Gemeenteraad

donderdag 28 januari 2021 20:00 - 23:00
Locatie:
Digitaal (via TEAMS)
Voorzitter:
J.W.E. Spies
Toelichting:

Mededelingen voor raadsleden:
Graag ontvangen wij aanmeldingen voor woordvoering, eventuele amendementen en moties 24 uur voor de vergadering.
Een vraag voor agendapunt 3 kunt u tot 12.00 uur op de dag van de vergadering mailen aan de griffie.

Uitzending

Agendapunten