Overzicht College Besluiten

donderdag 17 oktober 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  De kosten op het gebied van afval nemen landelijk toe. Om kosten te besparen, voert de gemeente bezuinigingen in het ophalen en verwerken van afval door. Vanaf 1 januari 2020 worden de openingstijden van het Ecopark van dinsdag tot en met zaterdag beperkt, en op maandag is het park gesloten. Voor de verwerking van een aantal afvalstromen wordt vanaf 2020 bij het Ecopark een verwerkingstarief geheven. Verder wordt de afschrijvingstermijn van de minicontainers aan huis verlengd met tien jaar.  Voorgesteld besluit

  1. Uitvoering te geven aan de Kadernota 2020 betreffende afval: a. Verlengen afschrijvingstermijn van minicontainers van 10 naar 20 jaar. b. Introductie van storttarieven op het Ecopark in lijn met buurgemeenten. c. Beperken openingstijden Ecopark; i. Ecopark gesloten op maandag ii. Ecopark van dinsdag tot en met zaterdag van 8u-16u open.

 • 2

  De dump van grof afval in de openbare ruimte leidt tot overlast en vervuiling. Daarom start de gemeente een pilot waarbij twee keer per jaar gratis grof afval aan huis wordt opgehaald. De pilot wordt na zes maanden geëvalueerd.
  Bij ondergrondse containerlocaties waar continu veel grof afval wordt bijgeplaatst, wordt met de Schone Buurtcoaches een pilot opgestart waarmee maatwerkoplossingen voor tussenopslag en extra ophaalmogelijkheden voor grof afval worden onderzocht en in overleg met gemeente Zoetermeer wordt onderzocht of bewoners van de kern Benthuizen gebruik kunnen maken van het Afvalbrengstation van gemeente Zoetermeer.  Voorgesteld besluit

  1. Uitvoering te geven aan de motie Grof Afval (Groen Links en Nieuw Elan) met drie pilots:
   a. De eerste twee afspraken per jaar, voor 1 m3 grof afval of voor 1 m3 grof tuinafval per keer aan huis gratis in te zamelen. Voor vervolgafspraken blijft het voorrijtarief €34,80 gelden (2019).
   b. Grof afval in Benthuizen; in overleg met gemeente Zoetermeer te onderzoeken of bewoners van de kern Benthuizen gebruik kunnen maken van het Afvalbrengstation van gemeente Zoetermeer.
   c. Pilot grof afval rond hotspots; Rond hotspot locaties in samenwerking met verhuurders van hoogbouwwoningen, te zoeken naar maatwerk oplossingen voor inzameling van grof afval.