Presidium Druten

maandag 20 april 2020 17:30
Locatie:
Druten, De Waai
Voorzitter:
C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld
Toelichting:

Dit betreft een informeel overleg over de wijze van vergaderen de komende tijd., waarbij in elk geval de volgende punten zullen worden besproken:

  • Plekken in de raadzaal;
  • Woordvoering en gebruik van microfoons;
  • Alle raadsleden zijn in principe welkom maar kunnen zelf een afweging maken;
  • Gebruik van digitale vergadertechnieken;
  • Rondvraag.
Agenda documenten:

Agendapunten