RC Sociaal en maatschappelijk domein

donderdag 16 april 2020 20:00 - 20:01
Locatie:
Geen vergadering maar schriftelijke inspraakronde
Voorzitter:
Toelichting:

Schriftelijke ronde 3e fase herijking MFA beleid
Iedereen is in de gelegenheid om opmerkingen, aanvullingen, vragen over dit raadsvoorstel en de bijlagen aan de griffie te mailen voor 30 april 2020 (griffie@alphenaandenrijn.nl)

Agendapunten