie 1
  00:49:57 - 00:49:59 - Jan Nathan Rozendaal
  00:49:59 - 00:50:14 - Agaath de Weerd – Deetman
  00:50:14 - 00:50:16 - Jan Nathan Rozendaal
  00:50:16 - 00:50:29 - Interruptie 1
  00:50:29 - 00:50:31 - Jan Nathan Rozendaal
  00:50:31 - 00:50:33 - Agaath de Weerd – Deetman
  00:50:33 - 00:50:36 - Jan Nathan Rozendaal
  00:50:36 - 00:51:31 - Interruptie 2
  00:51:31 - 00:51:33 - Jan Nathan Rozendaal
  00:51:33 - 00:52:00 - Agaath de Weerd – Deetman
  00:52:00 - 00:52:02 - Jan Nathan Rozendaal
  00:52:02 - 00:52:21 - Interruptie 2
  00:52:21 - 00:52:24 - Jan Nathan Rozendaal
  00:52:24 - 00:52:34 - Agaath de Weerd – Deetman
  00:52:34 - 00:52:35 - Jan Nathan Rozendaal
  00:52:35 - 00:53:10 - Interruptie 1
  00:53:10 - 00:53:12 - Jan Nathan Rozendaal
  00:53:12 - 00:53:34 - Agaath de Weerd – Deetman
  00:53:34 - 00:53:35 - Jan Nathan Rozendaal
  00:53:35 - 00:53:42 - Interruptie 1
  00:53:42 - 00:53:44 - Jan Nathan Rozendaal
  00:53:44 - 00:53:57 - Agaath de Weerd – Deetman
  00:53:57 - 00:53:59 - Jan Nathan Rozendaal
  00:53:59 - 00:54:10 - Interruptie 1
  00:54:10 - 00:54:21 - Jan Nathan Rozendaal
  00:54:21 - 00:54:39 - Agaath de Weerd – Deetman
  00:54:39 - 00:54:53 - Jan Nathan Rozendaal
  00:54:53 - 00:59:06 - Jan Polinder
  00:59:06 - 00:59:09 - Jan Nathan Rozendaal
  00:59:09 - 00:59:37 - Interruptie 2
  00:59:37 - 00:59:39 - Jan Nathan Rozendaal
  00:59:39 - 00:59:46 - Jan Polinder
  00:59:46 - 00:59:47 - Jan Nathan Rozendaal
  00:59:47 - 00:59:50 - Interruptie 2
  00:59:50 - 00:59:51 - Jan Nathan Rozendaal
  00:59:51 - 00:59:53 - Jan Polinder
  00:59:53 - 00:59:56 - Jan Nathan Rozendaal
  00:59:56 - 01:00:37 - Interruptie 1
  01:00:37 - 01:00:39 - Jan Nathan Rozendaal
  01:00:39 - 01:00:57 - Jan Polinder
  01:00:57 - 01:01:14 - Jan Nathan Rozendaal
  01:01:14 - 01:06:04 - Rick van Velthuysen
  01:06:04 - 01:06:07 - Jan Nathan Rozendaal
  01:06:07 - 01:06:27 - Interruptie 2
  01:06:27 - 01:06:29 - Jan Nathan Rozendaal
  01:06:29 - 01:07:09 - Rick van Velthuysen
  01:07:09 - 01:07:11 - Jan Nathan Rozendaal
  01:07:11 - 01:07:31 - Interruptie 2
  01:07:31 - 01:07:33 - Jan Nathan Rozendaal
  01:07:33 - 01:08:03 - Rick van Velthuysen
  01:08:03 - 01:08:05 - Jan Nathan Rozendaal
  01:08:05 - 01:08:40 - Rick van Velthuysen
  01:08:40 - 01:08:56 - Jan Nathan Rozendaal
  01:08:56 - 01:12:43 - Cees Dijkhuizen
  01:12:43 - 01:12:46 - Jan Nathan Rozendaal
  01:12:46 - 01:12:55 - Interruptie 1
  01:12:55 - 01:12:57 - Jan Nathan Rozendaal
  01:12:57 - 01:13:45 - Cees Dijkhuizen
  01:13:45 - 01:13:54 - Jan Nathan Rozendaal
  01:13:54 - 01:15:16 - José Oosthoek
  01:15:16 - 01:15:24 - Jan Nathan Rozendaal
