2.Commissie Maatschappij en Bestuur

donderdag 4 juni 2020 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
N. Hauet
Toelichting:

Deze vergadering is in de raadzaal. Het raadhuis is gesloten voor publiek. U kunt de vergadering volgen via de livestream op de website van de gemeente.
Vanwege de covid-19 maatregelen zijn er per agendapunt maximaal 2 woordvoerders per fractie in de raadzaal toegestaan.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 0.1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  De behandeling van dit onderwerp is gericht op het verlenen van een gemeente-
  garantie van € 140.000 voor de financiering van de renovatie van het clubgebouw Van Watersportvereniging Nieuwe Meer, zodat de vereniging een lening kan verkrijgen voor duurzame renovatie van het clubhuis.

  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2020  00:11:13 - 00:11:20 - G. Holtrop
  00:12:26 - 00:12:40 - N. Hauet
  00:13:03 - 00:13:12 - L.B. Kabout
  00:13:12 - 00:13:17 - N. Hauet
  00:13:17 - 00:13:45 - R.P. Fransen
  00:13:46 - 00:13:50 - N. Hauet
  00:13:50 - 00:16:36 - L.B. Kabout
  00:16:36 - 00:16:57 - N. Hauet
  00:16:57 - 00:17:23 - M.P Buskermolen
  00:17:23 - 00:17:26 - N. Hauet
  00:17:26 - 00:17:43 - S.J.R. de Vries
  00:17:44 - 00:17:46 - N. Hauet
  00:17:46 - 00:18:15 - G. Holtrop
  00:18:15 - 00:18:16 - N. Hauet
  00:18:16 - 00:18:47 - D.G. van der Zwaag
  00:18:48 - 00:18:48 - J.H. Buisma
  00:18:48 - 00:18:51 - N. Hauet
  00:18:51 - 00:19:18 - J.H. Buisma
  00:19:19 - 00:19:52 - N. Hauet
  00:20:16 - 00:20:28 - D. Kuin
  00:21:20 - 00:21:51 - N. Hauet
 • 5

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De behandeling is gericht op het advies van de auditcommissie aan de raad om de aanbevelingen van de Rekenkamer over de verbetering van de informatiewaarde van de P&C documenten over te nemen

  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van18 juni 2020.  00:21:52 - 00:22:36 - D.G. van der Zwaag
  00:22:36 - 00:22:58 - N. Hauet
  00:22:58 - 00:23:00 - D.G. van der Zwaag
  00:23:00 - 00:23:07 - N. Hauet
  00:23:07 - 00:23:08 - D.G. van der Zwaag
  00:23:10 - 00:23:12 - D. Kuin
  00:23:12 - 00:23:15 - N. Hauet
  00:23:15 - 00:23:20 - D. Kuin
  00:23:21 - 00:23:36 - N. Hauet
  00:23:38 - 00:23:39 - D. van Willegen
  00:23:39 - 00:23:41 - N. Hauet
  00:23:41 - 00:24:13 - D. van Willegen
  00:24:14 - 00:24:15 - N. Hauet
  00:24:15 - 00:24:50 - R.P. Fransen
  00:24:52 - 00:24:57 - N. Hauet
  00:24:57 - 00:25:00 - R.P. Fransen
  00:25:01 - 00:25:33 - N. Hauet
 • 6

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De behandeling is gericht op het vaststellen van de jaarstukken bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, de kennisgeving van het resultaat 2019 en de daarmee samenhangende besluitvorming.
  Met de Jaarrekening 2019 legt het college verantwoording af over de realisatie van de door de raad in de begroting vastgestelde beleidsvoornemens.
  De auditcommissie heeft advies uitgebracht aan de raad op basis van de bespreking van de rapportage van bevindingen met de accountant op 20 mei 2020.

