Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling

maandag 14 januari 2019 19:30 - 22:30
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter
De heer B. van Loo
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:00:17 - 00:00:18 - Beert van Loo
  00:01:58 - 00:02:25 - Cees Dijkhuizen
  00:02:25 - 00:02:26 - Beert van Loo
  00:02:26 - 00:03:32 - Rick van Velthuysen
 • 2


  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3

  In de commissie is gelegenheid tot het stellen van korte vragen en antwoorden. Wil men het stuk bespreken, dan is opwaardering naar een volgende vergadering nodig. De brieven van particulieren staan i.v.m. de nieuwe privacywetgeving op vertrouwelijk, omdat de briefschrijvers niet uitdrukkelijk hebben aangegeven dat hun brief op internet mag worden gezet.  Besluit
  De heer Dijkhuizen vraagt aandacht voor de avond over duurzaamheid op 20 februari. De heer Van Velthuijzen stelt vragen over de prestatie afspraken. De raadsbrieven worden voor kennisgeving aangenomen. Het gaat over de toetsingsmogelijkheden van het nakomen van de prestatieafspraken.

  00:03:32 - 00:03:36 - Beert van Loo
  00:03:36 - 00:03:54 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  00:03:54 - 00:03:55 - Beert van Loo
  00:03:55 - 00:03:55 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  00:03:55 - 00:03:57 - Beert van Loo
  00:03:57 - 00:04:14 - Rick van Velthuysen
  00:04:14 - 00:04:16 - Beert van Loo
  00:04:16 - 00:04:27 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  00:04:27 - 00:05:00 - Beert van Loo
  00:05:00 - 00:05:03 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  00:05:03 - 00:05:11 - Beert van Loo
  00:05:11 - 00:06:16 - Rick van Velthuysen
 • 4

  Het gaat om ontwikkelingen bij de verbonden partijen Omgevingsdienst Noord Veluwe Gastvrije Randmeren


  Besluit
  Er zijn geen mededelingen van het college.
 • 5

  Indien u het onderwerp van een rondvraag vooraf meldt bij de griffie, zal de desbetreffende portefeuillehouder in beginsel in de vergadering aanwezig zijn om antwoord te geven. De rondvraag staat aan het begin van de vergadering, zodat wethouders die geen bespreekstukken op de agenda hebben staan, daarna de mogelijkheid hebben om de vergadering te verlaten.


  Besluit
  Dhr. van Velthuijzen vraagt aandacht voor het handhaven, met name op zondag. Handhaving zou niet verder moeten gaan dan handhaving van de regels. Er zijn geen vragen.

  00:06:16 - 00:08:11 - Beert van Loo
 • 6

  Bespreekstukken zijn bedoeld om met de wethouder in gesprek te gaan en om waar nodig het onderwerp voor te bereiden voor de raadsvergadering. Het verzoek is om feitelijke vragen zoveel mogelijk buiten de vergadering om te stellen, per mail via de griffie of rechtstreeks telefonisch met de vakambtenaar.

 • 6.1


  Besluit
  Het onderwerp wordt een debatonderwerp in de raad van 28 januari 2019.

