RC Ruimtelijk en economisch domein

donderdag 1 april 2021 19:30 - 23:00
Locatie:
Digitaal (via TEAMS)
Voorzitter:
M. Vermeulen
Toelichting:

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
voor een efficient verloop van de vergadering verzoeken wij u technische en detailvragen aan de griffie te mailen voor woensdag 24 maart, 10.00 uur. De antwoorden komen beschikbaar op 29 maart 2021. In eerste termijn kunnen woordvoerders het fractiestandpunt inbrengen.
De spreektijdenregeling is van toepassing, De spreekttijden voor de fractiewoordvoerders en collegeleden staan op de agenda.
Een rondvraag voor dit domein kunt u aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Uitzending

Agendapunten