Raadsvergadering

maandag 1 april 2019 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
Burgemeester J.N. Rozendaal

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:01:49 - 00:08:36 - Jan Nathan Rozendaal
  00:10:35 - 00:13:35 - Drs. Edwin Vonk
  00:13:35 - 00:13:49 - Jan Nathan Rozendaal
 • 2.1


  Besluit
  De heer Bijl wordt toegelaten en beëdigd tot raadslid.

  De geloofsbrievencommissie bestaat uit de dames Ten Have (vz.), Veldkamp en Van der Pol.


  00:16:10 - 00:16:11 - Seat 1
  00:16:11 - 00:16:40 - Jan Nathan Rozendaal
  00:16:40 - 00:17:39 - Interruptie 1
  00:17:39 - 00:17:40 - Jan Nathan Rozendaal
  00:17:40 - 00:17:43 - Interruptie 2
  00:17:43 - 00:18:48 - Jan Nathan Rozendaal
  00:18:48 - 00:20:39 - Spreekgestoelte
  00:20:39 - 00:21:18 - Jan Nathan Rozendaal
 • 2.2

  Besluit
  De heer Hut wordt beëdigd tot burgerraadslid.

  00:21:18 - 00:22:26 - Interruptie 1
  00:22:26 - 00:22:29 - Jan Nathan Rozendaal
  00:22:29 - 00:22:40 - Interruptie 2
  00:22:40 - 00:23:11 - Jan Nathan Rozendaal
  00:23:11 - 00:25:59 - Johan Hut
  00:25:59 - 00:26:09 - Jan Nathan Rozendaal
  00:42:21 - 00:43:06 - Spreekgestoelte
  00:43:06 - 00:43:12 - Jan Nathan Rozendaal
  00:43:12 - 00:43:19 - Spreekgestoelte
  00:43:19 - 00:46:27 - Jan Nathan Rozendaal
 • 2.3

  Besluit
  De jeugdburgemeester 2019 is Jesse Moling.

  mw. Van der Pol vertelt namens de jury wie de nieuwe jeugdburgemeester is. Er waren 14 kandidaten.

 • 3


  Besluit
  Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag. Agendapunt 10 wordt motie over de koopzondagen. Agendapunt 11 wordt de motie over de uitspraken van een raadslid.

  De twee moties worden ingediend door VVD, EB en PvdA.

 • 4

  Bij het spreekrecht kan een ieder inspreken over onderwerpen die niet op de agenda van de raad staan. Het spreekrecht is maximaal 5 minuten per persoon, met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers gezamenlijk.


  Besluit
  Er zijn geen insprekers. De raad besluit bij meerderheid van AB, SGP, CU en CDA dat inspreken over een onderwerp op de gewijzigd vastgestelde agenda niet kan.

  De insprekers over de Elbrexit gaan voor uitstel. Dat komt dus nu vanavond niet aan de orde. De Vestingraad wilde inspreken over de motie Koopzondag. De verordening biedt echter geen ruimte om in te spreken over geagendeerde onderwerpen.
  De interpretatie van VVD en EB is dat het spreekrecht voor het vaststellen van de agenda hoort te zijn en dat uitgegaan moet worden van de gepubliceerde conceptagenda.


  00:46:27 - 00:47:59 - Marga Schoots - van Duren
  00:47:59 - 00:48:32 - Jan Nathan Rozendaal
  00:48:32 - 00:49:18 - Marga Schoots - van Duren
  00:49:18 - 00:49:21 - Jan Nathan Rozendaal
  00:57:32 - 00:58:17 - Spreekgestoelte
  00:58:17 - 00:58:29 - Jan Nathan Rozendaal
  00:58:29 - 00:58:44 - Spreekgestoelte
  00:58:44 - 01:00:10 - Jan Nathan Rozendaal
  01:00:10 - 01:00:12 - Spreekgestoelte
  01:00:12 - 01:00:13 - Jan Nathan Rozendaal
  01:00:13 - 01:02:20 - Gertwin Visscher
  01:02:20 - 01:02:40 - Jan Nathan Rozendaal
  01:02:40 - 01:06:45 - Arjan Klein
  01:06:45 - 01:06:56 - Jan Nathan Rozendaal
  01:06:56 - 01:06:57 - Arjan Klein
  01:06:57 - 01:06:58 - Jan Nathan Rozendaal
  01:06:58 - 01:07:36 - Gertwin Visscher
  01:07:36 - 01:07:49 - Jan Nathan Rozendaal
  01:07:49 - 01:09:16 - Arjan Klein
  01:09:16 - 01:09:33 - Jan Nathan Rozendaal
  01:09:33 - 01:11:47 - Spreekgestoelte
 • 5