  01:15:24 - 01:16:00 - Interruptie 1
  01:16:00 - 01:16:02 - Jan Nathan Rozendaal
  01:16:02 - 01:16:52 - José Oosthoek
  01:16:52 - 01:16:54 - Jan Nathan Rozendaal
  01:16:54 - 01:17:31 - Interruptie 1
  01:17:31 - 01:17:37 - Jan Nathan Rozendaal
  01:17:37 - 01:17:45 - Interruptie 1
  01:17:45 - 01:17:47 - Jan Nathan Rozendaal
  01:17:47 - 01:18:01 - José Oosthoek
  01:18:01 - 01:18:03 - Jan Nathan Rozendaal
  01:18:03 - 01:19:44 - Interruptie 2
  01:19:44 - 01:19:49 - Jan Nathan Rozendaal
  01:19:49 - 01:21:12 - José Oosthoek
  01:21:12 - 01:21:14 - Jan Nathan Rozendaal
  01:21:14 - 01:21:39 - Interruptie 2
  01:21:39 - 01:21:41 - Jan Nathan Rozendaal
  01:21:41 - 01:22:13 - José Oosthoek
  01:22:13 - 01:22:14 - Jan Nathan Rozendaal
  01:22:14 - 01:22:46 - Interruptie 1
  01:22:46 - 01:22:48 - Jan Nathan Rozendaal
  01:22:48 - 01:23:53 - José Oosthoek
  01:23:53 - 01:23:54 - Jan Nathan Rozendaal
  01:23:54 - 01:24:07 - Interruptie 1
  01:24:07 - 01:24:10 - Jan Nathan Rozendaal
  01:24:10 - 01:24:28 - José Oosthoek
  01:24:28 - 01:24:42 - Jan Nathan Rozendaal
  01:24:42 - 01:26:25 - Drs. Edwin Vonk
  01:26:25 - 01:26:29 - Jan Nathan Rozendaal
  01:26:29 - 01:27:20 - Interruptie 1
  01:27:20 - 01:27:22 - Jan Nathan Rozendaal
  01:27:22 - 01:28:09 - Drs. Edwin Vonk
  01:28:09 - 01:28:11 - Jan Nathan Rozendaal
  01:28:11 - 01:28:20 - Interruptie 1
  01:28:20 - 01:28:21 - Jan Nathan Rozendaal
  01:28:21 - 01:28:23 - Drs. Edwin Vonk
  01:28:23 - 01:28:27 - Jan Nathan Rozendaal
  01:28:27 - 01:29:45 - Interruptie 2
  01:29:45 - 01:29:46 - Jan Nathan Rozendaal
  01:29:46 - 01:30:37 - Drs. Edwin Vonk
  01:30:37 - 01:30:38 - Jan Nathan Rozendaal
  01:30:38 - 01:31:14 - Interruptie 2
  01:31:14 - 01:31:16 - Jan Nathan Rozendaal
  01:31:16 - 01:32:05 - Drs. Edwin Vonk
  01:32:05 - 01:32:43 - Jan Nathan Rozendaal
  01:32:43 - 01:36:07 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:36:07 - 01:36:09 - Jan Nathan Rozendaal
  01:36:09 - 01:36:35 - Interruptie 2
  01:36:35 - 01:36:38 - Jan Nathan Rozendaal
  01:36:38 - 01:36:57 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:36:57 - 01:37:00 - Jan Nathan Rozendaal
  01:37:00 - 01:37:20 - Interruptie 1
  01:37:20 - 01:37:22 - Jan Nathan Rozendaal
  01:37:22 - 01:37:44 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:37:44 - 01:37:45 - Jan Nathan Rozendaal
  01:37:45 - 01:38:00 - Interruptie 1
  01:38:00 - 01:38:02 - Jan Nathan Rozendaal
  01:38:02 - 01:38:19 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:38:19 - 01:38:21 - Jan Nathan Rozendaal
  01:38:21 - 01:38:42 - Interruptie 1
  01:38:42 - 01:38:43 - Jan Nathan Rozendaal
