Gemeenteraad

woensdag 22 mei 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.W.E. Spies
Toelichting:

Mededelingen voor raadsleden:
Vragen voor agendapunt 3 kunt u tot 12.00 uur op de dag van de vergadering mailen aan de griffie.
Het afgeven van een stemverklaring bij hamerstukken dient u ook te melden bij de griffie.

Uitzending

Agendapunten