  Tijdens het vragenhalfuur kunnen raadsleden vragen stellen over actuele onderwerpen. Het aantal vragen is beperkt, op dat het inderdaad in een half uur kan. Het college zal de vragen uiteraard beantwoorden. Het is niet de bedoeling dat de vragen leiden tot een debat of tot moties. De vragen dienen voor 9.00 uur s ochtend's, bij voorkeur uitgeschreven, te zijn ingediend.  01:11:47 - 01:12:00 - Jan Nathan Rozendaal
  01:12:00 - 01:14:38 - Willem Krooneman
  01:14:38 - 01:15:08 - Jan Nathan Rozendaal
  01:15:08 - 01:18:11 - Rick van Velthuysen
  01:18:11 - 01:18:34 - Jan Nathan Rozendaal
  01:18:34 - 01:24:40 - Henk Wessel
  01:24:40 - 01:24:57 - Jan Nathan Rozendaal
  01:24:57 - 01:26:45 - Rick van Velthuysen
  01:26:45 - 01:27:07 - Jan Nathan Rozendaal
  01:27:07 - 01:29:45 - Henk Wessel
  01:29:45 - 01:30:14 - Jan Nathan Rozendaal
  01:30:18 - 01:30:24 - Beert van Loo
  01:30:24 - 01:30:33 - Spreekgestoelte
  01:30:33 - 01:30:53 - Beert van Loo
  01:30:53 - 01:32:42 - Maroeska Veldkamp – Magré
  01:32:42 - 01:32:59 - Beert van Loo
  01:32:59 - 01:35:52 - Jan .Nathan Rozendaal
  01:35:52 - 01:36:02 - Beert van Loo
  01:36:02 - 01:36:59 - Jan .Nathan Rozendaal
  01:36:59 - 01:37:09 - Beert van Loo
  01:37:09 - 01:38:33 - Rick van Velthuysen
  01:38:33 - 01:38:47 - Beert van Loo
  01:38:47 - 01:41:27 - Jan .Nathan Rozendaal
  01:41:27 - 01:41:35 - Beert van Loo
  01:41:39 - 01:42:15 - Jan Nathan Rozendaal
 • 6


  Besluit
  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 7

  In verband met de privacywetgeving is post van particulieren waarvan niet expliciet toestemming is ontvangen tot openbaring, op vertrouwelijk gesteld en daarmee niet zichtbaar op de website.  Besluit
  De ingekomen post wordt conform voorstel vastgesteld, met dien verstande dat: CDA vraagt de position paper van de Horeca op te waarderen naar de commissievergadering en daarbij de nieuwe voorzitter uit te nodigen. Het is goed om het horecabeleid van 2001 eens onder de loep te nemen. VVD vraagt de mail van stimulerinsfonds ned. gemeenten op te waarderen. VVD vraagt de mail van de Vestingraad op te waarderen naar presidium of commissie.

  01:42:15 - 01:42:17 - Jan .Nathan Rozendaal
  01:42:17 - 01:42:18 - Jan Nathan Rozendaal
  01:42:18 - 01:42:56 - Anita Kloosterman – Barneveld
  01:42:56 - 01:43:14 - Jan Nathan Rozendaal
  01:43:14 - 01:44:05 - Spreekgestoelte
  01:44:05 - 01:45:54 - Jan Nathan Rozendaal
  01:45:54 - 01:48:02 - Spreekgestoelte
  01:48:02 - 01:48:15 - Jan Nathan Rozendaal
  01:48:15 - 01:52:52 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:52:52 - 01:52:59 - Jan Nathan Rozendaal
  01:52:59 - 01:53:37 - Interruptie 2
  01:53:37 - 01:53:39 - Jan Nathan Rozendaal
  01:53:39 - 01:54:08 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:54:08 - 01:54:10 - Jan Nathan Rozendaal
  01:54:10 - 01:54:27 - Interruptie 2
  01:54:27 - 01:54:30 - Jan Nathan Rozendaal
  01:54:30 - 01:54:37 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:54:37 - 01:54:39 - Jan Nathan Rozendaal
  01:54:39 - 01:54:59 - Interruptie 1
  01:54:59 - 01:55:01 - Jan Nathan Rozendaal
  01:55:01 - 01:55:22 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:55:22 - 01:55:24 - Jan Nathan Rozendaal
  01:55:24 - 01:55:45 - Interruptie 1
  01:55:45 - 01:55:49 - Jan Nathan Rozendaal
  01:55:49 - 01:56:16 - Interruptie 2
  01:56:16 - 01:56:24 - Jan Nathan Rozendaal
  01:56:24 - 01:56:26 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:56:26 - 01:56:35 - Jan Nathan Rozendaal
  01:56:35 - 01:56:58 - Interruptie 1
  01:56:58 - 01:57:00 - Jan Nathan Rozendaal
  01:57:00 - 01:57:02 - Interruptie 1
  01:57:02 - 01:57:03 - Jan Nathan Rozendaal
  01:57:03 - 01:57:17 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:57:17 - 01:57:19 - Jan Nathan Rozendaal
  01:57:19 - 01:57:34 - Interruptie 1
  01:57:34 - 01:57:37 - Jan Nathan Rozendaal
  01:57:37 - 01:57:53 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:57:53 - 01:57:56 - Jan Nathan Rozendaal
  01:57:56 - 01:58:05 - Interruptie 2
  01:58:05 - 01:58:09 - Jan Nathan Rozendaal
  01:58:09 - 01:58:29 - Agaath de Weerd – Deetman
  01:58:29 - 01:58:37 - Jan Nathan Rozendaal
  01:58:42 - 02:01:46 - Jan Polinder
 • 7.1
 • 7.2
 • 8