  01:38:43 - 01:39:00 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:39:00 - 01:39:10 - Jan Nathan Rozendaal
  01:39:10 - 01:39:57 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:39:57 - 01:39:59 - Jan Nathan Rozendaal
  01:39:59 - 01:40:24 - Interruptie 2
  01:40:24 - 01:40:26 - Jan Nathan Rozendaal
  01:40:26 - 01:40:51 - Interruptie 1
  01:40:51 - 01:40:53 - Jan Nathan Rozendaal
  01:40:53 - 01:42:08 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:42:08 - 01:42:11 - Jan Nathan Rozendaal
  01:42:11 - 01:42:20 - Interruptie 2
  01:42:20 - 01:42:22 - Jan Nathan Rozendaal
  01:42:22 - 01:42:50 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:42:50 - 01:42:52 - Jan Nathan Rozendaal
  01:42:52 - 01:43:13 - Interruptie 2
  01:43:13 - 01:43:15 - Jan Nathan Rozendaal
  01:43:15 - 01:43:22 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:43:22 - 01:43:24 - Jan Nathan Rozendaal
  01:43:24 - 01:43:38 - Interruptie 1
  01:43:38 - 01:43:40 - Jan Nathan Rozendaal
  01:43:40 - 01:44:22 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:44:22 - 01:44:42 - Jan Nathan Rozendaal
  01:44:42 - 01:45:12 - Maroeska Veldkamp – Magré
  01:45:12 - 01:45:19 - Jan Nathan Rozendaal
  01:45:19 - 01:45:57 - Maroeska Veldkamp – Magré
  01:45:57 - 01:46:00 - Jan Nathan Rozendaal
  01:46:00 - 01:46:28 - Interruptie 1
  01:46:28 - 01:46:30 - Jan Nathan Rozendaal
  01:46:30 - 01:46:32 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:46:32 - 01:46:37 - Jan Nathan Rozendaal
  01:46:37 - 01:47:11 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:47:11 - 01:47:12 - Jan Nathan Rozendaal
  01:47:12 - 01:48:29 - Interruptie 1
  01:48:29 - 01:48:31 - Jan Nathan Rozendaal
  01:48:31 - 01:49:10 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:49:10 - 01:49:12 - Jan Nathan Rozendaal
  01:49:12 - 01:49:14 - Interruptie 1
  01:49:14 - 01:49:16 - Jan Nathan Rozendaal
  01:49:16 - 01:49:45 - Interruptie 1
  01:49:45 - 01:50:03 - Jan Nathan Rozendaal
  01:50:03 - 01:50:34 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:50:34 - 01:50:36 - Jan Nathan Rozendaal
  01:50:36 - 01:51:11 - Interruptie 2
  01:51:11 - 01:51:13 - Jan Nathan Rozendaal
  01:51:13 - 01:51:43 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:51:43 - 01:51:47 - Jan Nathan Rozendaal
  01:51:47 - 01:52:13 - Interruptie 1
  01:52:13 - 01:52:15 - Jan Nathan Rozendaal
  01:52:15 - 01:52:50 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:52:50 - 01:52:52 - Jan Nathan Rozendaal
  01:52:52 - 01:53:20 - Interruptie 1
  01:53:20 - 01:53:22 - Jan Nathan Rozendaal
  01:53:22 - 01:53:36 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:53:36 - 01:53:38 - Jan Nathan Rozendaal
