Commissie Algemeen Bestuur

woensdag 25 september 2019 19:30 - 22:30
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
Toelichting:

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

  In de commissie is gelegenheid tot het stellen van korte vragen en antwoorden. Wil men het stuk bespreken, dan is opwaardering naar een volgende vergadering nodig.


 • 5

  Het gaat om ontwikkelingen bij: 1) Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland 2) Samenwerking Noord Veluwe 3) Samenwerking Nunspeet. Elburg, Oldebroek (NEO)

 • 6

  Indien u het onderwerp van een rondvraag vooraf meldt bij de griffie, zal de desbetreffende portefeuillehouder in beginsel in de vergadering aanwezig zijn om antwoord te geven. De rondvraag staat aan het begin van de vergadering, zodat wethouders die geen bespreekstukken op de agenda hebben staan, daarna de mogelijkheid hebben om de vergadering te verlaten.

 • 7

  Bespreekstukken zijn bedoeld om met de wethouder in gesprek te gaan en om waar nodig het onderwerp voor te bereiden voor de raadsvergadering. Het verzoek is om feitelijke vragen zoveel mogelijk buiten de vergadering om te stellen, per mail via de griffie of rechtstreeks telefonisch met de vakambtenaar.

 • 8

  Bij ter kennisname stukken is het niet de bedoeling hier veel tijd aan te besteden in de commissie. Er is ruimte voor een korte vraag en een snel antwoord. Indien er meerdere vragen zijn of uitgebreide beantwoording nodig blijkt, dan dient het stuk opgewaardeerd te worden naar een volgende vergadering. Het onderwerp komt dan een maand later als bespreekonderwerp terug op de agenda.

 • 9