Raad openbaar Druten

dinsdag 22 september 2020 19:30
Locatie:
Druten, raadzaal
Voorzitter:
C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Toelichting:

In verband met de maatregelen van het RIVM is er slechts beperkt ruimte in de raadzaal voor publiek en alleen met aanmelding. De vergadering wordt live uitgezonden.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  Besluit
  Dhr. Reijers is voorstemmer.
 • 4

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. Het college opdracht te geven een draagvlakonderzoek uit te voeren naar een
  mogelijke bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Druten en Wijchen en daarmee alle
  betrokkenen te vragen hoe zij aankijken tegen een mogelijke bestuurlijke samenvoeging
  van deze gemeenten;
  2. In dit draagvlakonderzoek inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en
  andere overheden te betrekken door deze partijen te informeren en te raadplegen op een
  gerichte manier die aansluit bij deze verschillende groepen;
  3. Dit draagvlakonderzoek uit te laten voeren in oktober 2020, de rapportage in de week
  van 16 november 2020 te laten presenteren en in de week van 30 november een besluit
  te nemen over mogelijke vervolgstappen richting een nieuwe gemeente per 1 januari
  2023;
  4. Voor het draagvlakonderzoek een budget van € 105.065 beschikbaar te stellen en dit
  ten laste te brengen van de eenmalige middelen 2020 en verwerken in de najaarsnota
  2020.


  Besluit
  Geamendeerde besluit: 1. Het college opdracht te geven een draagvlakonderzoek uit te voeren naar een mogelijke bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Druten en Wijchen en daarmee alle betrokkenen te vragen hoe zij aankijken tegen een mogelijke bestuurlijke samenvoeging van deze gemeenten; 2. In dit draagvlakonderzoek inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere overheden te betrekken door deze partijen te informeren en te raadplegen op een gerichte manier die aansluit bij deze verschillende groepen; 3. Dit draagvlakonderzoek uit te laten voeren in oktober 2020, de rapportage in de week van 16 november 2020 te laten presenteren en in de week van 30 november een besluit te nemen over mogelijke vervolgstappen richting een nieuwe gemeente per 1 januari 2023; 4. De enquête naar alle kiesgerechtigden in de gemeente Druten te sturen op naam. 5. Het college de opdracht te geven om voorafgaand aan de enquête een uitgebreide informatiecampagne te voeren waarin alle huishoudens door middel van een informatiemagazine op de hoogte worden gesteld van de belangrijkste aspecten van een mogelijke fusie. 6. Tijdens de informatieavonden uit dit draagvlakonderzoek de stakeholders te vragen naar hun mening over de gewenste schaalgrootte van een krachtige plattelandsgemeente in Maas en Waal. 7. In de inwonersenquête een vraag van gelijke strekking op te nemen waarbij de exacte formulering van de vraag en eventuele antwoordmogelijkheden worden over gelaten aan het onderzoeksbureau. 8. In de enquête een vraag op te nemen waaruit duidelijk de opvatting van de kiesgerechtigden over de eventuele herindeling kan worden afgeleid. De formulering wordt overgelaten aan het onderzoeksbureau. 9. Voor het draagvlakonderzoek een budget van € 105.065 beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de eenmalige middelen 2020 en verwerken in de najaarsnota 2020. 10. Voor de meerkosten van het draagvlakonderzoek onder alle kiesgerechtigden een budget van € 7.200 euro (1/3 Drutens deel van € 21.500 euro) beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de eenmalige middelen 2020 en verwerken in de najaarsnota 2020.

  Amendementen Druten
  Titel
  Enquête onder alle kiesgerechtigden
  Genuanceerde mening mogelijk herindeling
  Toekomstvisie over het Land van Maas en Waal
 • 5