RC Sociaal en maatschappelijk domein

donderdag 6 februari 2020 20:00 - 22:15
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
G. van den Ham
Toelichting:

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u z.s.m. na publicatie 28 jan mailen aan de griffie tot uiterlijk maandag 3 feb. 10.00 uur.
Een rondvraag voor dit domein kunt u aanmelden bij de griffie tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  00:09:39 - 00:10:27 - Jan de Groot
  00:10:42 - 00:12:49 - Han de Jager
  00:12:49 - 00:14:03 - Gert van den Ham
  00:16:38 - 00:16:46 - Han de Jager
  00:16:46 - 00:17:01 - Gert van den Ham
 • 2.a
 • 3

  • Schriftelijke reacties inwoner namens de bewoners van de Hoefbladstraat en werkgroep Schepenbuurt
  • Insprekers: inwoner en vertegenwoordiger (mw Amelunxen) De Blije Wijk

  Het Speelruimteplan 2020-2024 geeft inzicht in het beleid, het beheer en de uitvoering van de gemeentelijke openbare speelplaatsen. Het vernieuwde plan is gebaseerd op het Speelruimteplan uit 2015, het coalitieakkoord uit 2018, bevindingen van inwoners en deskundigen op het huidig Alphense areaal, op actuele, betrouwbare en complete gegevens en op de veranderende regelgeving.

  In het Speelruimteplan 2020-2024 zijn de beoogde vervangings- en onderhoudswerkzaamheden en bijbehorende budgetten opgenomen. Met deze onderhoudsplanning worden de openbare speelplaatsen in stand gehouden, op het vastgestelde wettelijke veiligheidsniveau. Een grote vervangingsopgave is op korte termijn noodzakelijk om de basis op orde te krijgen, circa 30% van onze speeltoestellen (circa 460 stuks) is ouder dan de technische levensduur van 15 jaar. Deze vervangingsopgave is niet vanuit de huidige reserve spelen te bekostigen. Om het uit te kunnen voeren wordt de raad verzocht aanvullend budget en dekking beschikbaar te stellen. Het uitvoeren van de vervangingsopgave koppelen we aan de beschreven uitgangspunten en ambities op het gebied van sport en spel in de openbare ruimte.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:

  1. Het ‘Speelruimteplan 2020-2024, Beleid, beheer en uitvoering op basis van huidige kaders’ vast te stellen;
  2. Ten behoeve van de uitvoering van het ‘Speelruimteplan 2020-2024’ jaarschijf 2020 incidenteel een budget ter hoogte van € 1.682.000,- beschikbaar te stellen;
  3. Dit budget aan de Algemene reserve te onttrekken en respectievelijk € 1.650.000,- te storten in de reserve spelen en € 32.000,- toe te voegen aan het reguliere onderhoudsbudget;
  4. De hiervoor genoemde investeringsbudgetten op te nemen in het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2020;
  5. Instemmen met het voornemen om ten behoeve van de uitvoering van het ‘Speelruimteplan 2021-2034’ vanaf 2021 € 432.000,- structureel beschikbaar te stellen. Daarvan respectievelijk € 400.000,- te storten in de reserve spelen en € 32.000,- toe te voegen aan het reguliere onderhoudsbudget en de financiële gevolgen onderdeel te maken van de integrale afweging in de kadernota/begroting 2021 en volgende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte.


