RC Sociaal en maatschappelijk domein

donderdag 11 november 2021 19:30 - 20:00
Locatie:
Digitaal (via TEAMS)
Voorzitter:
M.R. Verkleij-Lemmers
Toelichting:

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen over de agendeerde dossiers kunt u tot woensdag 3 november aan de griffie mailen. De antwoorden komen

Uitzending

Agendapunten