Raadsvergadering (Dantumadiel)

Extra raadsvergadering, moasje herstelplan

dinsdag 18 juni 2019 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadszaal Dantumadiel
Voorzitter:
N.L. Agricola

Uitzending

Agendapunten

 • 0

  Voorafgaand aan de vergadering biedt de heer de Vries als vertegenwoordiger van de ondertekenaars van de: " Petitie- een huis van het dorp ( MFC Mynskip ) in het centrum van Veenwouden voor jong en oud!"


  00:01:28 - 00:01:30 - N.L. Agricola
  00:03:01 - 00:06:08 - , Reserve
  00:06:22 - 00:08:18 - N.L. Agricola
  00:08:18 - 00:08:23 - T. Smit-de Vries
  00:09:01 - 00:09:03 - F. van der Ploeg
  00:09:03 - 00:09:06 - N.L. Agricola
  00:09:06 - 00:13:00 - F. van der Ploeg
  00:13:18 - 00:13:32 - J.J. Visser
  00:13:32 - 00:14:20 - N.L. Agricola
 • 1


  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering

  De voorzitter opent de vergadering met het uitspreken van het ambtsgebed en heet de aanwezigen op de tribune, in het bijzonder de actiegroep MFC Feanwâlden die in grote getale zijn opgekomen en de luisteraars via de livestream van harte welkom.

 • 2

  Besluit
  Bij de vaststelling van de agenda verzoekt mevrouw T. Smit-de Vries fractie ChristenUnie, een mede namens de fracties Gemeentebelangen en Sociaal Links ondertekende motie 'Herstelplan' aan de agenda toe te voegen (motie nummer 2). Op voorstel van de voorzitter wordt deze als agendapunt 3a aan de agenda toegevoegd. De raad besluit de gewijzigde agenda verder conform vast te stellen.
 • 3


  Besluit
  Alvorens de discussie te starten geeft de voorzitter de indiener van de motie de heer F. van der Ploeg het woord voor het geven van een toelichting. Na een zeer uitgebreide discussie besluit de raad dat dit punt geagendeerd kan worden voor het besluitvormende deel van de vergadering van 18 juni 2019.

  00:14:20 - 00:23:32 - J.J. Visser
  00:23:32 - 00:25:50 - K. Houtstra
  00:25:50 - 00:25:51 - N.L. Agricola
  00:25:51 - 00:25:57 - K. Houtstra
  00:25:57 - 00:25:58 - T. Smit-de Vries
  00:25:58 - 00:26:02 - N.L. Agricola
  00:26:02 - 00:29:23 - T. Smit-de Vries
  00:29:24 - 00:29:27 - N.L. Agricola
  00:29:27 - 00:29:28 - T. Bakker
  00:29:28 - 00:29:34 - N.L. Agricola
  00:29:34 - 00:32:19 - T. Bakker
  00:32:19 - 00:32:23 - N.L. Agricola
  00:32:25 - 00:33:18 - H. Zwart
  00:33:18 - 00:34:26 - T. Bakker
  00:34:26 - 00:35:43 - H. Zwart
  00:35:47 - 00:35:49 - N.L. Agricola
  00:35:50 - 00:43:43 - R. Postma
  00:43:43 - 00:43:45 - N.L. Agricola
  00:43:50 - 00:48:02 - F. van der Ploeg
  00:48:03 - 00:48:05 - N.L. Agricola
  00:48:05 - 00:48:13 - T. de Jong
  00:48:13 - 00:48:26 - N.L. Agricola
  00:48:26 - 00:48:40 - J. Wijbenga
  00:48:40 - 00:49:47 - C.W. Schat
  00:49:47 - 01:08:36 - N.L. Agricola
  01:08:42 - 01:08:58 - C.W. Schat
  01:08:58 - 01:16:04 - R. Kempenaar
  01:16:06 - 01:16:16 - N.L. Agricola
  01:16:16 - 01:16:18 - R. Kempenaar
  01:17:33 - 01:17:34 - J.J. Visser
  01:17:34 - 01:19:40 - R. Postma
  01:19:40 - 01:20:21 - J.J. Visser
  01:20:21 - 01:20:52 - R. Postma
  01:20:53 - 01:21:13 - J.J. Visser
  01:21:13 - 01:21:34 - R. Kempenaar
  01:21:34 - 01:22:07 - J.J. Visser
  01:22:07 - 01:23:10 - R. Postma
  01:23:10 - 01:23:21 - J.J. Visser
  01:23:21 - 01:23:37 - R. Kempenaar
  01:23:37 - 01:25:11 - J.J. Visser
  01:25:11 - 01:25:19 - R. Postma
  01:25:19 - 01:25:51 - J.J. Visser
  01:25:51 - 01:25:52 - R. Postma
  01:25:52 - 01:26:30 - J.J. Visser
  01:26:30 - 01:26:54 - R. Postma
  01:26:54 - 01:27:23 - J.J. Visser
  01:27:23 - 01:27:25 - R. Postma
  01:27:25 - 01:28:11 - J.J. Visser
  01:28:11 - 01:28:12 - R. Postma
  01:28:12 - 01:28:48 - J.J. Visser
  01:28:48 - 01:28:59 - T. Smit-de Vries
  01:28:59 - 01:29:29 - J.J. Visser
  01:29:29 - 01:30:08 - R. Postma
  01:30:08 - 01:30:20 - F. van der Ploeg
  01:30:20 - 01:30:21 - R. Postma
  01:30:21 - 01:30:34 - F. van der Ploeg
  01:30:34 - 01:30:37 - R. Postma
  01:30:37 - 01:32:43 - J.J. Visser
  01:32:43 - 01:34:04 - R. Kempenaar
  01:34:04 - 01:34:13 - T. Bakker
  01:35:06 - 01:35:31 - R. Kempenaar
  01:35:31 - 01:35:34 - T. Bakker
  01:36:44 - 01:38:08 - J.J. Visser
  01:38:08 - 01:38:41 - T. Smit-de Vries
  01:38:41 - 01:39:31 - R. Kempenaar
  01:39:31 - 01:42:53 - W. Stienstra
  01:42:53 - 01:46:11 - K. Houtstra
  01:46:11 - 01:47:15 - R. Kempenaar
  01:47:15 - 01:47:55 - R. Postma
  01:47:55 - 01:50:25 - K. Houtstra
  01:50:25 - 01:51:47 - H. Zwart
  01:51:47 - 01:51:53 - J.J. Visser
  01:51:53 - 01:52:46 - K. Houtstra
  01:52:46 - 01:54:17 - V. Tiemersma
  01:54:17 - 01:54:43 - C.W. Schat
  01:54:43 - 01:55:14 - J.J. Visser
  01:55:14 - 01:56:09 - N.L. Agricola
  01:56:09 - 01:56:12 - J.J. Visser
  01:56:12 - 01:56:46 - N.L. Agricola
  01:56:46 - 01:58:22 - T. Smit-de Vries
  01:58:22 - 01:58:39 - C.W. Schat
  01:58:39 - 01:58:52 - T. Smit-de Vries
  01:58:52 - 01:59:06 - C.W. Schat
  01:59:06 - 01:59:24 - T. Smit-de Vries
  01:59:24 - 01:59:25 - C.W. Schat
  01:59:25 - 01:59:36 - T. Smit-de Vries
  01:59:36 - 01:59:38 - C.W. Schat
  01:59:38 - 02:00:35 - T. Smit-de Vries
  02:00:35 - 02:01:09 - S. Wijbenga
  02:01:09 - 02:01:39 - T. Smit-de Vries
  02:01:39 - 02:02:23 - S. Wijbenga
  02:02:23 - 02:02:40 - T. Smit-de Vries
  02:02:40 - 02:02:45 - S. Wijbenga
  02:02:45 - 02:02:54 - N.L. Agricola
  02:02:56 - 02:03:14 - T. Smit-de Vries
  02:03:14 - 02:03:21 - N.L. Agricola
  02:03:21 - 02:03:22 - R. Postma
  02:03:22 - 02:04:28 - N.L. Agricola
  02:04:36 - 02:04:42 - R. Kempenaar
  02:04:42 - 02:14:09 - N.L. Agricola
 • 3.0