  00:17:01 - 00:18:13 - Iris van de Kolk
  00:18:13 - 00:18:24 - Gert van den Ham
  00:18:24 - 00:18:51 - Wouter van Kleef
  00:18:51 - 00:19:14 - Iris van de Kolk
  00:19:14 - 00:19:25 - Gert van den Ham
  00:19:25 - 00:20:08 - Michel du Chatinier
  00:20:08 - 00:20:39 - Jan de Groot
  00:20:39 - 00:21:07 - Gert van den Ham
  00:21:07 - 00:21:19 - Maurits de Vries
  00:21:19 - 00:21:25 - Wouter van Kleef
  00:21:25 - 00:21:42 - Jeroen Matthijssen
  00:21:42 - 00:22:03 - Frank van Putten
  00:22:03 - 00:22:15 - Ernst Jan Straver
  00:22:15 - 00:22:46 - Bert Lekx
  00:22:46 - 00:22:50 - Gert van den Ham
  00:22:50 - 00:24:26 - Maurits de Vries
  00:24:26 - 00:24:58 - Ernst Jan Straver
  00:24:58 - 00:25:31 - Maurits de Vries
  00:25:31 - 00:26:06 - Iris van de Kolk
  00:26:06 - 00:26:56 - Maurits de Vries
  00:26:56 - 00:27:34 - Jan de Groot
  00:27:34 - 00:28:44 - Maurits de Vries
  00:28:44 - 00:32:24 - Wouter van Kleef
  00:32:24 - 00:32:42 - Jan de Groot
  00:32:42 - 00:33:16 - Wouter van Kleef
  00:33:16 - 00:37:20 - Jeroen Matthijssen
  00:37:20 - 00:41:42 - Iris van de Kolk
  00:41:42 - 00:41:55 - Wouter van Kleef
  00:41:55 - 00:42:34 - Iris van de Kolk
  00:42:34 - 00:43:09 - Jan de Groot
  00:43:09 - 00:43:26 - Wouter van Kleef
  00:43:26 - 00:44:43 - Bram Strookman
  00:44:43 - 00:46:57 - Frank van Putten
  00:48:18 - 00:49:26 - Jan de Groot
  00:49:26 - 00:49:32 - Marco de Goede
  00:49:32 - 00:49:46 - Lisette Godart
  00:49:46 - 00:50:04 - Jeroen Matthijssen
  00:50:04 - 00:51:50 - Lisette Godart
  00:51:50 - 00:52:21 - Iris van de Kolk
  00:52:21 - 00:53:03 - Lisette Godart
  00:53:03 - 00:53:30 - Iris van de Kolk
  00:53:30 - 00:53:56 - Lisette Godart
  00:53:56 - 00:54:33 - Jan de Groot
  00:54:33 - 00:55:08 - Lisette Godart
  00:55:08 - 00:55:52 - Michel du Chatinier
  00:55:52 - 00:56:10 - Jeroen Matthijssen
  00:56:10 - 01:04:52 - Michel du Chatinier
  01:04:52 - 01:06:05 - Ernst Jan Straver
  01:06:05 - 01:09:11 - Marco de Goede
  01:09:11 - 01:12:19 - Bert Lekx
  01:12:19 - 01:15:35 - Jan de Groot
  01:15:35 - 01:16:02 - Marco de Goede
  01:16:02 - 01:16:29 - Jan de Groot
  01:16:29 - 01:17:17 - Marco de Goede
  01:17:17 - 01:21:37 - Gert Jan Schotanus
  01:21:37 - 01:22:00 - Jan de Groot
  01:22:00 - 01:22:56 - Gert Jan Schotanus
  01:22:56 - 01:23:18 - Frank van Putten
  01:23:18 - 01:26:11 - Gert Jan Schotanus
  01:26:11 - 01:26:52 - Iris van de Kolk
  01:26:52 - 01:27:02 - Gert Jan Schotanus
  01:27:02 - 01:27:10 - Iris van de Kolk
  01:27:10 - 01:27:54 - Gert Jan Schotanus
  01:27:54 - 01:28:35 - Jan de Groot
  01:28:35 - 01:29:09 - Gert Jan Schotanus
  01:29:09 - 01:30:09 - Jeroen Matthijssen
  01:30:09 - 01:30:43 - Michel du Chatinier
  01:30:43 - 01:30:54 - Iris van de Kolk
  01:30:54 - 01:30:56 - Jan de Groot
  01:30:56 - 01:31:21 - Iris van de Kolk
  01:31:21 - 01:31:53 - Jeroen Matthijssen
  01:31:53 - 01:35:22 - Gert Jan Schotanus
  01:35:22 - 01:35:58 - Jan de Groot
  01:35:58 - 01:39:16 - Gert Jan Schotanus
  01:39:16 - 01:39:39 - Michel du Chatinier
  01:39:39 - 01:40:25 - Gert Jan Schotanus
  01:40:25 - 01:40:56 - Michel du Chatinier
  01:40:56 - 01:41:53 - Jan de Groot
  01:41:53 - 01:43:35 - Gert Jan Schotanus
  01:43:35 - 01:44:28 - Ernst Jan Straver
  01:44:28 - 01:45:25 - Gert Jan Schotanus
  01:45:25 - 01:46:15 - Iris van de Kolk
  01:46:15 - 01:47:29 - Gert Jan Schotanus
  01:47:29 - 01:47:36 - Iris van de Kolk
  01:47:36 - 01:49:33 - Gert Jan Schotanus
  01:49:33 - 01:50:05 - Marco de Goede
  01:50:05 - 01:50:47 - Michel du Chatinier
  01:50:47 - 01:52:31 - Jan de Groot
  01:52:31 - 01:54:30 - Gert Jan Schotanus
  01:54:30 - 01:55:13 - Jan de Groot
  01:55:13 - 01:57:11 - Gert Jan Schotanus
  01:57:11 - 01:57:19 - Iris van de Kolk
  01:57:19 - 01:57:53 - Jan de Groot
  01:57:53 - 01:59:26 - Iris van de Kolk
  01:59:26 - 02:00:29 - Gert Jan Schotanus
  02:00:29 - 02:01:40 - Iris van de Kolk
  02:01:40 - 02:01:58 - Gert Jan Schotanus
  02:01:58 - 02:02:06 - Ernst Jan Straver
  02:02:06 - 02:03:04 - Gert Jan Schotanus
  02:03:04 - 02:04:28 - Iris van de Kolk
  02:04:28 - 02:07:11 - Gert Jan Schotanus
  02:07:11 - 02:10:05 - Jeroen Matthijssen
  02:10:05 - 02:10:47 - Gert van den Ham
  02:10:47 - 02:12:03 - Jeroen Matthijssen
  02:12:03 - 02:13:12 - Jan de Groot
  02:13:12 - 02:13:29 - Gert van den Ham
  02:13:29 - 02:14:01 - Wouter van Kleef
  02:14:01 - 02:14:31 - Gert van den Ham
  02:14:31 - 02:15:23 - Michel du Chatinier
 • 3.a
 • 3.b

  Mevrouw Noordermeer, Fractievoorzitter VVD Alphen aan den Rijn, heeft vragen gesteld over de speelplaatsen in de Gemeente Alphen aan den Rijn. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.