College BenW publicatie Druten

dinsdag 14 juli 2020 09:30 - 13:00
Locatie:
Kamer 1.06
Voorzitter:
C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 3
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Bijgaand rapport “Duurzaamheid in de gemeente Druten, draagvlakonderzoek” voor kennisgeving aannemen;
  2. Bijgaande informatienota en rapport aan de raad aan te bieden.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. Bijgaand rapport “Duurzaamheid in de gemeente Druten\, draagvlakonderzoek” voor kennisgeving aannemen; 2\. Bijgaande informatienota en rapport aan de raad aan te bieden\.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  Geen principemedewerking te verlenen aan het verzoek tot medewerking aan de bouw van een vrijstaande woning in ruil voor de sloop van de aanwezige bebouwing op het perceel Meerstraat 19 in Puiflijk.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: Geen principemedewerking te verlenen aan het verzoek tot medewerking aan de bouw van een vrijstaande woning in ruil voor de sloop van de aanwezige bebouwing op het perceel Meerstraat 19 in Puiflijk.
 • 4
 • 4.1


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. In te stemmen met de inhuur van Involon B.V. voor ondersteuning van kostendekking en harmonisatie van de Legesverordening 2021;
  2. In te stemmen met de dekking van de kosten van € 4.333 uit de meeropbrengsten van de leges 2020.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. In te stemmen met de inhuur van Involon B\.V\. voor ondersteuning van kostendekking en harmonisatie van de Legesverordening 2021; 2\. In te stemmen met de dekking van de kosten van € 4\.333 uit de meeropbrengsten van de leges 2020\.
 • 4.2


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Kennis te nemen van het rapport projectplan Bikepark Druten;
  2. Het onderzoek naar het vormgeven van een regionaal aangesloten mountainbikeroutenetwerk verder te ondersteunen.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. Kennis te nemen van het rapport projectplan Bikepark Druten; 2\. Het onderzoek naar het vormgeven van een regionaal aangesloten mountainbikeroutenetwerk verder te ondersteunen\.
 • 4.3


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  In te stemmen met het projectvoorstel harmonisatie schuldhulpverlening Druten Wijchen.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: In te stemmen met het projectvoorstel harmonisatie schuldhulpverlening Druten Wijchen.
 • 4.4


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  Subsidie voor de procesregisseur bij Stichting Sterker sociaal werk te beëindigen per 1 januari 2021.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: Subsidie voor de procesregisseur bij Stichting Sterker sociaal werk te beëindigen per 1 januari 2021.
 • 4.5


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een woning aan de Ruijterstraat 9 te Druten;
  2. Aan de medewerking de navolgende voorwaarden te koppelen.
  Het initiatief/de initiatiefnemer:
  a. voldoet aan het Afwegingskader woningbouwinitiatieven;
  b. heeft een dorpse architectuur;
  c. behoud van het groen langs de Laan van Klein Afferden;
  d. voldoet aan (milieu)wet- en regelgeving;
  e. voorziet in voldoende parkeerplaatsen conform parkeernota;
  f. voert een omgevingsdialoog;
  g. voldoet aan een goede ruimtelijke ordening;
  h. voldoet aan het handboek digitale planregels gemeente Druten;
  i. sluit een anterieure overeenkomst met de gemeente waarin ook de afhandeling van verzoeken om planschade wordt geregeld.
  3. De initiatiefnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een woning aan de Ruijterstraat 9 te Druten; 2\. Aan de medewerking de navolgende voorwaarden te koppelen\. Het initiatief/de initiatiefnemer: a. voldoet aan het Afwegingskader woningbouwinitiatieven; b. heeft een dorpse architectuur; c. behoud van het groen langs de Laan van Klein Afferden; d. voldoet aan (milieu)wet- en regelgeving; e. voorziet in voldoende parkeerplaatsen conform parkeernota; f. voert een omgevingsdialoog; g. voldoet aan een goede ruimtelijke ordening; h. voldoet aan het handboek digitale planregels gemeente Druten; i. sluit een anterieure overeenkomst met de gemeente waarin ook de afhandeling van verzoeken om planschade wordt geregeld. 3\. De initiatiefnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen\.
 • 4.6


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  In te stemmen met bijgevoegde raadinformatienota (inclusief de voortgangsrapportage) over de voortgang (juli 2020) van de uitvoering van de projecten uit de Routekaart energieneutraal Druten 2040 .


  Besluit
  Het college van B&W besluit: In te stemmen met bijgevoegde raadinformatienota (inclusief de voortgangsrapportage) over de voortgang (juli 2020) van de uitvoering van de projecten uit de Routekaart energieneutraal Druten 2040 .