RC Sociaal en maatschappelijk domein

woensdag 16 januari 2019 20:00 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
M.R. Verkleij-Lemmers
Toelichting:
Extra vergadering raadscommissie smd over scenario's schaatssport.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:03:25 - 00:04:10 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:04:10 - 00:05:22 - Maurits de Vries
  00:05:22 - 00:12:15 - - Inspreker
  00:12:15 - 00:13:08 - Marjon Verkleij-Lemmers
 • 2

  Inspreker: de heer Bart de Vries (STC Rijnstreek) (inspreekteskt bijgevoegd) Tijdens de raadsvergadering van 18 oktober 2018 heeft de raad een motie aangenomen met daarin de opdracht aan het college om diverse scenario’s uit te werken, waaronder een mogelijke bijdrage aan een 333-meterbaan in Leiden. Het college heeft dit scenario-onderzoek uitgevoerd en vraagt de raad een keuze te maken uit één van de zes scenario’s. Het college heeft haar voorkeur uitgesproken om uitvoering te geven aan scenario 6: nu geen financiële of andere bijdrage leveren aan de schaatssport en de ontwikkelingen van de Alphense schaatsverenigingen onderdeel uit te laten maken van de te ontwikkelen Sportvisie. Dit is het enige scenario dat past binnen de huidige begroting.  Voorgesteld besluit

  1. Het Scenario-onderzoek Schaatssport Alphen aan den Rijn en het feitenrelaas vast te stellen; 2. Voorkeur uit te spreken om uitvoering te geven aan scenario 6: nu geen financiële of andere bijdrage leveren aan de schaatssport en de ontwikkelingen van de Alphense schaatsverenigingen onderdeel uit te laten maken van de te ontwikkelen Sportvisie (derde kwartaal 2019).; 3. De raad voorstellen: a. Het Scenario-onderzoek Schaatssport Alphen aan den Rijn en het Feitenrelaas vast te stellen en hiermee de motie van 18 oktober 2018 als afgedaan te beschouwen; b. Het college opdracht te geven om scenario 6, nu geen financiële of andere bijdrage leveren aan de schaatssport en de ontwikkelingen van de Alphense schaatsverenigingen onderdeel uit te laten maken van de te ontwikkelen Sportvisie, uit te voeren c. Het college de opdracht te geven om het gemeentebestuur van Leiden te informeren over dit besluit.


  00:13:09 - 00:13:49 - - Inspreker
  00:13:49 - 00:13:56 - Henk Goes
  00:13:56 - 00:14:02 - - Inspreker
  00:14:02 - 00:14:17 - Iris van de Kolk
  00:14:17 - 00:14:37 - - Inspreker
  00:14:37 - 00:15:07 - Peter Bontekoe
  00:15:07 - 00:16:13 - - Inspreker
  00:16:13 - 00:16:36 - Anouk Noordermeer
  00:16:36 - 00:18:35 - - Inspreker
  00:18:35 - 00:18:36 - Anouk Noordermeer
  00:18:36 - 00:19:05 - - Inspreker
  00:19:05 - 00:19:32 - Jeroen van Gool
  00:19:32 - 00:20:10 - - Inspreker
  00:20:10 - 00:20:45 - Jan de Groot
