RC Sociaal en maatschappelijk domein

donderdag 4 februari 2021 21:30 - 23:00
Locatie:
Digitaal (via TEAMS)
Voorzitter:
G. van den Ham
Toelichting:

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Deze vergadering wordt schrftelijk voorbereid. Technische en detailvragen kunt u z.s.m. mailen aan de griffie. Tijdens de eerste termijn kan het fractiestandpunt worden ingebracht.

Uitzending

Agendapunten