RC Sociaal en maatschappelijk domein

maandag 9 december 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
M.C.M. de Vos-Verwaijen
Toelichting:

Extra vergadering raadscie smd.
Technische vragen kunt u z.s.m. stellen; de antwoorden komen maandag 9 dec 2019 beschikbaar.
Er is geen rondvraag.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:05:16 - 00:07:02 - Ronald van de Stouwe
 • 2

  Op 17 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van gemeente Alphen aan den Rijn het besluit over de op handen zijnde verbouwing van het pand Castellum aangehouden (ZGW 245139). De vraag die het college heeft meegekregen van de gemeenteraad is of de uitvoering van het noodzakelijk onderhoud, de duurzaamheidsmaatregelen en de verbouwing eventuele verhuur/exploitatie of verkoop van het pand in de toekomst niet in de weg staan? Om te komen tot een onafhankelijke afweging heeft het college op 30 oktober 2019, via tendernet (NegoMetrix), een marktverkenning in gang gezet die door een onafhankelijk adviseur van de GalanGroep is begeleid.

  Drie partijen hebben zich via de marktverkenning gemeld. Er zijn drie persoonlijke en een aantal telefonische gesprekken gevoerd. De GalanGroep constateert dat er open gecommuniceerd is over het pakket van eisen van het college en dat er vernieuwende ideeën naar voren zijn gebracht. De gesprekken hebben niet geleid tot de conclusie dat de uitvoering van het noodzakelijk onderhoud, de duurzaamheidsmaatregelen en de verbouwing nieuwe ontwikkelingen in de toekomst in de weg zullen staan. Daarnaast is vastgesteld dat de inhoudelijke en financiële risico’s van het langer uitstellen van de plannen te groot zijn om een afwachtende houding aan te nemen. Daarom adviseert de GalanGroep door te gaan met de ingezette verbouwingsplannen. In het advies ziet het college een paar voor de hand liggende ideeën/voorstellen naar voren komen die wellicht als technische aanpassing kunnen worden meegenomen in de huidige verbouwing. Het college zal dit aan de projectleider van de verbouwing meegeven en vragen in de komende maand onderzoek te doen naar de haalbaarheid. Het gaat dan bijvoorbeeld over de mogelijkheid om oefenruimtes te realiseren, waar twee van de drie partijen om verzocht hebben.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het collegebesluit om een vervolg te geven aan de marktverkenning pand Castellum.
  2. In te stemmen met het aangehouden punt 1 uit het raadsbesluit 245139 (17 oktober 2019) om de verbouwing van het pand Castellum door te laten gaan (punt 1) en de daaruit voortkomende incidentele financiële gevolgen vanwege de verwachte inkomstenderving van € 338.000 in de begroting te verwerken via de voorjaarsnota 2020 en de definitieve afrekening in 2021 te laten plaatsvinden.

 • 2.a

  Het College heeft op 28 mei 2019 besloten om de Raad te informeren over de opdracht ‘transformeer Castellum tot een multifunctioneel gebouw waarin naast theater en bioscoop ook culturele, maatschappelijke en economische activiteiten plaatsvinden’. Dit zogenoemde ’scenario 2’ kan niet volledig worden uitgevoerd omdat daarvoor de bouwtechnische ingrepen en fysieke beperkingen van het pand te groot zijn en niet binnen het beschikbaar gestelde budget passen (zie besluit 249453). Vooral het creëren van nieuwe werkplekken of kantoorruimten voor het 'in-huizen' van veel nieuwe bewoners is niet verenigbaar met het in stand houden van de kernfuncties theater en bioscoop en cultureel- maatschappelijk- en commerciële verhuringen. De aankomende verbouwing is een optimalisatieslag en richt zich op generieke aanpassingen die alle huidige en potentiele toekomstige functies binnen het pand zullen gaan versterken. Er worden vooral knelpunten uit het bestaande ontwerp opgelost.