  00:20:45 - 00:22:13 - - Inspreker
  00:22:13 - 00:22:31 - Jan de Groot
  00:22:31 - 00:23:06 - - Inspreker
  00:23:06 - 00:23:43 - Peter Bontekoe
  00:23:43 - 00:24:23 - - Inspreker
  00:24:23 - 00:25:37 - Jeroen van Gool
  00:25:37 - 00:26:01 - Henk Goes
  00:26:01 - 00:26:53 - Jeroen van Gool
  00:26:53 - 00:28:00 - Maurits de Vries
  00:28:00 - 00:28:45 - Jeroen van Gool
  00:28:45 - 00:29:15 - Henk Goes
  00:29:15 - 00:29:31 - Jeroen van Gool
  00:29:31 - 00:29:49 - Henk Goes
  00:29:49 - 00:30:51 - Jeroen van Gool
  00:30:51 - 00:31:18 - Iris van de Kolk
  00:31:18 - 00:31:49 - Jeroen van Gool
  00:31:49 - 00:32:11 - Iris van de Kolk
  00:32:11 - 00:32:26 - Jeroen van Gool
  00:32:26 - 00:33:02 - Anouk Noordermeer
  00:33:02 - 00:33:32 - Jeroen van Gool
  00:33:32 - 00:33:57 - Anouk Noordermeer
  00:33:57 - 00:34:31 - Peter Bontekoe
  00:34:31 - 00:35:17 - Jeroen van Gool
  00:35:17 - 00:35:50 - Jan de Groot
  00:35:50 - 00:36:58 - Jeroen van Gool
  00:36:58 - 00:37:34 - Iris van de Kolk
  00:37:34 - 00:38:33 - Jeroen van Gool
  00:38:33 - 00:39:10 - Jan de Groot
  00:39:10 - 00:39:28 - Jeroen van Gool
  00:39:28 - 00:39:43 - Jan de Groot
  00:39:43 - 00:40:42 - Jeroen van Gool
  00:40:42 - 00:41:25 - Wil Verschuur
  00:41:25 - 00:41:30 - Jan de Groot
  00:41:30 - 00:41:52 - Bram Strookman
  00:41:52 - 00:43:32 - Maurits de Vries
  00:43:32 - 00:50:01 - Henk Goes
  00:50:01 - 00:54:30 - Jan de Groot
  00:54:30 - 00:57:50 - Iris van de Kolk
  00:57:50 - 01:00:58 - Peter Bontekoe
  01:00:58 - 01:06:02 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:06:02 - 01:06:37 - Henk Goes
  01:06:37 - 01:06:43 - Marjon Verkleij-Lemmers
  01:06:43 - 01:10:59 - Anouk Noordermeer
  01:10:59 - 01:11:14 - Marjon Verkleij-Lemmers
  01:11:14 - 01:13:17 - Anouk Noordermeer
  01:13:17 - 01:13:34 - Marjon Verkleij-Lemmers
  01:13:34 - 01:13:50 - Jan de Groot
  01:13:50 - 01:14:03 - Anouk Noordermeer
  01:14:03 - 01:14:10 - Marjon Verkleij-Lemmers
  01:14:10 - 01:15:04 - René Driesen
  01:15:04 - 01:15:08 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:15:08 - 01:15:37 - René Driesen
  01:15:37 - 01:15:59 - Henk Goes
  01:15:59 - 01:16:38 - René Driesen
  01:16:38 - 01:17:12 - Iris van de Kolk
  01:17:12 - 01:17:55 - René Driesen
  01:17:55 - 01:18:49 - Iris van de Kolk
  01:18:49 - 01:19:10 - Maurits de Vries
  01:19:10 - 01:19:47 - René Driesen
  01:19:47 - 01:19:58 - Jan de Groot
  01:19:58 - 01:20:02 - Maurits de Vries
  01:20:02 - 01:20:53 - René Driesen
  01:20:53 - 01:21:00 - Jan de Groot
  01:21:00 - 01:22:15 - Anouk Noordermeer
  01:22:15 - 01:23:10 - Jan de Groot
  01:23:10 - 01:23:31 - René Driesen
  01:23:31 - 01:23:52 - Iris van de Kolk
  01:23:52 - 01:25:07 - René Driesen
