Raadsactiviteit

Hoorzitting

donderdag 9 december 2021 21:00 - 22:30
Locatie:
Digitaal (via TEAMS)
Voorzitter:
P.T.F. Langerak
Toelichting:

Hoorzitting beheersverordening cutluurhistorie en bestemmingsplan cultuurhistorie

Agendapunten