RC Sociaal en maatschappelijk domein

donderdag 11 maart 2021 19:30 - 23:00
Locatie:
Digitaal (via TEAMS)
Voorzitter:
M.R. Verkleij-Lemmers
Toelichting:

Mededelingen voor raads(commissie)leden.
Om de digitale vergaderingen goed voor te bereiden en efficiënt te laten verlopen is het belangrijk dat u technische en detailvragen over de geagendeerde dossiers uiterlijk woensdag 3 maart, 10.00 uur mailt aan de griffie. De antwoorden komen op maandag 8 maart 2021 beschikbaar.
De spreektijdenregeling is van toepassing. De tijden voor fracties en college zijn opgenomen in de agenda.
Een rondvraag voor dit domein kunt u tot 12.00 op de dag van de vergadering mailen aan de griffie.

Uitzending

Agendapunten