  01:53:38 - 01:53:48 - Interruptie 2
  01:53:48 - 01:53:51 - Jan Nathan Rozendaal
  01:53:51 - 01:53:59 - Interruptie 1
  01:53:59 - 01:54:00 - Jan Nathan Rozendaal
  01:54:00 - 01:54:20 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:54:20 - 01:54:35 - Jan Nathan Rozendaal
  01:54:35 - 01:56:54 - Jan Polinder
  01:56:54 - 01:56:57 - Jan Nathan Rozendaal
  01:56:57 - 01:57:31 - Interruptie 2
  01:57:31 - 01:57:33 - Jan Nathan Rozendaal
  01:57:33 - 01:58:19 - Jan Polinder
  01:58:19 - 01:58:21 - Jan Nathan Rozendaal
  01:58:21 - 01:58:36 - Interruptie 2
  01:58:36 - 01:58:37 - Jan Nathan Rozendaal
  01:58:37 - 02:00:09 - Jan Polinder
  02:00:09 - 02:00:11 - Jan Nathan Rozendaal
  02:00:11 - 02:00:33 - Interruptie 2
  02:00:33 - 02:00:35 - Jan Nathan Rozendaal
  02:00:35 - 02:01:47 - Jan Polinder
  02:01:47 - 02:01:51 - Jan Nathan Rozendaal
  02:01:51 - 02:02:12 - Interruptie 1
  02:02:12 - 02:02:14 - Jan Nathan Rozendaal
  02:02:14 - 02:03:25 - Jan Polinder
  02:03:25 - 02:03:27 - Jan Nathan Rozendaal
  02:03:27 - 02:03:48 - Interruptie 1
  02:03:48 - 02:03:50 - Jan Nathan Rozendaal
  02:03:50 - 02:04:32 - Jan Polinder
  02:04:32 - 02:04:34 - Jan Nathan Rozendaal
  02:04:34 - 02:04:47 - Interruptie 1
  02:04:47 - 02:04:49 - Jan Nathan Rozendaal
  02:04:49 - 02:05:16 - Interruptie 2
  02:05:16 - 02:05:18 - Jan Nathan Rozendaal
  02:05:18 - 02:05:32 - Jan Polinder
  02:05:32 - 02:05:33 - Jan Nathan Rozendaal
  02:05:33 - 02:05:35 - Interruptie 1
  02:05:35 - 02:05:37 - Jan Nathan Rozendaal
  02:05:37 - 02:06:08 - Jan Polinder
  02:06:08 - 02:06:10 - Jan Nathan Rozendaal
  02:06:10 - 02:06:17 - Interruptie 1
  02:06:17 - 02:06:19 - Jan Nathan Rozendaal
  02:06:19 - 02:06:21 - Jan Polinder
  02:06:21 - 02:06:36 - Jan Nathan Rozendaal
  02:06:36 - 02:09:25 - Jan Polinder
  02:09:25 - 02:09:27 - Jan Nathan Rozendaal
  02:09:27 - 02:09:35 - Interruptie 1
  02:09:35 - 02:09:36 - Jan Nathan Rozendaal
  02:09:36 - 02:10:36 - Rick van Velthuysen
  02:10:36 - 02:10:37 - Jan Nathan Rozendaal
  02:10:37 - 02:11:13 - Interruptie 1
  02:11:13 - 02:11:14 - Jan Nathan Rozendaal
  02:11:14 - 02:11:59 - Rick van Velthuysen
  02:11:59 - 02:12:01 - Jan Nathan Rozendaal
  02:12:01 - 02:12:03 - Interruptie 1
  02:12:03 - 02:12:04 - Jan Nathan Rozendaal
  02:12:04 - 02:12:38 - Interruptie 1
  02:12:38 - 02:12:40 - Jan Nathan Rozendaal
  02:12:40 - 02:12:45 - Rick van Velthuysen
  02:12:45 - 02:12:48 - Jan Nathan Rozendaal
  02:12:48 - 02:12:55 - Interruptie 1
  02:12:55 - 02:12:57 - Jan Nathan Rozendaal
  02:12:57 - 02:13:13 - Rick van Velthuysen
  02:13:13 - 02:13:19 - Jan Nathan Rozendaal
  02:13:19 - 02:14:20 - Cees Dijkhuizen
