College BenW publicatie Druten

dinsdag 20 oktober 2020 09:30 - 12:00
Locatie:
Kamer 1.06
Voorzitter:
C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 3
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen wensen en bedenkingen in te dienen over de voorgenomen deelname van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV);
  2. Deze wensen en bedenkingen als volgt te formuleren:
  • op dit moment niet over te gaan tot deelname aan de op te richten Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV)
  • eerst van de Veiligheidsregio’s te vragen:
  - de gemeenten als betalende partij een rol te geven bij de onderhandelingen over cao en cao-wijzigingen
  - de garantie, zoals bij de WSGO, dat de afwijking van de cao-gemeenten nihil zal zijn en alleen betrekking heeft op de specifieke onderwerpen voor de Brandweer
  - een beeld te geven van de kosten voor de WVSV en de garantie dat de kosten voor de werkgeversvereniging  (oprichting en instandhouding) opgevangen worden binnen de budgetten van de veiligheidsregio’s.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1. Aan de gemeenteraad voor te stellen wensen en bedenkingen in te dienen over de voorgenomen deelname van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV); 2. Deze wensen en bedenkingen als volgt te formuleren: • op dit moment niet over te gaan tot deelname aan de op te richten Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) • eerst van de Veiligheidsregio’s te vragen: \- de gemeenten als betalende partij een rol te geven bij de onderhandelingen over cao en cao\-wijzigingen \- de garantie\, zoals bij de WSGO\, dat de afwijking van de cao\-gemeenten nihil zal zijn en alleen betrekking heeft op de specifieke onderwerpen voor de Brandweer \- een beeld te geven van de kosten voor de WVSV en de garantie dat de kosten voor de werkgeversvereniging  \(oprichting en instandhouding\) opgevangen worden binnen de budgetten van de veiligheidsregio’s\.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het College van B&W besluit:
  1. Het dagelijks beheer van en het uitvoeren van klein onderhoud aan de molen De Drie Waaien over te dragen van Henk Sengers aan Arnold Cobussen en Rob Duinkerken;
  2. Bijgaande beheersovereenkomsten met bijbehorende voorwaarden met betrekking tot de molen aan te gaan.


  Besluit
  Het College van B&W besluit: 1\. Het dagelijks beheer van en het uitvoeren van klein onderhoud aan de molen De Drie Waaien over te dragen van Henk Sengers aan Arnold Cobussen en Rob Duinkerken; 2\. Bijgaande beheersovereenkomsten met bijbehorende voorwaarden met betrekking tot de molen aan te gaan\.
 • 4
 • 4.1


  Voorgesteld besluit

  Het College van B&W besluit:

  1. In te stemmen de versterkte regionale samenwerking te starten met de regionale agenda 2021-2025.
  2. Het raadsvoorstel door te geleiden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.
  3. In te stemmen met de intentieovereenkomst voor een sterke triple helix samenwerking in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.


  Besluit
  Het College van B&W besluit: 1\. In te stemmen de versterkte regionale samenwerking te starten met de regionale agenda 2021\-2025\. 2\. Het raadsvoorstel door te geleiden aan de gemeenteraad ter besluitvorming\. 3\. In te stemmen met de intentieovereenkomst voor een sterke triple helix samenwerking in de Groene Metropoolregio Arnhem\-Nijmegen\.
 • 4.2


  Voorgesteld besluit

  Het College van B&W besluit:
  1. Het budget voor het project Actief Maas en Waal voor 2020 aan te vullen met € 10.975,-;
  2. De verhoging van het budget met € 10.975,- te dekken uit de eenmalige middelen en in de Najaarsnota 2020 op te      nemen;
  3. Voor 2021 en 2022 in de begroting verwerken via de Perspectiefnota 2021.


  Besluit
  Het College van B&W besluit: 1\. Het budget voor het project Actief Maas en Waal voor 2020 aan te vullen met € 10\.975\,\-; 2\. De verhoging van het budget met € 10\.975\,\- te dekken uit de eenmalige middelen en in de Najaarsnota 2020 op te      nemen; 3\. Voor 2021 en 2022 in de begroting verwerken via de Perspectiefnota 2021\.
 • 4.3


  Voorgesteld besluit

  Het College van B&W besluit:
  Het bezwaarschrift van de Stichting Goeie Gronde gericht tegen de omgevingsvergunning d.d. 7 juli 2020 voor zonnepark Uivermeertjes niet-ontvankelijk te verklaren.


  Besluit
  Het College van B&W besluit: Het bezwaarschrift van de Stichting Goeie Gronde gericht tegen de omgevingsvergunning d.d. 7 juli 2020 voor zonnepark Uivermeertjes niet-ontvankelijk te verklaren.