College BenW publicatie Druten

dinsdag 29 september 2020 09:30 - 12:30
Locatie:
Kamer 1.06
Voorzitter:
C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld

Agendapunten

 • 3
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Op 6 oktober plant burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld een boom als aftrap van Aandacht voor elkaar. Locatie: Burgemeester Bruinemanstraat;
  2. We willen de locatie van de boom verder inrichten in samenwerking met inwoners. We denken hierbij o.a. aan het plaatsen van een bankje;
  3. We denken na over activiteiten tot het einde van het jaar. Ideeën zijn zeer welkom.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. Op 6 oktober plant burgemeester Corry van Rhee\-Oud Ammerveld een boom als aftrap van Aandacht voor elkaar\. Locatie: Burgemeester Bruinemanstraat; 2\. We willen de locatie van de boom verder inrichten in samenwerking met inwoners\. We denken hierbij o\.a\. aan het plaatsen van een bankje; 3\. We denken na over activiteiten tot het einde van het jaar\. Ideeën zijn zeer welkom\.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Als ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen alle huidige en alle toekomstige als zodanig beëdigde ambtenaren die belast zijn met de functie van medewerker burgerzaken A, medewerker burgerzaken B en medewerker burgerzaken C binnen het domein Publiekszaken, team specialisten burgerzaken en team klantadviseurs burgerzaken van de Werkorganisatie Druten Wijchen;
  2. Als buitengewoon ambtenaar van burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen aan te wijzen alle huidige en toekomstige personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de gemeente Druten werkzaamheden verrichten als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand;
  3. Aan te wijzen als onbezoldigde buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand voor een eenmalige huwelijksvoltrekking of een eenmalige registratie van een partnerschap:
  a. de burgemeester, wethouders en raadsleden van Druten gedurende hun ambtstermijn;
  b. personen die al dan niet reeds in een andere gemeente zijn aangewezen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en in de gemeente Druten eenmalig worden aangewezen.
  4. De aanwijzingen met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in te laten gaan.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. Als ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen alle huidige en alle toekomstige als zodanig beëdigde ambtenaren die belast zijn met de functie van medewerker burgerzaken A\, medewerker burgerzaken B en medewerker burgerzaken C binnen het domein Publiekszaken\, team specialisten burgerzaken en team klantadviseurs burgerzaken van de Werkorganisatie Druten Wijchen; 2\. Als buitengewoon ambtenaar van burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen aan te wijzen alle huidige en toekomstige personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de gemeente Druten werkzaamheden verrichten als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand; 3\. Aan te wijzen als onbezoldigde buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand voor een eenmalige huwelijksvoltrekking of een eenmalige registratie van een partnerschap: a. de burgemeester, wethouders en raadsleden van Druten gedurende hun ambtstermijn; b. personen die al dan niet reeds in een andere gemeente zijn aangewezen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en in de gemeente Druten eenmalig worden aangewezen. 4\. De aanwijzingen met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in te laten gaan\.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. De bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. Het advies van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften over te nemen en onderdeel uit te laten maken van de beslissing op bezwaar.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. De bezwaren niet\-ontvankelijk te verklaren; 2\. Het advies van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften over te nemen en onderdeel uit te laten maken van de beslissing op bezwaar\.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. In te stemmen met het wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRGZ (GR VRGZ);
  2. Aan de raad toestemming te vragen om de voorgenomen wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRGZ conform bijgevoegd wijzigingsbesluit vast te
  stellen.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. In te stemmen met het wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRGZ \(GR VRGZ\); 2\. Aan de raad toestemming te vragen om de voorgenomen wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRGZ conform bijgevoegd wijzigingsbesluit vast te stellen.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  De raad middels een informatienota in kennis te stellen van de afronding van het project Place2do en het budget kan worden gesloten.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: De raad middels een informatienota in kennis te stellen van de afronding van het project Place2do en het budget kan worden gesloten.
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  De raad te informeren over de stand van zaken beschermd wonen en maatschappelijke opvang met de bijgevoegde informatienota.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: De raad te informeren over de stand van zaken beschermd wonen en maatschappelijke opvang met de bijgevoegde informatienota.
 • 3.6


  Voorgesteld besluit

  Het College van B&W besluit:
  1. De functie jongerencoach in dienst te nemen als onderdeel van het Sociaal Team Druten binnen de WDW;
  2. De structurele middelen (ad. €53.069,-) begroot voor de subsidie aan stichting MeerVoormekaar voor het leveren van de jongerencoach over te hevelen naar de WDW
  3. €31.688,- vanuit de reguliere begeleiding en persoonlijke verzorging jeugd in te zetten voor de uitbreiding van taken en over te hevelen naar de WDW;
  4. Het college van Druten verzoekt het bestuur van de WDW om per 1-1-2021 1 fte (schaal 9) in te vullen voor de rol van jongerencoach sociaal team Druten.


  Besluit
  Het College van B&W besluit: 1\. De functie jongerencoach in dienst te nemen als onderdeel van het Sociaal Team Druten binnen de WDW; 2\. De structurele middelen \(ad\. €53\.069\,\-\) begroot voor de subsidie aan stichting MeerVoormekaar voor het leveren van de jongerencoach over te hevelen naar de WDW 3\. €31\.688\,\- vanuit de reguliere begeleiding en persoonlijke verzorging jeugd in te zetten voor de uitbreiding van taken en over te hevelen naar de WDW; 4\. Het college van Druten verzoekt het bestuur van de WDW om per 1\-1\-2021 1 fte \(schaal 9\) in te vullen voor de rol van jongerencoach sociaal team Druten\.
 • 4
 • 4.2


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. In te stemmen met de notitie septembercirculaire 2020;
  2. De financiële effecten van de septembercirculaire voor 2020, een voordeel van € 626.000, te verwerken in de Q4 rapportage (Najaarsnota 2020);
  3. De financiële effecten van de septembercirculaire 2020 voor de jaren 2021 tot en met 2024 te verwerken in de concept programmabegroting 2021-2024.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. In te stemmen met de notitie septembercirculaire 2020; 2\. De financiële effecten van de septembercirculaire voor 2020\, een voordeel van € 626.000, te verwerken in de Q4 rapportage (Najaarsnota 2020); 3\. De financiële effecten van de septembercirculaire 2020 voor de jaren 2021 tot en met 2024 te verwerken in de concept programmabegroting 2021\-2024\.
 • 4.3


  Voorgesteld besluit

  Het College van B&W besluit :
  De “Subsidieregeling Corona Druten 2020” vast te stellen om maatschappelijke organisaties in het sociaal domein tegemoet te komen in hun schade door de Coronacrisis.


  Besluit
  Het College van B&W besluit : De “Subsidieregeling Corona Druten 2020” vast te stellen om maatschappelijke organisaties in het sociaal domein tegemoet te komen in hun schade door de Coronacrisis.