  02:14:20 - 02:14:32 - Jan Nathan Rozendaal
  02:14:32 - 02:16:08 - José Oosthoek
  02:16:08 - 02:16:09 - Jan Nathan Rozendaal
  02:16:09 - 02:16:48 - Interruptie 2
  02:16:48 - 02:16:50 - Jan Nathan Rozendaal
  02:16:50 - 02:17:49 - José Oosthoek
  02:17:49 - 02:17:51 - Jan Nathan Rozendaal
  02:17:51 - 02:17:53 - Interruptie 2
  02:17:53 - 02:17:55 - Jan Nathan Rozendaal
  02:17:55 - 02:17:56 - José Oosthoek
  02:17:56 - 02:18:07 - Jan Nathan Rozendaal
  02:18:07 - 02:18:23 - Drs. Edwin Vonk
  02:18:23 - 02:18:53 - Jan Nathan Rozendaal
  02:18:53 - 02:19:07 - Interruptie 1
  02:19:07 - 02:19:14 - Jan Nathan Rozendaal
  02:19:14 - 02:19:20 - Interruptie 1
  02:19:20 - 02:19:22 - Jan Nathan Rozendaal
  02:19:22 - 02:20:14 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  02:20:14 - 02:20:16 - Jan Nathan Rozendaal
  02:20:16 - 02:20:55 - Interruptie 2
  02:20:55 - 02:20:58 - Jan Nathan Rozendaal
  02:20:58 - 02:21:17 - Interruptie 1
  02:21:17 - 02:21:20 - Jan Nathan Rozendaal
  02:21:20 - 02:21:42 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  02:21:42 - 02:21:43 - Jan Nathan Rozendaal
  02:21:43 - 02:21:59 - Interruptie 2
  02:21:59 - 02:22:02 - Jan Nathan Rozendaal
  02:22:02 - 02:22:17 - Interruptie 2
  02:22:17 - 02:22:21 - Jan Nathan Rozendaal
  02:22:21 - 02:22:38 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  02:22:38 - 02:24:20 - Jan Nathan Rozendaal
  02:24:20 - 02:25:44 - José Oosthoek
 • 9


  Besluit
  De aangepaste motie wordt verworpen met 10 stemmen van CU, AB, CDA. EB, PvdA, SGP en VVD stemmen met 8 stemmen voor de motie.

  De heer Karreman van de CU heeft de vergadering inmiddels verlaten.


  02:25:44 - 02:26:07 - Jan Nathan Rozendaal
  02:26:07 - 02:26:17 - José Oosthoek
  02:26:17 - 02:28:03 - Jan Nathan Rozendaal
  02:28:03 - 02:30:42 - Arjan Klein
  02:30:42 - 02:31:07 - Jan Nathan Rozendaal
  02:34:37 - 02:35:02 - José Oosthoek
  02:35:02 - 02:35:23 - Jan Nathan Rozendaal
  02:35:23 - 02:36:23 - Han Dickhof
  02:36:23 - 02:36:24 - Jan Nathan Rozendaal
  02:36:24 - 02:37:03 - Interruptie 2
  02:37:03 - 02:37:05 - Jan Nathan Rozendaal
  02:37:05 - 02:37:27 - Han Dickhof
  02:37:27 - 02:37:41 - Jan Nathan Rozendaal
  02:37:41 - 02:37:43 - Han Dickhof
  02:37:43 - 02:37:45 - Jan Nathan Rozendaal
  02:37:45 - 02:39:08 - Liesbeth ten Have-Schoonhoven
  02:39:08 - 02:39:10 - Jan Nathan Rozendaal
  02:39:10 - 02:39:11 - Liesbeth ten Have-Schoonhoven
  02:39:11 - 02:39:20 - Jan Nathan Rozendaal
  02:39:20 - 02:39:49 - Interruptie 1
  02:39:49 - 02:39:50 - Jan Nathan Rozendaal
  02:39:50 - 02:40:20 - Liesbeth ten Have-Schoonhoven
  02:40:20 - 02:40:21 - Jan Nathan Rozendaal