  Bij hamerstukken wordt het onderwerp niet besproken. Wel kunnen fracties een stemverklaring afleggen waarin ze kort aangeven waarom ze voor of tegen stemmen.

 • 8.1
 • 9
 • 9.2

  Het onderwerp is in de cie RO van 3 december 2018 besproken. De uitgangspuntennota bestaat uit 28 actiepunten. Daarvan zijn er drie die discussie oproepen. In de beantwoording van raadsvragen is het college nog wat nader op deze punten ingegaan. Vanavond liggen deze punten ter bespreking voor.

  Thema
  verkeer: Geen rondweg, wel oversteekbaarheid verbeteren. Dit is een uitgangspunt dat gevolgen kan hebben voor keuze over school / kerk / supermarkt
  voorzieningen: DSV / evenemententerrein is geen onderdeel pilot. Het gaat vanavond dus niet over de verplaatsing van DSV.
  Principeverzoek kerk geen onderdeel pilot maar tzt wel afhankelijk van uitgangspunt bij verkeer
  economie: verplaatsen milieuhinderlijke bedrijven (geen draagvlak) / LPG station (geen draagvlak) / uitbreidingsmogelijkheden aan rand bebouwde kom
  (sterk verdeeld)  Besluit
  De raad stelt de uitgangspunten pilot Doornspijk vast met de 14 stemmen van CU, AB, SGP en CDA voor en de 5 stemmen van VVD, EB en PvdA tegen.

