College BenW publicatie Druten

dinsdag 7 april 2020 09:00 - 12:00
Locatie:
Kamer 1.06
Voorzitter:
C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 3
 • 3.1


  Besluit
  het College van B&W besluit: De heer W.G.M. Brink met ingang van 26 maart 2020 aan te wijzen als lid van het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen.
 • 3.2


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1. Tot het nemen van de hieronder beschreven maatregelen om de economische en maatschappelijke effecten van de corona crisis voor ondernemers, organisaties en inwoners op korte termijn te verzachten; Verruimen regels: a. Ruimere venstertijden bevoorrading; b. Supermarkten toestaan ‘s nachts te bevoorraden; c. Openingstijden supermarkten op zon- en feestdagen verruimen naar doordeweekse openingstijden; d. Coulant zijn voor wat betreft parkeervergunningen en ontheffingen; e. Vergunningsprocedures voor bouwplannen  doorgang laten vinden; f. Coulant omgaan met afhalen en bezorgen maaltijden horeca; g. Coulant omgaan met het gebruik van food-zelfbedieningsgroothandels door consumenten; h. Coulant zijn met verplichte aanwezigheid ondernemers op de markt. 2. a. Versnellen van betalingen door de gemeente; b. De betaaltermijn van facturen van de gemeente verlengen. 3. Uitstel verlenen van betalingen, niet opleggen dwanginvorderingsmaatregelen, coulant zijn met betalingsregelingen; 4. Ruimhartige inzet van bestaande  regelingen; 5. Onderzoeken of uitstel opleggen van belastingaanslagen liquiditeitsruimte biedt voor ondernemers; 6. Niet in rekening brengen van leges voor evenementen die niet of beperkt doorgaan; 7. Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering; 8. Dat de termijn waarin de gestelde maatregelen van kracht zijn geldt tot 1 juni 2020; 9. Om de gemeenteraad van de gemeente Druten te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief.
 • 3.3


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1 De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart 2020 (incl. PFAS) van Druten vast te stellen, waarbij de kaart ook van toepassing is op de regiogemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen en Wijchen; 2 Kennis te nemen van het feit dat de gemeente West Maas en Waal geen deel meer uitmaakt van ons bodembeheergebied.
 • 3.4


  Besluit
  Het college van B&W besluit: Dat er geen milieu effect rapport hoeft te worden opgesteld door Fransen VOF, Goorstraat 2 te Horssen
 • 4
 • 4.1


  Besluit
  het College van B&W besluit: 1. Voor ondersteuning en zorg op grond van de nieuwe Wmo en de Jeugdwet de tijdelijke declaratierichtlijnen Corona zoals geformuleerd door het Regionaal Ondersteuningsbureau te volgen (zie bijlage 1); 2. Voor de hulp bij het huishouden bij de declaratie uit te gaan van de geleverde uren hulp bij het huishouden inclusief de alternatief geleverde uren; 3. Voor het doelgroepenvervoer uitgevoerd vervoer betalen volgens reguliere afspraken en maandelijks een voorschot (onder voorwaarden) aan vervoerbedrijven over te (laten) maken ter hoogte van 80% over uitgevallen vervoer (zie bijlage Memo werkgroep doelgroepenvervoer); 4. De declaratierichtlijnen te laten gelden tot 1 juni 2020 of zoveel langer als de landelijke coronamaatregelen voortduren.