  Het theater is een belangrijke, culturele basisvoorziening in onze gemeente die een investering voor een (financieel) gezonde toekomst rechtvaardigt. Om zeker te zijn dat het College de juiste beslissing aan de Raad voorlegt over de verbouwing is er door de GalanGroep een second opinion onderzoek geweest naar onder andere de vraag hoe de adviseur tegen de verbouwingsplannen in het algemeen aankijkt én, in het kader van de uitkomsten van het participatietraject dat is doorlopen, of het mogelijk is om op termijn een fysiek, volwaardig poppodium te realiseren (participatietraject Cultuurvisie).

  Het College heeft naar aanleiding van het onderzoek geconstateerd dat het verbouwen van het pand Castellum de enige optie is om tot een optimaal gebruik van het pand te komen. Daarnaast wil het college een behoefte- en haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor het realiseren van een fysiek poppodium in Alphen aan den Rijn, en wordt advies ingewonnen op welke manier geïnteresseerde ondernemers, exploitanten of investeerder in het Pand Castellum betrokken kunnen worden bij de exploitatie van het pand. Voorop staat dat de theaterfunctie en de uitvoering van podiumkunsten in het pand blijven bestaan en dat het pand dus een culturele bestemming behoudt. Beide trajecten worden in een voorstel uitgewerkt en in februari 2020 aan het college voorgelegd.