  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2020.  00:26:31 - 00:26:38 - N. Hauet
  00:26:38 - 00:26:41 - D. Kuin
  00:26:45 - 00:26:46 - N. Hauet
  00:27:18 - 00:27:19 - D. Kuin
  00:27:19 - 00:27:20 - N. Hauet
  00:27:20 - 00:27:49 - D. Kuin
  00:27:49 - 00:28:00 - N. Hauet
  00:28:00 - 00:28:05 - D. Kuin
  00:28:05 - 00:28:10 - N. Hauet
  00:28:10 - 00:29:31 - D. Kuin
  00:29:33 - 00:29:36 - N. Hauet
  00:29:36 - 00:30:27 - T.F.M. Verlaan
  00:30:28 - 00:30:34 - N. Hauet
  00:30:34 - 00:30:45 - D.G. van der Zwaag
  00:30:46 - 00:31:04 - N. Hauet
  00:31:12 - 00:34:47 - R.K. van Rijn
  00:34:48 - 00:34:54 - N. Hauet
  00:35:06 - 00:35:10 - W.B. Alink-Scheltema
  00:35:10 - 00:35:24 - N. Hauet
  00:35:24 - 00:36:13 - W.B. Alink-Scheltema
  00:36:15 - 00:36:23 - N. Hauet
  00:36:26 - 00:37:09 - G.E. Oude Kotte
  00:37:09 - 00:37:11 - N. Hauet
  00:37:11 - 00:37:18 - T.F.M. Verlaan
  00:37:19 - 00:37:24 - G.E. Oude Kotte
  00:37:25 - 00:37:36 - N. Hauet
  00:37:36 - 00:37:44 - T.F.M. Verlaan
  00:37:44 - 00:37:53 - N. Hauet
  00:37:55 - 00:38:44 - G.E. Oude Kotte
  00:38:45 - 00:39:06 - N. Hauet
  00:39:07 - 00:39:09 - D. Kuin
  00:39:10 - 00:39:13 - D.G. van der Zwaag
  00:39:13 - 00:39:13 - N. Hauet
  00:39:13 - 00:39:22 - D.G. van der Zwaag
  00:39:23 - 00:39:31 - N. Hauet
  00:39:31 - 00:39:32 - T.F.M. Verlaan
  00:39:32 - 00:39:40 - N. Hauet
  00:39:40 - 00:39:47 - T.F.M. Verlaan
  00:39:47 - 00:39:50 - N. Hauet
  00:39:50 - 00:39:51 - T.F.M. Verlaan
  00:39:51 - 00:39:53 - N. Hauet
 • 7


