Gemeenteraad

donderdag 31 januari 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.W.E. Spies
Toelichting:

Mededeling voor raadsleden:
Vragen voor agendapunt 3 kunt u tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie.
Het afgeven van een stemverklaring bij een hamerstuk dient u vooraf door te geven.

Uitzending

Agendapunten