Gemeenteraad

donderdag 26 september 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.W.E. Spies
Toelichting:

Mededelingen voor raadsleden:
Vragen voor agendapunt 3 kunt u tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffie mailen.
Stemverklaringen bij hamerstukken dient u te melden bij de griffie.

Uitzending

Agendapunten