  02:01:54 - 02:02:01 - Jan Nathan Rozendaal
  02:02:01 - 02:07:41 - Jan Polinder
  02:07:41 - 02:07:49 - Jan Nathan Rozendaal
  02:07:49 - 02:07:51 - Rick van Velthuysen
  02:07:51 - 02:07:52 - Jan Nathan Rozendaal
  02:07:52 - 02:09:55 - Cees Dijkhuizen
  02:09:55 - 02:09:59 - Jan Nathan Rozendaal
  02:09:59 - 02:11:17 - Interruptie 2
  02:11:17 - 02:11:18 - Jan Nathan Rozendaal
  02:11:18 - 02:13:18 - Cees Dijkhuizen
  02:13:18 - 02:13:27 - Jan Nathan Rozendaal
  02:13:27 - 02:15:13 - José Oosthoek
  02:15:13 - 02:15:31 - Jan Nathan Rozendaal
  02:15:31 - 02:16:11 - Wim Bijl
  02:16:11 - 02:16:50 - Jan Nathan Rozendaal
  02:16:50 - 02:17:05 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  02:17:05 - 02:18:05 - Jan Nathan Rozendaal
  02:18:05 - 02:18:25 - Interruptie 2
  02:18:25 - 02:18:27 - Jan Nathan Rozendaal
  02:18:27 - 02:23:43 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  02:23:43 - 02:23:44 - Jan Nathan Rozendaal
  02:23:44 - 02:24:20 - Interruptie 2
  02:24:20 - 02:24:21 - Jan Nathan Rozendaal
  02:24:21 - 02:24:23 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  02:24:23 - 02:24:28 - Jan Nathan Rozendaal
  02:24:28 - 02:25:21 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  02:25:21 - 02:25:22 - Jan Nathan Rozendaal
  02:25:22 - 02:26:18 - Interruptie 2
  02:26:18 - 02:26:20 - Jan Nathan Rozendaal
  02:26:20 - 02:27:14 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  02:27:14 - 02:27:16 - Jan Nathan Rozendaal
  02:27:16 - 02:28:01 - Interruptie 2
  02:28:01 - 02:28:05 - Jan Nathan Rozendaal
  02:28:05 - 02:29:10 - Lyda Sneevliet-Radstaak
  02:29:10 - 02:29:25 - Jan Nathan Rozendaal
  02:29:25 - 02:30:37 - Han Dickhof
  02:30:37 - 02:30:42 - Jan Nathan Rozendaal
  02:30:42 - 02:32:29 - Interruptie 2
  02:32:29 - 02:32:31 - Jan Nathan Rozendaal
  02:32:31 - 02:32:57 - Han Dickhof
  02:32:57 - 02:33:06 - Jan Nathan Rozendaal
  02:33:06 - 02:34:20 - Agaath de Weerd – Deetman
  02:34:20 - 02:34:32 - Jan Nathan Rozendaal
  02:34:32 - 02:35:13 - Jan Polinder
  02:35:13 - 02:35:24 - Jan Nathan Rozendaal
  02:35:24 - 02:36:37 - Rick van Velthuysen
  02:36:37 - 02:36:42 - Jan Nathan Rozendaal
  02:36:42 - 02:36:53 - Interruptie 1
  02:36:53 - 02:36:55 - Jan Nathan Rozendaal
  02:36:55 - 02:37:28 - Rick van Velthuysen
  02:37:28 - 02:37:29 - Jan Nathan Rozendaal
  02:37:29 - 02:37:41 - Interruptie 1
  02:37:41 - 02:37:43 - Jan Nathan Rozendaal
  02:37:43 - 02:37:57 - Rick van Velthuysen
  02:37:57 - 02:38:10 - Jan Nathan Rozendaal
  02:38:10 - 02:38:53 - José Oosthoek
  02:38:53 - 02:40:39 - Jan Nathan Rozendaal
  02:40:39 - 02:45:39 - Rick van Velthuysen
  02:45:39 - 02:46:02 - Jan Nathan Rozendaal
  02:46:02 - 02:46:36 - Arjan Klein
  02:46:36 - 02:46:38 - Jan Nathan Rozendaal
  02:46:38 - 02:47:46 - Interruptie 2
  02:47:46 - 02:47:47 - Jan Nathan Rozendaal
  02:47:47 - 02:47:58 - Arjan Klein
  02:47:58 - 02:47:59 - Jan Nathan Rozendaal
  02:47:59 - 02:48:51 - Interruptie 2
  02:48:51 - 02:48:54 - Jan Nathan Rozendaal
  02:48:54 - 02:49:30 - Arjan Klein
  02:49:30 - 02:49:48 - Jan Nathan Rozendaal
  02:49:48 - 02:50:38 - Interruptie 1
  02:50:38 - 02:50:39 - Jan Nathan Rozendaal
  02:50:39 - 02:51:06 - Arjan Klein
  02:51:06 - 02:51:14 - Jan Nathan Rozendaal
  02:51:14 - 02:51:39 - Interruptie 2
  02:51:39 - 02:52:04 - Jan Nathan Rozendaal
  02:52:04 - 02:54:36 - Arjan Klein
  02:54:36 - 02:54:38 - Jan Nathan Rozendaal
  02:54:38 - 02:56:47 - Interruptie 2