  00:40:01 - 00:40:02 - N. Hauet
  00:40:57 - 00:41:47 - T.F.M. Verlaan
  00:41:48 - 00:41:50 - N. Hauet
  00:41:50 - 00:42:22 - D.G. van der Zwaag
  00:42:25 - 00:43:03 - R.P. Fransen
  00:43:04 - 00:43:05 - N. Hauet
  00:43:05 - 00:43:36 - J.H. Buisma
  00:43:38 - 00:43:39 - N. Hauet
  00:43:41 - 00:45:13 - T.F.M. Verlaan
  00:45:14 - 00:45:17 - N. Hauet
  00:45:17 - 00:47:15 - S.J.R. de Vries
  00:47:15 - 00:47:20 - N. Hauet
  00:47:20 - 00:48:05 - S.J.R. de Vries
  00:48:05 - 00:48:06 - N. Hauet
  00:48:06 - 00:50:20 - D. Kuin
  00:50:20 - 00:50:23 - N. Hauet
  00:50:23 - 00:50:38 - D. Kuin
  00:50:38 - 00:50:43 - N. Hauet
  00:50:43 - 00:52:19 - D. Kuin
  00:52:23 - 00:52:40 - N. Hauet
  00:53:01 - 00:59:06 - L.B. Kabout
  00:59:06 - 00:59:11 - N. Hauet
  00:59:11 - 00:59:13 - L.B. Kabout
  00:59:13 - 00:59:39 - S.J.R. de Vries
  00:59:41 - 00:59:44 - L.B. Kabout
  00:59:54 - 01:00:30 - S.J.R. de Vries
  01:00:30 - 01:00:30 - L.B. Kabout
  01:00:30 - 01:00:36 - N. Hauet
  01:00:36 - 01:01:13 - L.B. Kabout
  01:01:13 - 01:01:13 - N. Hauet
  01:01:13 - 01:01:14 - L.B. Kabout
  01:01:14 - 01:01:15 - N. Hauet
  01:01:15 - 01:01:26 - J.H. Buisma
  01:01:26 - 01:01:36 - N. Hauet
  01:01:36 - 01:02:22 - J.H. Buisma
  01:02:23 - 01:02:25 - N. Hauet
  01:02:25 - 01:02:42 - J.H. Buisma
  01:02:44 - 01:02:50 - N. Hauet
  01:02:50 - 01:02:56 - J.H. Buisma
  01:02:57 - 01:03:03 - N. Hauet
  01:03:04 - 01:04:16 - L.B. Kabout
  01:04:18 - 01:04:22 - D. Kuin
  01:04:22 - 01:04:24 - N. Hauet
  01:04:24 - 01:04:26 - D. Kuin
  01:04:28 - 01:04:29 - N. Hauet
  01:04:29 - 01:04:30 - D.G. van der Zwaag
  01:04:31 - 01:04:32 - N. Hauet
  01:04:32 - 01:05:54 - D. Kuin
  01:05:55 - 01:06:09 - N. Hauet
  01:06:09 - 01:06:57 - L.B. Kabout
  01:06:57 - 01:06:58 - N. Hauet
  01:06:58 - 01:06:59 - L.B. Kabout
  01:07:00 - 01:07:06 - D. Kuin
  01:07:07 - 01:07:08 - D.G. van der Zwaag
  01:07:08 - 01:07:11 - N. Hauet
  01:07:11 - 01:08:28 - D.G. van der Zwaag
  01:08:30 - 01:08:32 - N. Hauet
  01:08:32 - 01:10:18 - L.B. Kabout
  01:10:19 - 01:10:30 - N. Hauet
  01:10:47 - 01:13:18 - W.B. Alink-Scheltema
  01:13:18 - 01:13:42 - N. Hauet
  01:13:47 - 01:20:10 - G.E. Oude Kotte
  01:20:10 - 01:20:23 - N. Hauet
  01:20:23 - 01:20:28 - G.E. Oude Kotte
  01:20:29 - 01:20:33 - N. Hauet
  01:20:33 - 01:20:51 - D. Kuin
  01:20:53 - 01:20:54 - N. Hauet
  01:20:54 - 01:21:44 - T.F.M. Verlaan
  01:21:44 - 01:21:45 - N. Hauet
  01:21:45 - 01:21:46 - J.H. Buisma
  01:21:46 - 01:21:47 - N. Hauet
  01:21:47 - 01:21:49 - J.H. Buisma
  01:21:49 - 01:22:05 - T.F.M. Verlaan
  01:22:05 - 01:22:11 - N. Hauet
  01:22:11 - 01:22:18 - R. Martijn
  01:22:19 - 01:22:23 - N. Hauet
  01:22:24 - 01:23:47 - R. Martijn
  01:23:47 - 01:23:58 - N. Hauet
  01:23:59 - 01:24:18 - G.E. Oude Kotte
  01:24:18 - 01:24:20 - N. Hauet
  01:24:20 - 01:26:13 - G.E. Oude Kotte
  01:26:18 - 01:26:21 - T.F.M. Verlaan
  01:26:22 - 01:26:23 - N. Hauet
  01:26:23 - 01:27:05 - R.P. Fransen
  01:27:06 - 01:27:13 - N. Hauet
  01:27:13 - 01:29:40 - G.E. Oude Kotte
  01:29:43 - 01:29:43 - R.P. Fransen
  01:29:43 - 01:29:44 - N. Hauet
  01:29:44 - 01:29:50 - R.P. Fransen
  01:29:51 - 01:30:04 - N. Hauet
  01:30:04 - 01:30:30 - R.P. Fransen
  01:30:31 - 01:30:32 - N. Hauet
  01:30:32 - 01:32:11 - D.G. van der Zwaag
  01:32:13 - 01:32:21 - R.P. Fransen
  01:32:23 - 01:33:11 - D.G. van der Zwaag
  01:33:14 - 01:33:14 - R.P. Fransen
  01:33:14 - 01:33:16 - N. Hauet
  01:33:16 - 01:33:25 - R.P. Fransen
  01:33:28 - 01:33:36 - N. Hauet
  01:33:36 - 01:33:59 - J.H. Buisma
  01:34:01 - 01:35:48 - T.F.M. Verlaan
  01:35:49 - 01:35:49 - J.H. Buisma
  01:35:49 - 01:35:51 - N. Hauet
  01:35:51 - 01:36:33 - J.H. Buisma
  01:36:34 - 01:36:36 - N. Hauet
  01:36:36 - 01:37:30 - T.F.M. Verlaan
  01:37:31 - 01:37:31 - N. Hauet
  01:37:31 - 01:37:40 - J.H. Buisma
  01:37:42 - 01:37:43 - N. Hauet
  01:37:43 - 01:37:46 - T.F.M. Verlaan
  01:37:47 - 01:37:47 - J.H. Buisma
  01:37:47 - 01:37:51 - N. Hauet
  01:37:51 - 01:37:54 - J.H. Buisma
  01:37:57 - 01:37:59 - N. Hauet
  01:37:59 - 01:38:07 - T.F.M. Verlaan
  01:38:09 - 01:38:55 - N. Hauet
 • 8


