College BenW publicatie Druten

dinsdag 13 oktober 2020 09:30 - 12:00
Locatie:
Kamer 1.06
Voorzitter:
C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 3
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. In te stemmen met de programmabegroting 2021;
  2. In te stemmen met de productenraming 2021.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. In te stemmen met de programmabegroting 2021; 2\. In te stemmen met de productenraming 2021\.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) met bijgaande brief (bijlage 1) te informeren over (a) zijn keuzes voor lokale accenten en (b) zijn zienswijze op de ontwerp dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2021-2022.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) met bijgaande brief (bijlage 1) te informeren over (a) zijn keuzes voor lokale accenten en (b) zijn zienswijze op de ontwerp dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2021-2022.
 • 4
 • 4.1


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. In te stemmen met de ‘Contourennotitie - Uitgangspunten verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-FoodValley’ (versie 2.0, 23 september 2020);
  2. In te stemmen met informatienota 'Verstedelijkingsstrategie regio Arnhem-Nijmegen-FoodValley’.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. In te stemmen met de ‘Contourennotitie \- Uitgangspunten verstedelijkingsstrategie Arnhem\-Nijmegen\-FoodValley’ \(versie 2\.0\, 23 september 2020\); 2\. In te stemmen met informatienota 'Verstedelijkingsstrategie regio Arnhem\-Nijmegen\-FoodValley’\.
 • 4.2


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Kappen van onveilige bomen in kader van Essentaksterfte;
  2. Een eénmalig bedrag van € 15.000,- ter beschikking te stellen in de najaarsnota;
  3. Vooruitlopend op de goedkeuring van de raad alvast te starten met de werkzaamheden.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. Kappen van onveilige bomen in kader van Essentaksterfte; 2\. Een eénmalig bedrag van € 15\.000\,\- ter beschikking te stellen in de najaarsnota; 3\. Vooruitlopend op de goedkeuring van de raad alvast te starten met de werkzaamheden\. 4\. Er moet een plan komen voor periodiek bomenonderhoud en een herplantingsvoorstel\.
 • 4.3


  Voorgesteld besluit

  Het College van B&W besluit:
  1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een woning op het perceel gelegen naast Rogberg 15 te Puiflijk;
  2. Aan de medewerking de volgende voorwaarden te koppelen.
  Het initiatief/de initiatiefnemer:
  a. voldoet aan het afwegingskader woningbouwinitiatieven;
  b. qua architectuur in het straatbeeld past;
  c. voldoet aan (milieu)wet- en regelgeving;
  d. voorziet in voldoende parkeerplaatsen conform de parkeernota;
  e. een omgevingsdialoog voert;
  f. voldoet aan een goede ruimtelijke ordening;
  g. voldoet aan het handboek digitale planregels van de gemeente Druten;
  h. sluit een anterieure overeenkomst met de gemeente waarin ook de afhandeling van verzoeken om planschade wordt geregeld.


  Besluit
  Het College van B&W besluit: 1\. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een woning op het perceel gelegen naast Rogberg 15 te Puiflijk; 2\. Aan de medewerking de volgende voorwaarden te koppelen\. Het initiatief/de initiatiefnemer: a. voldoet aan het afwegingskader woningbouwinitiatieven; b. qua architectuur in het straatbeeld past; c. voldoet aan (milieu)wet- en regelgeving; d. voorziet in voldoende parkeerplaatsen conform de parkeernota; e. een omgevingsdialoog voert; f. voldoet aan een goede ruimtelijke ordening; g. voldoet aan het handboek digitale planregels van de gemeente Druten; h. sluit een anterieure overeenkomst met de gemeente waarin ook de afhandeling van verzoeken om planschade wordt geregeld.