Gemeenteraad

donderdag 28 maart 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.W.E. Spies
Toelichting:

Mededelingen voor raadsleden:
Vragen voor agendapunt 3 kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
Het afgeven van een stemverklaring bij een hamerstuk dient u vooraf te melden bij de griffie.

Uitzending

Agendapunten