Gemeenteraad

donderdag 18 juli 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.W.E. Spies
Toelichting:

Mededelingen voor raadsleden:
Vragen voor agendapunt 3 kunt u indienen bij de griffie tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
Het afgeven van een stemverklaring bij een agendapunt dient u te melden bij de griffie.

Uitzending

Agendapunten