  Het besluit om door te gaan met de verbouwing heeft directe gevolgen voor de bedrijfsvoering van Castellum B.V. en de exploitatie van het pand in 2020. Het belangrijkste punt is dat het pand in 2020 ca. 4,5 maand dicht moet (vanaf juni t/m oktober). Dit betekent onder andere dat Castellum B.V. de geraamde omzet en exploitatie niet kan behalen en dat er door de noodzakelijke sluiting dus sprake is van inkomstenderving. Deze incidentele kosten waren tot nu toe niet opgenomen in de gemeentelijke begroting.  00:07:02 - 00:10:30 - René Driesen
  00:10:30 - 00:10:49 - Ronald van de Stouwe
  00:10:49 - 00:11:14 - René Driesen
  00:11:14 - 00:11:45 - Bas van Polanen
  00:11:45 - 00:11:48 - René Driesen
  00:11:48 - 00:12:22 - Bas van Polanen
  00:12:22 - 00:12:51 - René Driesen
  00:12:51 - 00:17:17 - Petra Hoogenes-van Noort
  00:17:17 - 00:17:24 - Monique de Vos-Verwaijen
  00:17:24 - 00:17:53 - Ronald van de Stouwe
  00:17:53 - 00:18:12 - Petra Hoogenes-van Noort
  00:18:12 - 00:18:19 - Monique de Vos-Verwaijen
  00:18:19 - 00:19:07 - Caroline Blom-de Ruiter
  00:19:07 - 00:19:22 - Petra Hoogenes-van Noort
  00:19:22 - 00:19:29 - Monique de Vos-Verwaijen
  00:19:29 - 00:23:49 - Iris van de Kolk
  00:23:49 - 00:24:03 - Monique de Vos-Verwaijen
  00:24:03 - 00:27:25 - Bas van Polanen
  00:27:25 - 00:27:32 - Ernst Jan Straver
  00:27:32 - 00:28:44 - Bas van Polanen
  00:28:44 - 00:28:55 - René Driesen
  00:28:55 - 00:31:35 - Bas van Polanen
  00:31:35 - 00:32:46 - René Driesen
  00:32:46 - 00:33:16 - Iris van de Kolk
  00:33:16 - 00:33:49 - René Driesen
  00:33:49 - 00:34:23 - Iris van de Kolk
  00:34:23 - 00:35:09 - René Driesen
  00:35:09 - 00:35:51 - Ronald van de Stouwe
  00:35:51 - 00:36:14 - René Driesen
  00:36:14 - 00:38:17 - Bas van Polanen
  00:38:17 - 00:43:10 - Leo Maat
  00:43:10 - 00:43:22 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:43:22 - 00:45:43 - Leo Maat
  00:45:43 - 00:46:14 - Ronald van de Stouwe
  00:46:14 - 00:49:17 - Leo Maat
  00:49:17 - 00:49:47 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:49:47 - 00:53:40 - Leo Maat
  00:53:40 - 00:53:58 - Caroline Blom-de Ruiter
  00:53:58 - 00:54:22 - Leo Maat
  00:54:22 - 00:54:49 - Caroline Blom-de Ruiter
  00:54:49 - 00:54:54 - René Driesen
  00:54:54 - 00:55:00 - Monique de Vos-Verwaijen
  00:55:00 - 00:55:16 - René Driesen
  00:55:16 - 00:55:24 - Monique de Vos-Verwaijen
  00:55:24 - 00:57:12 - Leo Maat
  00:57:12 - 00:57:18 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:57:18 - 00:57:58 - Leo Maat
  00:57:58 - 00:58:56 - Caroline Blom-de Ruiter
  00:58:56 - 00:59:53 - Leo Maat
  00:59:53 - 01:00:05 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:00:05 - 01:00:07 - Leo Maat
  01:00:07 - 01:00:37 - Marjon Verkleij-Lemmers
  01:00:37 - 01:01:11 - Leo Maat
  01:01:11 - 01:01:37 - Ronald van de Stouwe
  01:01:37 - 01:02:20 - Leo Maat
  01:02:20 - 01:02:36 - René Driesen
  01:02:36 - 01:02:39 - Monique de Vos-Verwaijen
  01:02:39 - 01:03:03 - René Driesen
  01:03:03 - 01:03:29 - Marjon Verkleij-Lemmers
  01:03:29 - 01:03:51 - René Driesen
  01:03:51 - 01:03:56 - Monique de Vos-Verwaijen
  01:03:56 - 01:04:25 - Iris van de Kolk
  01:04:25 - 01:04:36 - Leo Maat
  01:04:36 - 01:04:40 - Iris van de Kolk
  01:04:40 - 01:04:48 - Leo Maat
  01:04:48 - 01:04:51 - Monique de Vos-Verwaijen
  01:04:51 - 01:06:29 - Leo Maat
  01:06:29 - 01:06:34 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:06:34 - 01:06:43 - Marjon Verkleij-Lemmers
  01:06:43 - 01:07:22 - Leo Maat
  01:07:22 - 01:07:27 - Monique de Vos-Verwaijen
  01:07:27 - 01:07:57 - Ronald van de Stouwe
  01:07:57 - 01:08:15 - Leo Maat
  01:08:15 - 01:08:48 - Iris van de Kolk
  01:08:48 - 01:09:30 - Leo Maat
  01:09:30 - 01:09:57 - Iris van de Kolk
  01:09:57 - 01:10:30 - Leo Maat
  01:10:30 - 01:10:54 - René Driesen
  01:10:54 - 01:11:51 - Leo Maat
  01:11:51 - 01:12:07 - René Driesen
  01:12:07 - 01:12:08 - Monique de Vos-Verwaijen
  01:12:08 - 01:12:30 - Leo Maat
  01:12:30 - 01:13:01 - Monique de Vos-Verwaijen
  01:13:01 - 01:13:08 - Ronald van de Stouwe
  01:13:08 - 01:13:13 - Marjon Verkleij-Lemmers
  01:13:13 - 01:13:56 - Monique de Vos-Verwaijen
  01:13:56 - 01:14:04 - Marjon Verkleij-Lemmers
  01:14:04 - 01:14:18 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:14:18 - 01:14:26 - Monique de Vos-Verwaijen
  01:14:26 - 01:14:45 - Iris van de Kolk
  01:14:45 - 01:15:15 - René Driesen
  01:15:15 - 01:15:50 - Iris van de Kolk
  01:15:50 - 01:16:16 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:16:16 - 01:16:57 - Monique de Vos-Verwaijen
 • 3