  02:40:21 - 02:40:36 - Interruptie 1
  02:40:36 - 02:40:37 - Jan Nathan Rozendaal
  02:40:37 - 02:40:39 - Liesbeth ten Have-Schoonhoven
  02:40:39 - 02:40:41 - Jan Nathan Rozendaal
  02:40:41 - 02:41:18 - Interruptie 2
  02:41:18 - 02:41:20 - Jan Nathan Rozendaal
  02:41:20 - 02:41:30 - Liesbeth ten Have-Schoonhoven
  02:41:30 - 02:41:46 - Jan Nathan Rozendaal
  02:41:46 - 02:43:35 - Jan Polinder
  02:43:35 - 02:43:48 - Jan Nathan Rozendaal
  02:43:48 - 02:43:50 - Rick van Velthuysen
  02:43:50 - 02:43:52 - Jan Nathan Rozendaal
  02:43:52 - 02:45:35 - Jan Polinder
  02:45:35 - 02:45:36 - Jan Nathan Rozendaal
  02:45:36 - 02:45:38 - Cees Dijkhuizen
  02:45:38 - 02:45:40 - Jan Nathan Rozendaal
  02:45:40 - 02:45:41 - Rick van Velthuysen
  02:45:41 - 02:45:46 - Jan Nathan Rozendaal
  02:45:46 - 02:47:01 - Anita Kloosterman – Barneveld
  02:47:01 - 02:47:35 - Jan Nathan Rozendaal
  02:47:35 - 02:48:10 - Arjan Klein
  02:48:10 - 02:48:12 - Jan Nathan Rozendaal
  02:48:12 - 02:48:22 - Interruptie 1
  02:48:22 - 02:48:23 - Jan Nathan Rozendaal
  02:48:23 - 02:48:47 - Arjan Klein
  02:48:47 - 02:48:49 - Jan Nathan Rozendaal
  02:48:49 - 02:49:16 - Interruptie 1
  02:49:16 - 02:49:20 - Jan Nathan Rozendaal
  02:49:20 - 02:49:48 - Arjan Klein
  02:49:48 - 02:50:01 - Jan Nathan Rozendaal
  02:50:01 - 02:50:39 - Interruptie 2
  02:50:39 - 02:50:42 - Jan Nathan Rozendaal
  02:50:42 - 02:51:11 - Arjan Klein
  02:51:11 - 02:51:13 - Jan Nathan Rozendaal
  02:51:13 - 02:51:59 - Interruptie 2
  02:51:59 - 02:52:03 - Jan Nathan Rozendaal
  02:52:03 - 02:53:05 - Interruptie 1
  02:53:05 - 02:53:16 - Jan Nathan Rozendaal
  02:53:16 - 02:53:32 - Arjan Klein
  02:53:32 - 02:53:33 - Jan Nathan Rozendaal
  02:53:33 - 02:53:35 - Interruptie 2
  02:53:35 - 02:53:37 - Jan Nathan Rozendaal
  02:53:37 - 02:53:45 - Interruptie 1
  02:53:45 - 02:53:47 - Jan Nathan Rozendaal
  02:53:47 - 02:54:38 - Interruptie 2
  02:54:38 - 02:54:39 - Jan Nathan Rozendaal
  02:54:39 - 02:54:52 - Interruptie 1
  02:54:52 - 02:55:06 - Jan Nathan Rozendaal
  02:55:06 - 02:55:08 - Arjan Klein
  02:55:08 - 02:55:11 - Jan Nathan Rozendaal
  02:55:11 - 02:55:41 - Han Dickhof
  02:55:41 - 02:55:58 - Jan Nathan Rozendaal
  02:55:58 - 02:56:35 - Jan Polinder
  02:56:35 - 02:56:54 - Jan Nathan Rozendaal
  02:56:54 - 02:58:22 - Rick van Velthuysen
  02:58:22 - 02:58:33 - Jan Nathan Rozendaal
  02:58:33 - 02:59:22 - José Oosthoek
  02:59:22 - 02:59:26 - Jan Nathan Rozendaal
  02:59:26 - 02:59:53 - Interruptie 1
  02:59:53 - 03:00:14 - Jan Nathan Rozendaal
  03:04:38 - 03:05:19 - José Oosthoek
  03:05:19 - 03:06:56 - Jan Nathan Rozendaal
  03:07:36 - 03:08:08 - Drs. Edwin Vonk
 • 10