Overzicht College Besluiten

donderdag 20 februari 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  In het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2018 worden nadere regels gesteld met betrekking tot betaald parkeren en vergunningen parkeren. Hierin worden ook de gebieden aangewezen waar betaald moet worden voor het parkeren. Parkeerdak Aarhof gaat van 2 maart tot 22 april dicht in verband met werkzaamheden. Eerder is besloten dat bezoekers het parkeerkaartje dat zij kopen op het Aarplein of de tijdelijke parkeerterreinen aan de Thorbeckestraat kunnen inleveren bij winkeliers in De Aarhof en daarmee 1 uur parkeren aan korting krijgen. De winkeliers kunnen vervolgens de kaartjes bij de gemeente declareren. Omdat dit een flinke administratieve druk op de winkeliers legt, heeft het college nu besloten om het parkeren op deze parkeerterreinen van 2 maart tot 22 april gratis te maken.  Voorgesteld besluit

  1. De tijdelijke wijziging Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2018 vast te stellen;
  2. Deze tijdelijke wijziging is van kracht van 2 maart tot uiterlijk 22 april, of zoveel eerder als de werkzaamheden klaar zijn.
  3. Het besluit van 4 februari 2020, nr. 290691, in te trekken.
  4. De € 30.000 die vanuit de grondexploitatie stadshart beschikbaar was voor de in het besluit van 4 februari 2020 bedoelde actie, ten gunste te laten komen aan de Parkeerexploitatie.
  5. De resterende kosten te dekken uit de Parkeerexploitatie.