RC Sociaal en maatschappelijk domein

donderdag 9 april 2020 20:00 - 20:01
Locatie:
Geen vergadering maar schriftelijke ronde
Voorzitter:
Toelichting:

Deze vergadering gaat niet door ivm het Coronavirus. In plaats daarvan vindt schriftelijke behandeling plaats.
Raads(commissie)leden zijn in de gelegenheid om opmerkingen, aanvullingen, vragen over het collegebesluit aan de griffie te mailen voor 9 april 2020 (griffie@alphenaandenrijn.nl). De antwoorden worden digitaal  beschikbaar gesteld.

Agendapunten