RC Sociaal en maatschappelijk domein

donderdag 16 september 2021 19:30 - 21:15
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
M.R. Verkleij-Lemmers
Toelichting:

De vergadering vindt plaats in de raadzaal zonder publiek (met live uitzending)
Mededelingen voor raads(commissie)leden
Indienen van technische en detailvragen uiterlijk woensdag 8 september 2021, 10.00 uur bij de griffie. De antwoorden komen op maandag 13 september 2021 beschikbaar.
De spreektijdenregeling is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie.

Uitzending

Agendapunten