College BenW publicatie Druten

dinsdag 8 september 2020 09:30 - 12:00
Locatie:
Kamer 1.06
Voorzitter:
C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 3
 • 4
 • 4.1


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  In te stemmen met de concept brief aan de provincie Gelderland.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: In te stemmen met de concept brief aan de provincie Gelderland.
 • 4.2


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. In te stemmen met het voorstel MKB-Deal: Arnhem-Nijmegen Connect@d en dit voorstel door de gemeente Montferland, mede namens de Regio Arnhem Nijmegen, uiterlijk op 11 september 2020 aan te melden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
  2. De hiervoor gevraagde financiële bijdrage ad in totaal € 4810,25 beschikbaar te stellen en te dekken uit het bestaande budget overige economische aangelegenheden.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. In te stemmen met het voorstel MKB\-Deal: Arnhem\-Nijmegen Connect@d en dit voorstel door de gemeente Montferland\, mede namens de Regio Arnhem Nijmegen\, uiterlijk op 11 september 2020 aan te melden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat; 2\. De hiervoor gevraagde financiële bijdrage ad in totaal € 4810\,25 beschikbaar te stellen en te dekken uit het bestaande budget overige economische aangelegenheden\.
 • 4.3


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. In te stemmen met de reactie van het college (bijlage 2) op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Druten (ASDD) op de ontwerp DVO 2021-2022 met de MGR (bijlage 1);
  2. Het advies van de ASDD met de reactie van het college toe te sturen naar de gemeenteraad.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. In te stemmen met de reactie van het college \(bijlage 2\) op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Druten \(ASDD\) op de ontwerp DVO 2021\-2022 met de MGR \(bijlage 1\); 2\. Het advies van de ASDD met de reactie van het college toe te sturen naar de gemeenteraad\. 3\. Het college wenst een informatienota voor de Gemeenteraad\.
 • 4.4


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst Wvggz-taken GGD Gelderland-Zuid 2020 – 2021;
  2. In te stemmen met de Overeenkomst Gemeente Wijchen – GGD Gelderland-Zuid inzake Gezamenlijke Verantwoordelijkheid onder de AVG Wvggz-taken;
  3. Zich te informeren over de veranderende financiële gevolgen na de invoering van de Wvggz.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst Wvggz\-taken GGD Gelderland\-Zuid 2020 – 2021; 2\. In te stemmen met de Overeenkomst Gemeente Druten – GGD Gelderland\-Zuid inzake Gezamenlijke Verantwoordelijkheid onder de AVG Wvggz\-taken; 3\. Zich te informeren over de veranderende financiële gevolgen na de invoering van de Wvggz\.