  Inspreker: Peter Chaudron (voorzitter TEAN)
  Op 26 september 2019 is de raad geïnformeerd over de financiële problemen van de stichting Alphens Tennispark (SAT) en de oplossing van het college om de racketsport in de kern Alphen te concentreren op de locatie Nieuwe Sloot. De raad heeft het college opgedragen om samen met SAT en beide tennisverenigingen in gesprek te gaan over alternatieve oplossingsrichtingen. Deze zijn op 7 november jl. aan de raad gepresenteerd tijdens de informatiemarkt over de (financiële) oplossingsrichtingen voor de problemen van de Stichting Alphens Tennispark. Naast het historisch perspectief zijn op basis van de thema’s financieel/juridisch/organisatorisch, toekomst racketsport, en ruimtelijke varianten de oplossingsmogelijkheden benoemd. Vervolgens heeft de raad op 11 november aan het college meegegeven om variant 4a en 4b te betrekken in haar besluitvorming over een voorkeursvariant.
  Het college kiest op basis van maatschappelijk draagvlak, toekomstbestendigheid racketsport, duurzaamheid en betaalbaarheid voor variant 4a, waarbij het racketcentrum Nieuwe Sloot een compactere vorm krijgt voor de buitenbanen zodat tennisvereniging Nieuwe Sloot zelfstandig kan huren, omliggende gronden worden ontwikkeld voor woningbouw, tennisvereniging TEAN blijft spelen op de bestaande locatie aan de Prins Bernardlaan. Aan de raad wordt gevraagd om hiermee in te stemmen. In de periode januari t/m maart 2020 wordt de voorkeursvariant Compact racketcentrum Nieuwe Sloot verder uitgewerkt uit te werken wat betreft grond- en vastgoedexploitatie, meerjarenonderhoudprogramma, planoptimalisatie, overeenkomsten met stichting Alphens Tennispark of andere exploitant voor de indoor, tennisvereniging Nieuwe Sloot en tennisvereniging TEAN. Eveneens wordt met tennisvereniging Aarlanderveen gesproken over een huurovereenkomst met de gemeente.
  Het college stelt de raad voor de gronden en opstallen en de leningen met gemeentegarantie van SAT over te nemen per 31 december 2020. Op die manier kan de gemeente de regie voeren naar alle partijen die hierbij betrokken zijn.  Voorgesteld besluit

  1 in te stemmen met de voorkeursvariant Compact racketcentrum Nieuwe Sloot (4a), waarbij het racketcentrum Nieuwe Sloot een compactere vorm krijgt voor de buitenbanen zodat tennisvereniging Nieuwe Sloot zelfstandig kan huren, omliggende gronden worden ontwikkeld voor woningbouw, tennisvereniging TEAN blijft spelen op de bestaande locatie aan de Prins Bernhardlaan;
  2 Wel/Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen het overnemen van de leningen met gemeentegarantie, gronden en opstallen van de stichting SAT door gemeente per 31 december 2019. Mocht de feitelijke overdracht na 4 januari 2020 zijn dan betaalt de gemeente de leningstermijn januari ’20 ad € 73.476 en verrekent deze met SAT bij aankoop;
  3 voor de aankoop van de gronden en opstallen van tenniscentrum Nieuwe Sloot een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 3,7 miljoen;
  4 in de periode januari t/m maart 2020 variant Compact racketcentrum Nieuwe Sloot verder uit te laten werken wat betreft grond- en vastgoedexploitatie, meerjarenonderhoudprogramma, planoptimalisatie, overeenkomsten met stichting Alphens Tennispark of andere exploitant voor de indoor, tennisvereniging Nieuwe Sloot, tennisvereniging TEAN en tennisvereniging Aarlanderveen;
  5 voor de uitwerking een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 100.000 voor ambtelijke uren, benodigde onderzoeken en externe adviezen.
  6 voorfinanciering en voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen vanuit de Algemene Reserve en verrekenen met de aankoop van gronden en opstallen, grond- en vastgoedexploitatie;
  7 in mei 2020 de resultaten van de uitwerking van variant Compact racketcentrum Nieuwe Sloot aangeboden te krijgen.


