RC Sociaal en maatschappelijk domein

donderdag 27 mei 2021 19:30 - 22:45
Locatie:
Digitaal (via TEAMS)
Voorzitter:
M.R. Verkleij-Lemmers
Toelichting:

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u stellen t/m woensdag 19 mei; de antwoorden komen op 25 mei beschikbaar. In de eerste termijn kan de woordvoerder het standpunt van de fractie inbrengen.
De spreektijdenregeling is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering worden aangemeld.

Uitzending

Agendapunten