  01:48:56 - 01:49:45 - N. Hauet
  01:50:19 - 01:52:55 - Inspreker 1
  01:52:55 - 01:53:09 - N. Hauet
  01:53:09 - 01:53:12 - Inspreker 1
  01:53:12 - 01:53:18 - D. Kuin
  01:53:20 - 01:53:46 - N. Hauet
  01:53:46 - 01:54:33 - J.H. Buisma
  01:54:37 - 01:54:38 - N. Hauet
  01:54:38 - 01:55:23 - W. Kikkert
  01:55:25 - 01:55:28 - N. Hauet
  01:55:28 - 01:57:18 - D. Kuin
  01:57:18 - 01:57:23 - N. Hauet
  01:57:23 - 02:00:00 - D. Kuin
  02:00:03 - 02:02:21 - D.G. van der Zwaag
  02:02:22 - 02:02:24 - N. Hauet
  02:02:24 - 02:03:29 - D. van Willegen
  02:03:29 - 02:03:34 - N. Hauet
  02:03:34 - 02:03:40 - D. van Willegen
  02:03:40 - 02:03:43 - N. Hauet
  02:03:43 - 02:03:45 - D. van Willegen
  02:03:45 - 02:03:56 - N. Hauet
  02:03:56 - 02:04:49 - D. van Willegen
  02:04:51 - 02:04:55 - N. Hauet
  02:04:55 - 02:06:48 - R.P. Fransen
  02:06:51 - 02:07:06 - N. Hauet
  02:07:13 - 02:13:19 - G.E. Oude Kotte
  02:13:19 - 02:13:22 - N. Hauet
  02:13:22 - 02:13:22 - W. Kikkert
  02:13:22 - 02:13:35 - N. Hauet
  02:13:35 - 02:13:37 - W. Kikkert
  02:13:38 - 02:13:40 - N. Hauet
  02:13:40 - 02:13:51 - G.E. Oude Kotte
  02:13:52 - 02:13:59 - W. Kikkert
  02:14:00 - 02:14:22 - G.E. Oude Kotte
  02:14:23 - 02:14:24 - D.G. van der Zwaag
  02:14:24 - 02:14:27 - N. Hauet
  02:14:27 - 02:14:43 - D.G. van der Zwaag
  02:14:43 - 02:14:44 - G.E. Oude Kotte
  02:14:44 - 02:14:44 - N. Hauet
  02:14:44 - 02:14:46 - G.E. Oude Kotte
  02:14:47 - 02:14:47 - W. Kikkert
  02:14:48 - 02:15:06 - D. van Willegen
  02:15:08 - 02:15:18 - G.E. Oude Kotte
  02:15:20 - 02:15:22 - N. Hauet
  02:15:22 - 02:15:25 - D. van Willegen
  02:15:25 - 02:15:27 - G.E. Oude Kotte
  02:15:27 - 02:15:27 - N. Hauet
  02:15:28 - 02:15:47 - W. Kikkert
  02:15:50 - 02:15:59 - N. Hauet
  02:15:59 - 02:16:28 - G.E. Oude Kotte
  02:16:29 - 02:16:30 - R.P. Fransen
  02:16:30 - 02:16:31 - N. Hauet
  02:16:31 - 02:17:14 - R.P. Fransen
  02:17:15 - 02:17:16 - N. Hauet
  02:17:17 - 02:18:54 - G.E. Oude Kotte
  02:18:55 - 02:18:57 - N. Hauet
  02:18:57 - 02:19:36 - D.G. van der Zwaag
  02:19:36 - 02:19:41 - N. Hauet
  02:20:12 - 02:22:51 - L.B. Kabout
  02:22:52 - 02:23:00 - N. Hauet
  02:23:14 - 02:23:33 - W.B. Alink-Scheltema
  02:23:33 - 02:23:34 - N. Hauet
  02:23:34 - 02:23:39 - W.B. Alink-Scheltema
  02:23:41 - 02:23:50 - N. Hauet
  02:23:59 - 02:34:06 - R.K. van Rijn
  02:34:06 - 02:34:06 - D. Kuin
  02:34:06 - 02:34:08 - N. Hauet
  02:34:08 - 02:34:33 - D. Kuin
  02:34:34 - 02:34:43 - R.K. van Rijn
  02:34:44 - 02:34:48 - W. Kikkert
  02:35:21 - 02:35:21 - N. Hauet
  02:35:21 - 02:36:27 - R.K. van Rijn
  02:36:28 - 02:36:43 - N. Hauet
  02:36:52 - 02:37:13 - D.G. van der Zwaag
  02:37:13 - 02:37:15 - D. van Willegen
  02:37:15 - 02:37:17 - N. Hauet
  02:37:17 - 02:37:42 - D. van Willegen
  02:37:43 - 02:38:12 - N. Hauet
  02:38:12 - 02:38:30 - J.H. Buisma
  02:38:30 - 02:39:00 - N. Hauet
 • 9
 • 10