Gemeenteraad

donderdag 23 april 2020 20:00 - 23:00
Locatie:
Digitale vergadering
Voorzitter:
J.W.E. Spies
Toelichting:

Deze raadsvergadering vindt digitaal plaats (via TEAMS) en wordt live uitgezonden.
Mededeling voor raadsleden: vragen voor agendapunt 3 kunt u tot 10.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie.
Informatie over woordvoering, eventuele amendementen en moties meldt u 24 uur voor de vergadering aan.

Uitzending

Agendapunten