Raadswerkgroep Participatiewet

woensdag 19 april 2017 18:00 - 19:30
Locatie:
Vergaderkamer II
Voorzitter:
C.J. Blom-de Ruiter
Toelichting:
Doel van deze bijeenkomst is om de uitwerking van variant 2, van het AEF rapport over de positionering van het nieuwe Werkbedrijf, van het papier te tillen en met elkaar een concreet beeld te vormen hoe dat er in de praktijk uit kan gaan zien. Het aangepaste AEF rapport zal na de college vergadering van 18 april beschikbaar komen.

Agendapunten