Gecombineerde commissievergadering

donderdag 12 december 2019 19:00 - 22:00
Locatie:
1D3 (Dommelzaal)
Voorzitter:
Erik de Ridder
Toelichting:

Agendapunten

  • 1
  • 2

    Waterschap De Dommel staat aan de vooravond van zijn digitale transformatie. Maar wat is “digitale transformatie”? En wat betekent dit voor het waterschap? Wij hebben Michael van Everdingen uitgenodigd om u mee te nemen op dit thema, Chief Executive Officer van Strategy Works | Strategy Academy. Op energieke wijze schetst hij een beeld van digitale transformatie in de publieke sector. En maakt hij daarbij verbinding naar de praktijk van het waterschap. 19.00 Presentatie door Michael van Everdingen 19.40 Vragen en interactie 20.00 Afsluiting


  • 3

    In anderhalf uur wordt biodiversiteit voor Waterschap De Dommel vanuit bebouwd gebied, landbouw en natuur belicht. De agenda ziet er als volgt uit: 20:30 Opening door gespreksleider Rob van Veen over bestuurlijk traject en doel van de avond 20:35 Professor Hans de Kroon, plantenecoloog, Institute for Water and Wetland Research, Radboud Universiteit Biodiversiteit: Van insectenachteruitgang naar een Healthy Landscape 21:05 Ineke Barten, ecoloog Waterschap De Dommel: 10 jaar biodiversiteit bij Waterschap De Dommel en Deltaplan biodiversiteitsherstel 21:20 Pitches over het belang van biodiversiteit en hoe samenwerking met het waterschap er uit kan zien: • Hendrik Hoeksema, bestuurder ZLTO • Jan Baan, bestuurder Brabants Landschap • Mario Jacobs, wethouder gemeente Tilburg 21:35 Praattafels vanuit 3 invalshoeken stad, landbouw en natuur 21:55 Afsluiting met opbrengst door Rob van Veen


  • 4