Gemeenteraad

donderdag 28 mei 2020 20:00 - 23:00
Locatie:
Digitale vergadering
Voorzitter:
J.W.E. Spies
Toelichting:

Mededelingen voor raadsleden:
U dient 24 uur voor de vergadering aan de griffie te melden wie namens uw fractie het woord voert bij de bespreekstukken, wie namens uw fractie een stemverklaring af wil geven bij de hamerstukken.
Eventuele vragen voor 10 uur op de dag van de vergadering (agendapunt 3). Opmerkingen over de lijst ingekomen stukken (agendapunt 4), amendementen en moties dient u 24 uur voor de vergadering aan te melden.

Uitzending

Agendapunten