RC Sociaal en maatschappelijk domein

donderdag 17 juni 2021 19:30 - 23:00
Locatie:
Digitaal (via TEAMS)
Voorzitter:
G. van den Ham
Toelichting:

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Voor een efficient verloop van de vergadering is het belangrijk dat u technische en detailvragen indient voor woensdag 9 juni, 10.00 uur. De antwoorden komen beschikbaar op maandag 14 juni 2021.
Een rondvraag voor dit domein kunt u mailen aan de griffie tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Uitzending

Agendapunten