Overzicht College Besluiten

dinsdag 7 mei 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Mevrouw van der Kolk heeft namens de fractie van de SP vragen conform artikel 40 Reglement van Orde Gemeenteraad gesteld aan het college. Deze vragen gaan over de voorgenomen huurprijsstijging van Woonforte. In haar beantwoording heeft het college de voorgenomen huurprijsstijging getoetst aan landelijke kaders en aan de eigen wens om goed te onderzoeken hoe huren betaalbaar kunnen worden gehouden.  Voorgesteld besluit

  De bijgevoegde brief met beantwoording van de vragen conform artikel 40 Reglement van Orde Gemeenteraad versturen.

 • 2

  De heer Van Gool heeft namens de fractie van het CDA heeft vragen conform artikel 40 Reglement van Orde Gemeenteraad gesteld aan het college. Deze vragen gaan over zwembad De Hazelaar. In haar beantwoording heeft het college ook het PWA-bad meegenomen. De vragen en antwoorden gaan over de wijze waarop beide zwembaden en gemeente nu en in de toekomst kunnen samenwerken.  Voorgesteld besluit

  De bijgevoegde brief met beantwoording van de vragen conform artikel 40 Reglement van Orde Gemeenteraad versturen.

 • 3

  De heer de Vries heeft artikel 40 vragen gesteld over de (al dan niet geformaliseerde) relatie tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en de verschillende (georganiseerde) dorpsoverleggen.
  Middels de bijgevoegde brief wordt op de drie gestelde vragen een antwoord verstrekt.  Voorgesteld besluit

  de door dhr. de Vries gestelde artikel 40 vragen beantwoorden door verzending van de bijgevoegde brief.

 • 4

  Het centrum van Boskoop is een BIZ-gebied. Ten aanzien van de BIZ gelden afspraken tussen de winkeliers/ondernemers (verenigd in de stichting Centrum Boskoop) en de gemeente, welke zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Conform afspraak, dient de BIZ Stichting Centrum Boskoop (SCB) nu het (financiële) jaarverslag 2018 in, en de begroting 2019. Op basis van het jaarverslag vindt de eindafrekening 2018 plaats. De begroting dient voor het verlenen van het voorschot voor 2019 vanuit de gemeente.  Voorgesteld besluit

  • Het jaarverslag 2018 van de BIZ stichting Centrum Boskoop (SCB) goed te keuren;
  • De definitieve BIZ opbrengst 2018 voor centrum Boskoop vast te stellen op € 9.600,--;
  • Het verschil tussen het reeds verleende voorschotbedrag 2018 (€ 9.675,-) en de werkelijke BIZ opbrengst 2018 (€ 9.600,--) ter hoogte van € 75,-- conform de gemaakte afspraken in de uitvoeringsovereenkomst terug te vorderen van de SCB.

 • 5

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Aanvragen moeten voldoen aan de criteria zoals opgesteld in het Evenementenbeleid. Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn en de organisaties die de Hazerswoudse Jaarmarkt, het Boskoopse Korenslag en de Koudekerkse Jeugdvakantieweek organiseren, ontvangen een bijdrage.  Voorgesteld besluit

  Een bijdrage van € 6.500,- toekennen aan de organisatoren van activiteiten in 2019 die de sociale samenhang in de gemeente ten goede komen, vanuit het budget evenementen sociale samenhang.