  00:08:11 - 00:10:59 - Inspreker
  00:10:59 - 00:11:05 - Beert van Loo
  00:11:05 - 00:11:17 - Cees Dijkhuizen
  00:11:18 - 00:11:39 - Inspreker
  00:11:39 - 00:11:49 - Cees Dijkhuizen
  00:11:49 - 00:11:50 - Beert van Loo
  00:11:50 - 00:12:03 - Inspreker
  00:12:03 - 00:12:06 - Beert van Loo
  00:12:06 - 00:12:19 - Han Dickhof
  00:12:19 - 00:12:20 - Beert van Loo
  00:12:20 - 00:12:51 - Inspreker
  00:12:51 - 00:13:11 - Beert van Loo
  00:13:11 - 00:19:23 - Inspreker
  00:19:23 - 00:19:27 - Beert van Loo
  00:19:27 - 00:20:02 - Rick van Velthuysen
  00:20:02 - 00:20:03 - Beert van Loo
  00:20:03 - 00:20:54 - Inspreker
  00:20:54 - 00:20:58 - Beert van Loo
  00:20:58 - 00:21:20 - Cees Dijkhuizen
  00:21:20 - 00:21:21 - Beert van Loo
  00:21:21 - 00:21:43 - Inspreker
  00:21:44 - 00:22:04 - Cees Dijkhuizen
  00:22:05 - 00:22:22 - Inspreker
  00:22:22 - 00:22:25 - Beert van Loo
  00:22:25 - 00:22:38 - Han Dickhof
  00:22:38 - 00:22:40 - Beert van Loo
  00:22:40 - 00:23:09 - Inspreker
  00:23:09 - 00:23:16 - Beert van Loo
  00:23:16 - 00:23:27 - José Oosthoek
  00:23:27 - 00:23:30 - Beert van Loo
  00:23:30 - 00:24:24 - Inspreker
  00:24:24 - 00:24:24 - Beert van Loo
  00:24:24 - 00:24:29 - José Oosthoek
  00:24:29 - 00:24:31 - Beert van Loo
  00:24:31 - 00:25:09 - Rick van Velthuysen
  00:25:09 - 00:25:12 - Beert van Loo
  00:25:12 - 00:26:08 - Inspreker
  00:26:09 - 00:26:34 - Rick van Velthuysen
  00:26:34 - 00:26:37 - Beert van Loo
  00:26:37 - 00:27:01 - Inspreker
  00:27:01 - 00:27:25 - Beert van Loo
  00:27:25 - 00:31:47 - Inspreker
  00:31:47 - 00:31:49 - Beert van Loo
  00:31:49 - 00:32:38 - Rick van Velthuysen
  00:32:38 - 00:32:39 - Beert van Loo
  00:32:39 - 00:33:04 - Inspreker
  00:33:05 - 00:33:34 - Rick van Velthuysen
  00:33:34 - 00:33:35 - Beert van Loo
  00:33:35 - 00:34:13 - Inspreker
  00:34:13 - 00:34:13 - Beert van Loo
  00:34:13 - 00:34:33 - Rick van Velthuysen
  00:34:33 - 00:34:34 - Beert van Loo
  00:34:34 - 00:35:14 - Inspreker
  00:35:14 - 00:35:20 - Beert van Loo
  00:35:20 - 00:35:30 - Han Dickhof
  00:35:30 - 00:35:30 - Beert van Loo
  00:35:30 - 00:35:40 - Inspreker
  00:35:40 - 00:35:44 - Beert van Loo
  00:35:44 - 00:36:03 - Rick van Velthuysen
  00:36:03 - 00:36:04 - Beert van Loo
  00:36:04 - 00:36:16 - Inspreker
  00:36:16 - 00:36:31 - Beert van Loo
  00:36:31 - 00:36:43 - Han Dickhof
  00:36:43 - 00:36:55 - Beert van Loo
  00:36:55 - 00:40:33 - Inspreker
  00:40:33 - 00:40:36 - Beert van Loo
  00:40:38 - 00:41:10 - Rick van Velthuysen
  00:41:11 - 00:41:18 - Inspreker
  00:41:18 - 00:41:18 - Beert van Loo
  00:41:18 - 00:41:35 - Rick van Velthuysen
  00:41:35 - 00:41:36 - Beert van Loo
  00:41:36 - 00:41:54 - Inspreker
  00:41:54 - 00:41:56 - Beert van Loo
  00:41:56 - 00:42:05 - Cees Dijkhuizen
  00:42:06 - 00:43:46 - Inspreker
  00:43:46 - 00:43:46 - Beert van Loo
  00:43:46 - 00:44:04 - Cees Dijkhuizen
  00:44:04 - 00:44:05 - Beert van Loo
  00:44:05 - 00:44:25 - Inspreker
  00:44:25 - 00:44:28 - Beert van Loo
  00:44:28 - 00:45:09 - Jan Polinder
  00:45:09 - 00:45:11 - Beert van Loo
  00:45:11 - 00:46:12 - Inspreker
  00:46:12 - 00:46:16 - Beert van Loo
  00:46:16 - 00:46:39 - Han Dickhof
  00:46:39 - 00:46:39 - Beert van Loo