  Besluit
  De heer Visser krijgt van de voorzitter de gelegenheid om een toelichting te geven op de motie van afkeuring (motie nummer 2) die zijn fractie samen met de fracties FNP en VVD ingediend heeft.

  Moties Dantumadiel
  Titel
  Motie van afkeuring
 • 3.a


  Besluit
  Mevrouw Smit- de Vries krijgt van de voorzitter de gelegenheid om, de samen met de fracties Gemeentebelangen Dantumadiel en Sociaal Links, ingediende motie toe te lichten. Na een uitgebreide discussie besluit de raad dat dit punt geagendeerd kan worden van het besluitvormende deel van de raad van 18 juni 2019.

  Moties Dantumadiel
  Titel
  Motie hersteloperatie financiële positie, fracties CU,GBD, SL en SGP
 • 4

  Besluit
  De voorzitter sluit het opiniërende deel van deze raadsvergadering.
 • 4.a
 • 5

  Besluit
  De voorzitter heropent de vergadering.
 • 6

  Besluit
  De agenda aangevuld met de in het opiniërende deel ingediende moties wordt conform vastgesteld.
 • 7
 • 7.a

  Resultaat stemming:

  Besluit
  De motie wordt met 7 stemmen voor (FNP,CDA en VVD) en 10 stemmen tegen verworpen (GBD, CU, SL en SGP)

  Moties Dantumadiel
  Titel
  Moasje fraksje FNP oer herstelplan

  02:14:09 - 02:14:45 - , Reserve
  02:14:45 - 02:15:22 - V. Tiemersma
  02:15:22 - 02:16:17 - , Reserve
  02:16:17 - 02:17:01 - S. Wijbenga
  02:17:01 - 02:18:32 - , Reserve
  02:18:32 - 02:18:37 - N.L. Agricola
 • 7.b

  Resultaat stemming:

  Besluit
  De heer S. Wijbenga legt namens de CDA fractie de navolgende stemverklaring af: "De CDA fractie gaat voor zorgvuldigheid en kunnen om die reden deze motie niet steunen". De motie wordt met 10 stemmen voor ( CU, GBD, SL en SGP) en 7 stemmen tegen aangenomen (CDA, FNP en VVD)
 • 7.c

  Resultaat stemming:

  Besluit
  De motie wordt met 7 stemmen voor (FNP,CDA en VVD) en 10 stemmen tegen verworpen (GBD, CU, SL en SGP)
 • 8

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur en heet de aanwezigen wel thuis.