  02:56:47 - 02:56:49 - Jan Nathan Rozendaal
  02:56:49 - 02:57:42 - Interruptie 2
  02:57:42 - 02:57:46 - Jan Nathan Rozendaal
  02:57:46 - 02:58:33 - Han Dickhof
  02:58:33 - 02:58:34 - Jan Nathan Rozendaal
  02:58:34 - 02:58:40 - Interruptie 2
  02:58:40 - 02:58:47 - Jan Nathan Rozendaal
  02:58:47 - 02:59:08 - Han Dickhof
  02:59:08 - 02:59:10 - Jan Nathan Rozendaal
  02:59:10 - 02:59:15 - Interruptie 2
  02:59:15 - 02:59:18 - Jan Nathan Rozendaal
  02:59:18 - 02:59:24 - Han Dickhof
  02:59:24 - 02:59:25 - Jan Nathan Rozendaal
  02:59:25 - 03:00:11 - Interruptie 2
  03:00:11 - 03:00:25 - Jan Nathan Rozendaal
  03:00:25 - 03:00:57 - Han Dickhof
  03:00:57 - 03:00:58 - Jan Nathan Rozendaal
  03:00:58 - 03:01:30 - Interruptie 2
  03:01:30 - 03:01:32 - Jan Nathan Rozendaal
  03:01:32 - 03:01:48 - Han Dickhof
  03:01:48 - 03:02:03 - Jan Nathan Rozendaal
  03:02:03 - 03:03:33 - Beert van Loo
  03:03:33 - 03:03:34 - Jan Nathan Rozendaal
  03:03:34 - 03:04:39 - Interruptie 2
  03:04:39 - 03:04:40 - Jan Nathan Rozendaal
  03:04:40 - 03:05:05 - Beert van Loo
  03:05:05 - 03:05:37 - Jan Nathan Rozendaal
  03:05:37 - 03:06:52 - Jan Krooneman
  03:06:52 - 03:06:56 - Jan Nathan Rozendaal
  03:06:56 - 03:07:47 - Interruptie 2
  03:07:47 - 03:07:48 - Jan Nathan Rozendaal
  03:07:48 - 03:08:12 - Jan Krooneman
  03:08:12 - 03:08:13 - Jan Nathan Rozendaal
  03:08:13 - 03:08:48 - Interruptie 2
  03:08:48 - 03:08:49 - Jan Nathan Rozendaal
  03:08:49 - 03:09:05 - Jan Krooneman
  03:09:05 - 03:09:07 - Jan Nathan Rozendaal
  03:09:07 - 03:09:49 - Interruptie 2
  03:09:49 - 03:09:51 - Jan Nathan Rozendaal
  03:09:51 - 03:10:22 - Jan Krooneman
  03:10:22 - 03:10:24 - Jan Nathan Rozendaal
  03:10:24 - 03:11:09 - Interruptie 2
  03:11:09 - 03:11:11 - Jan Nathan Rozendaal
  03:11:11 - 03:12:02 - Jan Krooneman
  03:12:02 - 03:12:06 - Jan Nathan Rozendaal
  03:12:06 - 03:12:55 - Interruptie 2
  03:12:55 - 03:12:56 - Jan Nathan Rozendaal
  03:12:56 - 03:12:59 - Jan Krooneman
  03:12:59 - 03:13:10 - Jan Nathan Rozendaal
  03:13:10 - 03:16:14 - Cees Dijkhuizen
  03:16:14 - 03:16:16 - Jan Nathan Rozendaal
  03:16:16 - 03:18:10 - Interruptie 2
  03:18:10 - 03:18:12 - Jan Nathan Rozendaal
  03:18:12 - 03:19:34 - Cees Dijkhuizen
  03:19:34 - 03:19:36 - Jan Nathan Rozendaal
  03:19:36 - 03:20:50 - Interruptie 2
  03:20:50 - 03:20:51 - Jan Nathan Rozendaal
  03:20:51 - 03:21:40 - Cees Dijkhuizen
  03:21:40 - 03:21:50 - Jan Nathan Rozendaal
  03:21:50 - 03:24:33 - Peter van Andel
  03:24:33 - 03:24:50 - Jan Nathan Rozendaal
  03:24:50 - 03:25:31 - Wim Bijl
  03:25:31 - 03:26:02 - Jan Nathan Rozendaal
  03:26:02 - 03:28:21 - Rick van Velthuysen
  03:28:21 - 03:29:02 - Jan Nathan Rozendaal
  03:29:02 - 03:29:18 - Rick van Velthuysen
  03:29:18 - 03:30:05 - Jan Nathan Rozendaal
  03:30:05 - 03:32:00 - Marianne Luiting
  03:32:00 - 03:33:39 - Jan Nathan Rozendaal
  03:33:39 - 03:33:50 - Spreekgestoelte
  03:33:50 - 03:34:06 - Jan Nathan Rozendaal
 • 10


  Besluit
  De motie wordt verworpen met de 14 stemmen van CU, AB, SGP, CDA tegen en de 5 stemmen van VVD, EB en PvdA voor.

  Er is een hoofdelijke stemming aangevraagd door de VVD.

 • 11

  Dit onderwerp wordt verdaagd naar de raadsvergadering van woensdag 3 april 2019. De vergadering wordt geschorst.  Besluit
  De motie wordt verworpen met 10 stemmen van CU, AB, SGP, CDA en met 5 stemmen van VVD, EB en PvdA voor.

  De raadsleden Visscher, Kloosterman, Ten Have, Van der Poll zijn afwezig.

 • 12
 • 13