  00:46:39 - 00:47:14 - Inspreker
  00:47:14 - 00:47:19 - Beert van Loo
  00:47:19 - 00:47:33 - Rick van Velthuysen
  00:47:33 - 00:47:35 - Beert van Loo
  00:47:35 - 00:47:57 - Inspreker
  00:47:57 - 00:48:41 - Beert van Loo
  00:48:41 - 00:54:28 - Inspreker
  00:54:31 - 00:54:32 - Beert van Loo
  00:54:32 - 00:54:32 - Inspreker
  00:54:32 - 00:54:48 - Beert van Loo
  00:54:48 - 00:55:25 - Rick van Velthuysen
  00:55:25 - 00:55:25 - Beert van Loo
  00:55:25 - 00:55:55 - Inspreker
  00:55:55 - 00:55:56 - Beert van Loo
  00:55:56 - 00:56:15 - Rick van Velthuysen
  00:56:15 - 00:56:17 - Beert van Loo
  00:56:17 - 00:57:40 - Inspreker
  00:57:40 - 00:57:44 - Beert van Loo
  00:57:44 - 00:58:03 - Cees Dijkhuizen
  00:58:03 - 00:58:04 - Beert van Loo
  00:58:04 - 00:59:02 - Inspreker
  00:59:02 - 00:59:03 - Beert van Loo
  00:59:03 - 00:59:19 - Cees Dijkhuizen
  00:59:20 - 00:59:22 - Inspreker
  00:59:22 - 00:59:41 - Beert van Loo
  00:59:41 - 01:05:09 - Inspreker
  01:05:09 - 01:05:14 - Beert van Loo
  01:05:14 - 01:05:50 - Rick van Velthuysen
  01:05:50 - 01:05:52 - Beert van Loo
  01:05:52 - 01:06:24 - Inspreker
  01:06:24 - 01:06:42 - Beert van Loo
  01:06:42 - 01:06:57 - Rick van Velthuysen
  01:06:57 - 01:07:05 - Beert van Loo
  01:07:05 - 01:07:17 - Wim Bijl
  01:07:17 - 01:07:19 - Beert van Loo
  01:07:19 - 01:08:07 - Rick van Velthuysen
  01:08:07 - 01:08:10 - Beert van Loo
  01:08:10 - 01:09:15 - Cees Dijkhuizen
  01:09:15 - 01:09:17 - Beert van Loo
  01:09:17 - 01:10:26 - Han Dickhof
  01:10:26 - 01:10:29 - Beert van Loo
  01:10:29 - 01:10:56 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:10:56 - 01:10:58 - Beert van Loo
  01:10:58 - 01:11:39 - José Oosthoek
  01:11:39 - 01:11:42 - Beert van Loo
  01:11:42 - 01:12:47 - Jan Polinder
  01:12:47 - 01:12:56 - Beert van Loo
  01:12:56 - 01:13:18 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:13:18 - 01:13:26 - Beert van Loo
  01:13:26 - 01:26:56 - S. Kiewiet
  01:26:56 - 01:27:01 - Beert van Loo
  01:27:01 - 01:27:27 - Cees Dijkhuizen
  01:27:27 - 01:27:29 - Beert van Loo
  01:27:29 - 01:27:40 - S. Kiewiet
  01:27:40 - 01:27:55 - Cees Dijkhuizen
  01:27:55 - 01:27:56 - Beert van Loo
  01:27:56 - 01:28:07 - S. Kiewiet
  01:28:08 - 01:28:11 - Cees Dijkhuizen
  01:28:11 - 01:28:15 - Beert van Loo
  01:28:15 - 01:28:30 - S. Kiewiet
  01:28:30 - 01:28:47 - Cees Dijkhuizen
  01:28:47 - 01:28:55 - Beert van Loo
  01:28:55 - 01:28:55 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:28:55 - 01:28:58 - Beert van Loo
  01:28:58 - 01:29:04 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:29:04 - 01:29:10 - Beert van Loo
  01:29:10 - 01:29:40 - Han Dickhof
  01:29:40 - 01:29:46 - Beert van Loo
  01:29:46 - 01:31:05 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:31:05 - 01:31:09 - Beert van Loo
  01:31:09 - 01:31:26 - Han Dickhof
  01:31:26 - 01:31:27 - Beert van Loo
  01:31:27 - 01:31:54 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:31:54 - 01:31:56 - Beert van Loo
  01:31:56 - 01:33:40 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:33:40 - 01:33:43 - Beert van Loo
  01:33:43 - 01:36:53 - S. Kiewiet
  01:36:53 - 01:37:11 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:37:11 - 01:37:13 - Beert van Loo
