Algemeen Bestuur

donderdag 13 december 2018 18:00 - 19:00
Locatie:
1D3 (Dommelzaal)
Voorzitter
Peter Glas
Toelichting:

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  1. de profielschets watergraaf vast te stellen


  Besluit
  Het algemeen bestuur besluit conform voorstel zonder hoofdelijke stemming 1. de profielschets watergraaf vast te stellen
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van de mogelijkheden van invulling van het waarnemend voorzitterschap van De Dommel vanaf het moment dat in het voorjaar van 2019 het nieuw gekozen dagelijks bestuur aantreedt; 2. in het overdrachtsdossier van het huidige bestuur een aandachtspunt op te nemen dat het nieuw gekozen bestuur er voor kan kiezen dat waarborging van de continu├»teit van het waarnemend voorzitterschap door de huidige waarnemend watergraaf, de heer L. Huijbers, tot de mogelijkheden behoort, mits gedeputeerde staten een ontheffing ex artikel 41 lid 3 van de Waterschapswet verlenen; 3. het dagelijks bestuur reeds nu genoemde ontheffing bij gedeputeerde staten te laten aanvragen; 4. in het vergaderschema voor 2019, direct aansluitend aan de AB-vergadering waarin het nieuwe DB wordt benoemd, een vergadering van het dagelijks bestuur in te plannen t.b.v. besluitvorming over de invulling van het plaatsvervangend voorzitterschap tot het moment waarop een nieuwe kroonbenoemde watergraaf is be├źdigd.


  Besluit
  Het algemeen bestuur besluit conform voorstel zonder hoofdelijke stemming 1. kennis te nemen van de mogelijkheden van invulling van het waarnemend voorzitterschap van De Dommel vanaf het moment dat in het voorjaar van 2019 het nieuw gekozen dagelijks bestuur aantreedt; 2. in het overdrachtsdossier van het huidige bestuur een aandachtspunt op te nemen dat het nieuw gekozen bestuur er voor kan kiezen dat waarborging van de continuïteit van het waarnemend voorzitterschap door de huidige waarnemend watergraaf, de heer L. Huijbers, tot de mogelijkheden behoort, mits gedeputeerde staten een ontheffing ex artikel 41 lid 3 van de Waterschapswet verlenen; 3. het dagelijks bestuur reeds nu genoemde ontheffing bij gedeputeerde staten te laten aanvragen; 4. in het vergaderschema voor 2019, direct aansluitend aan de AB-vergadering waarin het nieuwe DB wordt benoemd, een vergadering van het dagelijks bestuur in te plannen t.b.v. besluitvorming over de invulling van het plaatsvervangend voorzitterschap tot het moment waarop een nieuwe kroonbenoemde watergraaf is beëdigd.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  1. om bijgevoegd procesbesluit van het dagelijks bestuur van 4 december 2018 inzake het instellen van beroep tegen het definitief instemmingsbesluit van de Minister van EZK voor de voortzetting van de gaswinning in Loon op Zand te bekrachtigen.


  Besluit
  Het algemeen bestuur besluit conform voorstel zonder hoofdelijke stemming 1. om bijgevoegd procesbesluit van het dagelijks bestuur van 4 december 2018 inzake het instellen van beroep tegen het definitief instemmingsbesluit van de Minister van EZK voor de voortzetting van de gaswinning in Loon op Zand te bekrachtigen.
 • 4