  01:25:07 - 01:26:02 - Peter Bontekoe
  01:26:02 - 01:27:03 - René Driesen
  01:27:03 - 01:27:16 - Marjon Verkleij-Lemmers
  01:27:16 - 01:27:52 - Anouk Noordermeer
  01:27:52 - 01:28:19 - René Driesen
  01:28:19 - 01:28:42 - Iris van de Kolk
  01:28:42 - 01:29:27 - René Driesen
  01:29:27 - 01:29:46 - Iris van de Kolk
  01:29:46 - 01:30:02 - René Driesen
  01:30:02 - 01:30:13 - Iris van de Kolk
  01:30:13 - 01:30:54 - René Driesen
  01:30:54 - 01:31:47 - Henk Goes
  01:31:47 - 01:32:32 - René Driesen
  01:32:32 - 01:33:05 - Henk Goes
  01:33:05 - 01:33:26 - René Driesen
  01:33:26 - 01:33:57 - Jan de Groot
  01:33:57 - 01:34:13 - René Driesen
  01:34:13 - 01:34:52 - Jan de Groot
  01:34:52 - 01:35:43 - Anouk Noordermeer
  01:35:43 - 01:36:11 - Iris van de Kolk
  01:36:11 - 01:37:05 - René Driesen
  01:37:05 - 01:37:08 - Iris van de Kolk
  01:37:08 - 01:37:25 - René Driesen
  01:37:25 - 01:37:55 - Iris van de Kolk
  01:37:55 - 01:38:42 - Lisette Goddrie-Godart
  01:38:42 - 01:39:09 - Maurits de Vries
  01:39:09 - 01:39:15 - Lisette Goddrie-Godart
  01:39:15 - 01:39:48 - Jan de Groot
  01:39:48 - 01:40:22 - Lisette Goddrie-Godart
  01:40:22 - 01:40:39 - Henk Goes
  01:40:39 - 01:41:10 - Lisette Goddrie-Godart
  01:41:10 - 01:41:58 - Henk Goes
  01:41:58 - 01:42:04 - Lisette Goddrie-Godart
  01:42:04 - 01:42:30 - Henk Goes
  01:42:30 - 01:42:44 - Lisette Goddrie-Godart
  01:42:44 - 01:43:00 - Jan de Groot
  01:43:00 - 01:43:02 - Marjon Verkleij-Lemmers
  01:43:02 - 01:43:06 - Lisette Goddrie-Godart
  01:43:06 - 01:43:12 - Jan de Groot
  01:43:12 - 01:43:35 - Henk Goes
  01:43:35 - 01:43:46 - Marjon Verkleij-Lemmers
  01:43:46 - 01:44:09 - Iris van de Kolk
  01:44:09 - 01:44:31 - Lisette Goddrie-Godart
  01:44:31 - 01:45:19 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:45:19 - 01:45:46 - Iris van de Kolk
  01:45:46 - 01:46:14 - Jan de Groot
  01:46:14 - 01:46:44 - Martin Aarnoudse
  01:46:44 - 01:46:53 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:46:53 - 01:47:02 - Marjon Verkleij-Lemmers
  01:47:02 - 01:47:33 - Lisette Goddrie-Godart
  01:47:33 - 01:48:02 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:48:02 - 01:48:28 - Lisette Goddrie-Godart
  01:48:28 - 01:49:17 - Anouk Noordermeer
  01:49:17 - 01:49:46 - Lisette Goddrie-Godart
  01:49:46 - 01:51:30 - Martin Aarnoudse
  01:51:30 - 01:51:36 - Maurits de Vries
  01:51:36 - 01:51:45 - Marjon Verkleij-Lemmers
  02:00:16 - 02:06:49 - - Wethouder
 • 2.1

  Het dossier van de ijsbaan in Leiden is een langlopend dossier. Met deze brief aan de raad verschaft het college helderheid over het proces.  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde brief over de ijsbaan Leiden aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn te verzenden