  01:37:13 - 01:37:55 - S. Kiewiet
  01:37:55 - 01:38:04 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:38:04 - 01:38:07 - Beert van Loo
  01:38:07 - 01:38:09 - S. Kiewiet
  01:38:09 - 01:38:25 - Beert van Loo
  01:38:25 - 01:42:31 - Rick van Velthuysen
  01:42:31 - 01:42:34 - Beert van Loo
  01:42:34 - 01:42:45 - Rick van Velthuysen
  01:42:45 - 01:42:48 - Beert van Loo
  01:42:48 - 01:43:35 - Cees Dijkhuizen
  01:43:35 - 01:43:39 - Beert van Loo
  01:43:39 - 01:43:48 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:43:48 - 01:44:00 - Beert van Loo
  01:44:00 - 01:48:45 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:48:45 - 01:48:49 - Beert van Loo
  01:48:49 - 01:49:11 - Han Dickhof
  01:49:11 - 01:49:13 - Beert van Loo
  01:49:13 - 01:49:36 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:49:36 - 01:49:38 - Beert van Loo
  01:49:38 - 01:50:44 - S. Kiewiet
  01:50:44 - 01:50:45 - Beert van Loo
  01:50:45 - 01:50:46 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:50:46 - 01:50:50 - Beert van Loo
  01:50:50 - 01:51:08 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:51:08 - 01:51:08 - Beert van Loo
  01:51:08 - 01:52:03 - S. Kiewiet
  01:52:03 - 01:52:13 - Beert van Loo
  01:52:13 - 01:52:14 - S. Kiewiet
  01:52:14 - 01:52:16 - Beert van Loo
  01:52:16 - 01:52:59 - S. Kiewiet
  01:52:59 - 01:52:59 - Beert van Loo
  01:52:59 - 01:53:18 - Han Dickhof
  01:53:18 - 01:53:36 - Beert van Loo
  01:53:36 - 01:54:03 - S. Kiewiet
  01:54:03 - 01:54:09 - Beert van Loo
  01:54:09 - 01:54:21 - Han Dickhof
  01:54:21 - 01:54:23 - Beert van Loo
  01:54:23 - 01:54:47 - S. Kiewiet
  01:54:47 - 01:54:50 - Beert van Loo
  01:54:50 - 01:56:00 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:56:00 - 01:56:02 - Beert van Loo
  01:56:02 - 01:56:23 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  01:56:23 - 01:56:24 - Beert van Loo
  01:56:24 - 01:56:28 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:56:28 - 01:56:31 - Beert van Loo
  01:56:31 - 01:58:31 - José Oosthoek
  01:58:31 - 01:58:34 - Beert van Loo
  01:58:34 - 02:01:04 - Jan Polinder
  02:01:04 - 02:01:07 - Beert van Loo
  02:01:07 - 02:01:18 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  02:01:18 - 02:01:18 - Beert van Loo
  02:01:18 - 02:01:37 - Jan Polinder
  02:01:37 - 02:01:39 - Beert van Loo
  02:01:39 - 02:01:53 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  02:01:53 - 02:01:55 - Beert van Loo
  02:01:55 - 02:02:05 - Jan Polinder
  02:02:05 - 02:02:06 - Beert van Loo
  02:02:06 - 02:03:03 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  02:03:03 - 02:03:11 - Beert van Loo
  02:03:11 - 02:03:16 - Wim Bijl
  02:03:16 - 02:03:22 - Beert van Loo
  02:03:22 - 02:04:28 - Rick van Velthuysen
  02:04:28 - 02:04:30 - Beert van Loo
  02:04:30 - 02:05:49 - Cees Dijkhuizen
  02:05:49 - 02:05:57 - Beert van Loo
  02:05:57 - 02:07:40 - Han Dickhof
  02:07:40 - 02:07:50 - Agaath de Weerd – Deetman
  02:07:50 - 02:07:52 - Beert van Loo
  02:07:52 - 02:07:53 - José Oosthoek
  02:07:53 - 02:07:55 - Beert van Loo
  02:07:55 - 02:07:57 - Jan Polinder
  02:07:57 - 02:08:03 - Beert van Loo
  02:08:03 - 02:08:06 - Rick van Velthuysen
  02:08:06 - 02:09:08 - Beert van Loo
 • 6.2