  01:25:52 - 01:26:14 - Monique de Vos-Verwaijen
  01:30:03 - 01:30:37 - Leo Maat
  01:30:37 - 01:33:14 - Kees van Velzen
  01:33:14 - 01:33:34 - Monique de Vos-Verwaijen
 • 3.a

  Verkenning en debat in de raadscommissie smd 14 november 2019: advies van de commissie is dat 4/4A helemaal wordt uitgewerkt en dat de wethouder voor variant 4B aangeeft waar deze anders is in de uitwerking dan 4A. Variant 4B wordt dus niet helemaal uitgewerkt alleen gekwalificeerd.
  In de uitwerking worden de ingebrachte punten zoals duurzaam, exploitabel en de zelfstandigheid van de tennisverengingen meegenomen. De wethouder heeft van de commissie begrepen dat het moet gaan om een duurzame oplossing voor langere tijd.
  Met betrekking tot het proces wordt het volgende geconcludeerd:

  • 21 november geen raadsbehandeling;
  • 28 nov of 9 dec commissie behandeling -> wordt voorgelegd aan de agendacommissie
  • 12/12 raad neemt een principebesluit
  • Q1 < april 2020 uitwerking in detail
   T.a.v. de betaling laatste termijn/ aflossing in januari 2020 heeft de commissie uitgesproken dat de wethouder “ gewoon” de laatste termijn zal betalen zodat in april 2020 het gehele verhaal in de raad komt. Niet in januari al grond overdragen.

  Op 7 november is de raad tijdens de informatiemarkt geïnformeerd over de (financiële) oplossingsrichtingen voor de problemen van de Stichting Alphens Tennispark. Naast het historisch perspectief zijn op basis van de thema’s financieel/juridisch/organisatorisch, toekomst racketsport, en ruimtelijke varianten de plossingsmogelijkheden benoemd. Aan de raad wordt gevraagd om een keuze te maken uit de gepresenteerde varianten, zodat het college kan komen
  tot een voorkeursvariant om verder te optimaliseren. De raad neemt op 12 december een definitief besluit over de variant die verder wordt geoptimaliseerd en uitgewerkt in overeenkomsten met betrokken partijen.  Voorgesteld besluit

  Het voorstel is voor verkenning en eerste debat aan de orde geweest in de rc smd van 14 november 2019. Het besluit is niet genomen.


  01:33:34 - 01:34:47 - Bas van Polanen
  01:34:47 - 01:36:39 - Iris van de Kolk
  01:36:39 - 01:36:44 - Monique de Vos-Verwaijen
  01:36:44 - 01:38:36 - Lisette Godart
  01:38:36 - 01:38:41 - Monique de Vos-Verwaijen
  01:38:41 - 01:41:22 - Gé Kaptein
  01:41:22 - 01:41:30 - Monique de Vos-Verwaijen
  01:41:30 - 01:42:24 - Bram Strookman
  01:42:24 - 01:42:31 - Monique de Vos-Verwaijen
  01:42:31 - 01:42:47 - Maurits de Vries
  01:42:47 - 01:42:54 - Monique de Vos-Verwaijen
  01:42:54 - 01:44:45 - Ernst Jan Straver
  01:44:45 - 01:45:55 - Martin Aarnoudse
  01:45:55 - 01:50:36 - Michel du Chatinier
  01:50:36 - 01:50:44 - Monique de Vos-Verwaijen
  01:50:44 - 01:51:07 - Johan Wijnhorst
  01:51:07 - 01:51:17 - Monique de Vos-Verwaijen
  01:51:17 - 01:53:20 - Ank de Groot-Slagter
  01:53:20 - 01:53:25 - Monique de Vos-Verwaijen
  01:53:25 - 02:08:31 - Kees van Velzen
  02:08:31 - 02:08:36 - Ernst Jan Straver
  02:08:36 - 02:11:07 - Kees van Velzen
  02:11:07 - 02:11:46 - Michel du Chatinier
  02:11:46 - 02:12:27 - Kees van Velzen
  02:12:27 - 02:12:34 - Monique de Vos-Verwaijen
  02:12:34 - 02:12:36 - Kees van Velzen
  02:12:36 - 02:12:50 - Monique de Vos-Verwaijen
  02:12:50 - 02:14:08 - Gert Jan Schotanus
  02:14:08 - 02:14:53 - Monique de Vos-Verwaijen