RC Sociaal en maatschappelijk domein

donderdag 8 juli 2021 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
M.C.M. de Vos-Verwaijen
Toelichting:

Fysieke vergadering in de raadzaal (zonder publiek) maar wel met inspraakmogelijkheid. Aanmelden daarvoor kan bij griffie@alphenaandenrijn.nl
Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Voor een efficient verloop van de vergadering kunt u technische en detailvragen indienen tot woensdag 30 juni, 10.00 uur. De antwoorden komen op maandag 5 juli beschikbaar. In eerste termijn kunt u het fractiestandpunt inbrengen.
Een rondvraag voor dit domein kunt u tot 12.00 uur op de dag van de vergadering mailen aan de griffie.

Uitzending

Agendapunten