  De locatiekeuze is in strijd met het raadsbeleid dat een mast op minimaal 200 meter van woningen moet staan. Er vallen drie woningen binnen deze afstand, waarbij de dichtstbijzijnde woning op 85 meter staat.  Besluit
  SGP en VVD adviseert locatie L EB wil wachten of locatie L AB hoort graag of wachten mogelijk is CU en CDA zijn voor optie K Als de uiteindelijke locatie afwijkt van het raadsbeleid, komt de wethouder terug bij de raad.

  02:22:17 - 02:22:18 - Beert van Loo
  02:23:15 - 02:27:14 - Inspreker
  02:27:14 - 02:27:19 - Beert van Loo
  02:27:19 - 02:27:37 - Agaath de Weerd – Deetman
  02:27:37 - 02:27:39 - Beert van Loo
  02:27:39 - 02:28:20 - Inspreker
  02:28:20 - 02:28:21 - Beert van Loo
  02:28:21 - 02:28:23 - Rick van Velthuysen
  02:28:23 - 02:28:24 - Beert van Loo
  02:28:24 - 02:28:43 - Maroeska Veldkamp – Magré
  02:28:44 - 02:29:22 - Inspreker
  02:29:22 - 02:29:25 - Beert van Loo
  02:29:25 - 02:30:13 - Rick van Velthuysen
  02:30:13 - 02:30:15 - Beert van Loo
  02:30:15 - 02:31:38 - Inspreker
  02:31:38 - 02:31:57 - Beert van Loo
  02:31:57 - 02:38:18 - Inspreker
  02:38:18 - 02:38:23 - Beert van Loo
  02:38:23 - 02:38:45 - Jan Polinder
  02:38:46 - 02:39:07 - Inspreker
  02:39:07 - 02:39:09 - Beert van Loo
  02:39:09 - 02:40:46 - Jan Polinder
  02:40:47 - 02:41:42 - Inspreker
  02:41:43 - 02:41:47 - Jan Polinder
  02:41:47 - 02:41:52 - Beert van Loo
  02:41:52 - 02:43:31 - Rick van Velthuysen
  02:43:31 - 02:43:31 - Beert van Loo
  02:43:31 - 02:44:04 - Inspreker
  02:44:04 - 02:44:09 - Beert van Loo
  02:44:09 - 02:44:19 - Cees Dijkhuizen
  02:44:19 - 02:44:19 - Beert van Loo
  02:44:19 - 02:44:47 - Inspreker
  02:44:47 - 02:45:01 - Beert van Loo
  02:45:01 - 02:46:11 - Jan Polinder
  02:46:11 - 02:46:16 - Beert van Loo
  02:46:16 - 02:46:55 - José Oosthoek
  02:46:55 - 02:46:59 - Beert van Loo
  02:46:59 - 02:48:21 - Agaath de Weerd – Deetman
  02:48:21 - 02:48:23 - Beert van Loo
  02:48:23 - 02:48:59 - Maroeska Veldkamp – Magré
  02:48:59 - 02:49:02 - Beert van Loo
  02:49:02 - 02:50:03 - Cees Dijkhuizen
  02:50:03 - 02:50:05 - Beert van Loo
  02:50:05 - 02:53:03 - Rick van Velthuysen
  02:53:03 - 02:53:07 - Beert van Loo
  02:53:07 - 02:53:48 - Wim Bijl
  02:53:48 - 02:53:53 - Beert van Loo
  02:53:53 - 03:03:01 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  03:03:01 - 03:03:08 - Beert van Loo
  03:03:08 - 03:04:10 - Jan Polinder
  03:04:10 - 03:04:39 - Beert van Loo
  03:04:39 - 03:05:22 - José Oosthoek
  03:05:22 - 03:05:25 - Beert van Loo
  03:05:25 - 03:05:51 - Agaath de Weerd – Deetman
  03:05:51 - 03:05:54 - Beert van Loo
  03:05:54 - 03:06:38 - Maroeska Veldkamp – Magré
  03:06:38 - 03:06:41 - Beert van Loo
  03:06:41 - 03:06:48 - Cees Dijkhuizen
  03:06:48 - 03:06:53 - Beert van Loo
  03:06:53 - 03:09:19 - Rick van Velthuysen
  03:09:19 - 03:09:30 - Beert van Loo
  03:09:30 - 03:09:49 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  03:09:49 - 03:10:02 - Beert van Loo
  03:10:02 - 03:10:18 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  03:10:18 - 03:10:57 - Beert van Loo
 • 6.3