  02:06:49 - 02:07:45 - Caroline Blom-de Ruiter
  02:07:45 - 02:08:28 - - Wethouder
  02:08:28 - 02:09:02 - Iris van de Kolk
  02:09:02 - 02:09:52 - - Wethouder
  02:09:52 - 02:10:17 - Iris van de Kolk
  02:10:17 - 02:10:39 - - Wethouder
  02:10:39 - 02:12:09 - Henk Goes
  02:12:09 - 02:12:52 - - Wethouder
  02:12:52 - 02:12:57 - Henk Goes
  02:12:57 - 02:13:20 - Marjon Verkleij-Lemmers
  02:13:20 - 02:14:21 - Peter Bontekoe
  02:14:21 - 02:14:50 - Henk Goes
  02:14:50 - 02:15:08 - Jan de Groot
  02:15:08 - 02:16:13 - Jeroen van Gool
  02:16:13 - 02:18:02 - - Wethouder
  02:18:02 - 02:18:26 - Iris van de Kolk
  02:18:26 - 02:18:55 - Marjon Verkleij-Lemmers
  02:18:55 - 02:22:42 - - Wethouder
  02:22:42 - 02:23:07 - Anouk Noordermeer
  02:23:07 - 02:23:36 - - Wethouder
  02:23:36 - 02:23:38 - Marjon Verkleij-Lemmers
  02:23:38 - 02:24:32 - Anouk Noordermeer
  02:24:32 - 02:24:56 - - Wethouder
  02:24:56 - 02:25:16 - Peter Bontekoe
  02:25:16 - 02:25:29 - Henk Goes
  02:25:29 - 02:25:50 - - Wethouder
  02:25:50 - 02:26:23 - Peter Bontekoe
  02:26:23 - 02:26:54 - - Wethouder
  02:26:54 - 02:27:48 - Peter Bontekoe
  02:27:48 - 02:29:33 - - Wethouder
  02:29:33 - 02:30:15 - Peter Bontekoe
  02:30:15 - 02:32:20 - - Wethouder
  02:32:20 - 02:32:47 - Marjon Verkleij-Lemmers
  02:32:47 - 02:33:21 - - Wethouder
  02:33:21 - 02:33:50 - Anouk Noordermeer
  02:33:50 - 02:34:27 - René Driesen
  02:34:27 - 02:34:47 - Bram Strookman
  02:34:47 - 02:35:32 - Jeroen van Gool
  02:35:32 - 02:36:23 - Henk Goes
  02:36:23 - 02:37:05 - - Wethouder
  02:37:05 - 02:37:28 - René Driesen
  02:37:28 - 02:37:32 - Marjon Verkleij-Lemmers
  02:37:32 - 02:38:33 - Jan de Groot
  02:38:33 - 02:38:44 - Marjon Verkleij-Lemmers
  02:38:44 - 02:39:12 - Maurits de Vries
  02:39:12 - 02:39:49 - Jeroen van Gool
  02:39:49 - 02:40:14 - Marjon Verkleij-Lemmers
  02:40:14 - 02:43:45 - - Wethouder
  02:43:45 - 02:44:52 - Henk Goes
  02:44:52 - 02:45:02 - - Wethouder
  02:45:02 - 02:46:15 - Henk Goes
  02:46:15 - 02:46:50 - - Wethouder
  02:46:50 - 02:47:12 - Peter Bontekoe
  02:47:12 - 02:51:22 - - Wethouder
  02:51:22 - 02:51:46 - Henk Goes
  02:51:46 - 02:52:18 - Marjon Verkleij-Lemmers
  02:52:18 - 02:53:49 - Anouk Noordermeer
  02:53:49 - 02:54:02 - - Wethouder
  02:54:02 - 02:54:45 - Caroline Blom-de Ruiter
  02:54:45 - 02:55:32 - - Wethouder
  02:55:32 - 02:55:47 - Caroline Blom-de Ruiter
  02:55:47 - 02:55:51 - - Wethouder
  02:55:51 - 02:56:14 - Jan de Groot
  02:56:14 - 02:57:30 - - Wethouder
  03:06:16 - 03:07:27 - Marjon Verkleij-Lemmers
  03:07:27 - 03:11:41 - Caroline Blom-de Ruiter
  03:11:41 - 03:12:30 - Marjon Verkleij-Lemmers