College BenW publicatie Druten

donderdag 8 oktober 2020 11:00 - 12:00
Locatie:
Kamer 1.06
Voorzitter:
C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2
 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. In te stemmen met de Visie Regio Arnhem-Nijmegen Groene Metropoolregio, als basis voor de profilering van de regio en onderbouwing van de keuze voor opgaven op de Regionale Agenda;
  2. In te stemmen met de Contouren voor de Regionale Agenda 2021 en verder;
  3. Het bedrijfsplan van de versterkte regio vast te stellen;
  4. In te stemmen met een bijdrage per inwoner van €2,50 ten behoeve van de basisfinanciering van de regionale samenwerking;
  5. De raad voor te stellen
  - Het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem Nijmegen 2020 te treffen;
  - Het college toestemming te verlenen om het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem-Nijmegen City Regio met ingang van 1 januari 2021, in te trekken.
  6. In te stemmen met het continueren van de bijdrage van € 1,- per inwoner, voor een periode van 5 jaar, in verband met de voortzetting van The Economic Board voor de periode 2021-2025;
  7. Bijgaand raadsvoorstel ten aanzien van de nieuwe visie, agenda en Gemeenschappelijke regeling door te geleiden naar de raad ter behandeling in november / december 2020.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. In te stemmen met de Visie Regio Arnhem\-Nijmegen Groene Metropoolregio\, als basis voor de profilering van de regio en onderbouwing van de keuze voor opgaven op de Regionale Agenda; 2\. In te stemmen met de Contouren voor de Regionale Agenda 2021 en verder; 3\. Het bedrijfsplan van de versterkte regio vast te stellen; 4\. In te stemmen met een bijdrage per inwoner van €2\,50 ten behoeve van de basisfinanciering van de regionale samenwerking; 5\. De raad voor te stellen - Het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem Nijmegen 2020 te treffen; - Het college toestemming te verlenen om het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem-Nijmegen City Regio met ingang van 1 januari 2021, in te trekken. 6\. In te stemmen met het continueren van de bijdrage van € 1\,\- per inwoner\, voor een periode van 5 jaar\, in verband met de voortzetting van The Economic Board voor de periode 2021\-2025; 7\. Bijgaand raadsvoorstel ten aanzien van de nieuwe visie\, agenda en Gemeenschappelijke regeling door te geleiden naar de raad ter behandeling in november / december 2020\.