  Het gaat hier om drie aanvragen om omgevingsvergunning voor drie bouwprojecten in Vossenakker, die echter nauw met elkaar samenhangen. Het gaat om drie raadsbesluiten, zodat elke omgevingsvergunning zijn eigen juridische procedure verloopt. In commissie en raad is het echter wel 1 agendapunt (met dus drie raadsbesluiten).  03:10:57 - 03:11:38 - Han Dickhof
  03:11:38 - 03:11:40 - Beert van Loo
  03:11:40 - 03:12:20 - Agaath de Weerd – Deetman
  03:12:20 - 03:12:31 - Beert van Loo
  03:12:31 - 03:15:14 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  03:15:15 - 03:15:31 - Agaath de Weerd – Deetman
  03:15:31 - 03:15:33 - Beert van Loo
  03:15:33 - 03:15:54 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  03:15:54 - 03:15:57 - Beert van Loo
  03:15:57 - 03:16:07 - Han Dickhof
  03:16:07 - 03:16:10 - Beert van Loo
  03:16:10 - 03:16:57 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  03:16:57 - 03:16:57 - Han Dickhof
  03:17:16 - 03:17:17 - Beert van Loo
  03:17:17 - 03:17:24 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  03:17:24 - 03:17:28 - Beert van Loo
  03:17:28 - 03:17:47 - Agaath de Weerd – Deetman
  03:17:47 - 03:18:06 - Beert van Loo
  03:18:06 - 03:18:32 - Rick van Velthuysen
  03:18:32 - 03:18:33 - Beert van Loo
  03:18:33 - 03:18:35 - Rick van Velthuysen
  03:18:35 - 03:18:40 - Beert van Loo
  03:18:40 - 03:18:54 - Rick van Velthuysen
  03:18:54 - 03:18:54 - Beert van Loo
  03:18:54 - 03:18:57 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  03:18:57 - 03:19:23 - Beert van Loo
 • 6.3.1
 • 6.3.2
 • 6.3.3
 • 7

  Bij ter kennisname stukken is het niet de bedoeling hier tijd aan te besteden in de commissie. Er is ruimte voor een korte vraag en een snel antwoord. Indien er meerdere vragen zijn of uitgebreide beantwoording nodig blijkt, dan dient het stuk opgewaardeerd te worden naar een volgende vergadering. Het onderwerp komt dan een maand later als bespreekonderwerp terug op de agenda.

 • 7.1
 • 8