Gemeenteraad

donderdag 25 juni 2020 20:00 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.W.E. Spies
Toelichting:

De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal, zonder publiek en pers.
Mededelingen voor raadsleden:
Wilt u uiterlijk 24 uur voor de vergadering doorgeven wie woordvoerder zal zijn bij het bespreekstuk op de agenda en wie namens uw fractie een stemverklaring zal afleggen bij de hamerstukken. Ook eventuele amendementen en moties graag 24 uur voor de vergadering aanmelden. Een vraag voor agendapunt 3 kunt u tot 12.00 uur op de dag van de vergadering mailen aan de griffie.

Uitzending

Agendapunten