RC Sociaal en maatschappelijk domein

donderdag 5 november 2020 20:00 - 20:45
Locatie:
Digitaal (via TEAMS)
Voorzitter:
P.T.F. Langerak
Toelichting:

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Heeft u op voorhand vragen n.a.v. de presentatie, mailt u deze dan aan de griffie.
Een rondvraag voor dit domein kunt u aanleveren bij de griffie tot 12.00 op de dag van de vergadering

Agendapunten