Cuijk - bijeenkomst raden Land van Cuijk

woensdag 9 december 2020 19:30 - 21:00
Locatie:
Digitaal / Microsoft Teams
Voorzitter:
Frans van der Zande

Agendapunten

 • 0.A

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor een bijeenkomst raden Land van Cuijk.


 • 0.B

  De stukken zijn te vinden op www.cuijk.nl en via iBabs. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de griffie (0485 396633, griffie@cuijk.nl).

 • 1

  Door Frans van der Zande, voorzitter Regieteam raden Land van Cuijk.

 • 2

  Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet bundelt en moderniseert de huidige wetten voor de fysieke leefomgeving. Het gaat hierbij onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.
  Het Programma Implementatie Omgevingswet (PIO) werkt aan de vereiste en tijdige implementatie van de wet voor gemeente Land van Cuijk i.o. en gemeente Grave. Een grote en complexe operatie, waarbij voor een aantal thema’s ook besluitvorming vanuit de gemeenteraad is vereist. In deze themabijeenkomst staan de volgende onderwerpen op het programma:
  • Kennismaking met het Programma Implementatie Omgevingswet
  • De Omgevingswet in vogelvlucht
  • Het vertrekpunt en de ambities
  • Omgevingsvisie en Omgevingsplan
  • Programma’s in het kader van de Omgevingswet
  • De rol van de gemeenteraad
  Ondanks de digitale setting proberen we de bijeenkomst zo interactief mogelijk te organiseren. Het is gedurende de bijeenkomst ook mogelijk om vragen te stellen.

 • 3