Gemeenteraad

donderdag 22 februari 2018 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.W.E. Spies
Toelichting:
Mededelingen voor raadsleden: Vragen voor agendapunt 3 kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering. Het afgeven van een stemverklaring bij hamerstukken dient u vooraf bij de griffie te melden.

Uitzending

Agendapunten